In English
Hoppa till sidans innehåll

Historik Värmlands Skogskarlars Klubb


Värmlands Skogskarlars klubb är en bland många. De flesta distrikt har sin klubb, så även i Norge, Danmark och i svenskspråkiga områden i Finland. Den första klubben bildades i Stockholm 1931. Bland stiftarna finns orienteringslegendarerna Ernst Killander – orienteringssportens fader – Torsten Tegnér (Idrottsbladets starke man) och Folke Thörn, dåtidens främste orienterare. Den främsta orsaken var att den nya orienteringssporten inte fick ha ett eget förbund. Inte så mycket skiljde orienteringen från friidrottens terränglöpning – trodde man. Det var faktiskt ofta terränglöpare som vann och orienteringsmomentet var inte så svårt. Kyrkor
och värdshus, sjöar och annat som fanns med på den svart/vita generalstabs-kartan (100-tusendelen) utgjorde kontroller i orienteringens barndom. Klubbens första huvuduppgift blev att driva fram ett Orienteringsförbund inom Sverige och i distrikten. Det gällde att bredda deltagandet och arrangera alltmer krävande tävlingar för att markera sportens särart. Skogskarlarna blev så småningom ”grundare” av SOFT.

 Skogskarlsklubbar uppstod i flera distrikt. Vår klubb grundades 1937. Totalt finns 47 klubbar med sammanlagt ca 7 000 medlemmar i Norden. De verkade för att skapa distriktsförbund och ordna tävlingar. Värmlands första DM arrangerades 1924 i KIL (se kartan).

 

Det var de dominerande orienterarna och ledarna, som skapade klubbarna och utformade dem efter Stockholms mönster. I den fortsatta rekryteringen var skogsmannasinne och ledargärningar meriter. De nya Karlarna valdes in efter förslag från de äldre Karlarna – och efter vederbörliga prov. Så är det än idag. Skogskarlsklubbarna framstår som ”ordenssällskap” med strikta regler och en del hemligheter. Men de utgör också en kamratförening med starka band. Alla orienteringsklubbar innehåller skogskarlar och de är ofta i ledande positioner. De utgör föredömen i klubblivet och arbetar för att finna kandidater värda att pröva.

Verksamheten i Värmland, koncentreras till ett årligt Blot på olika platser inom länet. Där diskuteras viktiga frågor i vår verksamhet. Tidigare under dagen har alla ägnat sig åt orientering eller tipspromenad och sett årets ”Gröngölingar” påbörja sina prövningar. I brasans sken återkommer de förhoppningsvis för fortsatta prov inför Karlarna. De tas – om resultaten är tillfredställande – in som nya Karlar. Därpå följer Gästabud och trevlig samvaro.

Liksom den ursprungliga tanken stödjer Värmlands skogskarlar VOF:s verksamhet, bl.a. genom bidrag till ”yngels förkovran”. Det har varit ett lyckosamt projekt. Vi delar också ut ett årligt Mästerskapsstipendium till den, enligt våra statuter, bäste värmlandsorienteraren vid seniorernas SM och DM.

Uppdaterad: 07 OKT 2015 21:39 Skribent: Jan Gustafsson
Epost: This is a mailto link
Till svenskorientering.se

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Annons