In English
Hoppa till sidans innehåll

Bildandet av Skogskarlarnas Klubb Värmland


Följande är en avskrift från en tidningsartikel införd i en värmländsk tidning dagarna efter SKK:s bildande (1937).
(Skribent kan ha varit Cege Åslund)

”Värmlands skogskarlar” konstituerad

Lektor Per Stolpe blev ordförande

Föreningen Värmlands skogskarlar konstituerades på lördagskvällen under anslående former nere vid Grundviken. Av ett 60-tal inbjudna hade 40 tackat ja och även infunnit sig. Efter samling vid Malmtorget åkte man omnibuss till Zakrisdal, varefter man tog sig fram genom terrängen till icke okända skogskarlen Anders Forsells sommarstuga vid Grundviken. Värden hade utfört vackra dekorationer i skogens färger och den första skogskarlsträffen i Värmland, vilken även innebar ett bildande av den 12:e sammanslutningen av detta slag, blev så ansenlig som man över huvudtaget kunnat vänta sig.

Efter några välkomstord av en representant för initiativtagarna för klubbens bildande tog dr Per Stolpe till orda, och i ett trevligt och uppskattat anförande betonade han betydelsen av sammanslutningar inom sport och idrott. Han framhöll även i detta sammanhang den stora nyttan av framförallt sammanslutningar med friluftsliv på programmet. Efter lektor Stolpes tal vidtogo förhandlingarna. Då dessa åtminstone delvis äro av konfidentiell natur, kan någon närmare redogörelse av dem icke följa. Till Talman valdes enhälligt lektor Per Stolpe och till Skrivare Carl G. Åslund, Karlstad. Övriga styrelseledamöter blevo Tore Nordin Karlskoga, Ture Björkman Sunne, Anders Forsell Karlstad, Sven Sunnemo Karlskoga, Gunnar Sandberg Karlstad, Robert Ferneman Filipstad och Arne Emilsson Arvika.

Efter förhandlingarna, varunder flera aktuella spörsmål ingående dryftades, avåts en enkel supé och stämningen var den bästa tänkbara.

Uppdaterad: 21 NOV 2015 22:20 Skribent: Jan Gustafsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Annons