In English
Hoppa till sidans innehåll

Förslag inför blot

25 OKT 2018 07:37
Inför årets blot har rådet diskuterat två förslag att lägga framför karlarna för beslut. det ena handlar om kretsindelning och det andra om inrättande av ett nytt stipendium.
  • Skapad: 25 OKT 2018 07:37

På blotet kommer rådet att ställa två frågor till karlarna för beslut. Det ena var uppe till diskussion under sotat takås i fjol. det andra ett förslag för att även hylla ledargärningar för orienteringssporten i Värmland. Förslagen redovisas nedan.

Förslag till ny kretsindelning

Rådet för Skogskarlars klubb i Värmland föreslår för karlarna vid blotet 2018 att kretsindelningen förändras från och med årsskiftet 2018/2019.

Förslaget innebär följande:

Nuvarande Bergslagskrets och Kristinehamnskrets slås samman och kallas fortsättningsvis Bergslagskretsen.

Karlar tillhörande klubbar i Fors Haga kommun flyttas från Karlstadskretsen till Älvdalskretsen.

Karlar tillhörande klubbar i Kils kommun flyttas från Karlstadskretsen till Fryksdalskretsen.

Karl tillhör den krets som den klubb karlen representerar tillhör.

 

Förslag till nytt stipendium

Rådet för Skogskarlars klubb i Värmland föreslår för karlarna vid blotet 2018 att ett nytt stipendium inrättas från och med 2019.

Stipendiet ska tilldelas den unga ledare i Värmland som under året på ett märkbart sätt bidragit till att utveckla orienteringssporten i Värmland.

Men ung avses i detta sammanhang att personen ännu inte uppnått ålder för att kunna upptas som Karl.

Stipendiaten kan vara såväl potentiell Karl eller Skogsflicka

En ledargärning kan vara såväl kommittéarbete som insatser vid arrangemang.

Skribent: Per-Anders Bergman
Epost: This is a mailto link
Till svenskorientering.se

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Annons