In English
Hoppa till sidans innehåll

Möte med SOFT

19 NOV 2015 12:53
Projektledare för SOFT's fortbildningsprojekt och projektledare för VOF's skol- & rekryteringsprojekt träffades i Karlstad för att diskutera hur projekten kan dra nytta av varandra.
  • Uppdaterad: 19 NOV 2015 12:55

Närvarande: Oskar Andrén, projektledare Skol- & Rekryteringsprojekt, Värmlands Orienteringsförbund samt Johanna Wallinder, projektledare Fortbildning av lärare, Svenska Orienteringsförbundet.
Även Monika Wikström, distriktskonsulent Värmlands Orienteringsförbund samt Elisabeth Annersand, Sisu-konsulent orientering närvarade under och efter lunch.

SOFT’s fortbildningsprojekt

SOFT’s fortbildningsprojekt går ut på att erbjuda idrottslärare fortbildning inom orienteringsundervisning genom 3 steg som redovisas nedan. Projektets mål är att genomföra runt 20-30 fortbildningar per år.
SOFT’s projekt riktar sig till klasserna F-9.

Steg 1 fokuserar på lärarens egna orienteringskunskaper. För att kunna undervisa elever krävs det att läraren själv kan grundläggande egenskaper inom orientering för att kunna lära eleverna. Steg 1 går därmed ut på att se till att läraren själv kan grundläggande moment inom orienteringen så som att passa kartan och kartans färger.

Steg 2 innehåller banläggning och bedömningsfrågor. Hur lägger man banor i olika svårighetsgrad som passar eleverna, vilka olika övningar kan man använda sig av och hur bedömer man sedan momentet?

Steg 3 riktar sig mot de lokala föreningarna. För att optimera orienteringsundervisningen i skolan kan lärare ta hjälp av föreningar för att få uppdaterade kartor och eventuellt låna material. Då är det viktigt att föreningen vet hur de skall möta skolan och elevernas behov. Föreningen kan hjälpa till att lägga de övningar som läraren ber om och känner igen, och det är då viktigt att föreningen vet vilken svårighetsgrad de skall lägga övningarna efter. En 16-årig skolelev skall inte springa efter en HD16-bana (violett svårighetsgrad).

SOFT’s förhoppning är att alla föreningar skall utse en kontaktperson till skolorna. Någon i föreningen skall alltså ta på sig ansvaret som kontaktperson för skolor så att skolorna vet exakt var de kan vända sig för hjälp. Kontaktpersonen kan därefter såklart fördela arbetet men det viktigaste är att kontaktpersonen är tydligt redovisad så skolan enkelt kan få hjälp av föreningen.
Ett koncept SOFT har förhoppningen om att köra är ett ”Skola-Klubb-Förbund”-koncept, alltså att alla 3 parter är delaktiga och samarbetar för att kvalitetssäkra orienteringsundervisningen och i slutändan locka elever till föreningarna.

För att förenkla och stötta föreningarna i detta projekt arbetar SOFT för att ta fram en ”matieral-box” till skolor. Boxen skall innehålla allt nödvändigt material för orienteringsundervisning, skärmar, kompasser, plastfickor etc. SOFT säljer boxarna till föreningarna som sedan kompletterar materialet med uppdaterade kartor för respektive skola. Föreningarna kan söka riktade Idrottslyftet-pengar för att kunna inhandla material-boxar.

Boxarna innehåller inte SportIdent-utrustning, men där arbetar Oskar Andrén på Värmlands Orienteringsförbund för att i samverkan med SportIdent ta fram ett bra skolpaket för att få ut modern utrustning till skolorna.

Implementering av SOFT’s fortbildningsprojekt till VOF’s skol- & rekryteringsprojekt  

VOF’s skol- & rekryteringsprojekt arbetar mycket ut mot skolor vilket gör att fortbildning av lärare är ett moment som redan är aktivt inom projektet. Utdelning av övningshäfte, lathund till Purple Pen och erbjudande från SILVA om begin-kompasser är saker som lärarna får vid besök.

Lärarträffar för att fortbilda lärare inom Purple Pen samt ge inspiration till varierande orienteringsövningar har genomförts.

Vidare kommer VOF’s projekt att implementera SOFT’s fortbildningsprojekt genom att i samarbete med SOFT fortbilda lärare genom SOFT’s koncept. Steg 1 i SOFT’s fortbildningsprojekt kan VOF’s projekt utföra självmant. Steg 2 och 3 utförs av antingen SOFT eller VOF beroende på när och var fortbildningen hålls och i vilken omfattning. Kommunikation mellan projektens projektledare kommer bestämma detta.

Inbjudan till fortbildningar skickas ut till skolor av båda projektledare för att fånga upp så många som möjligt. Under mötet beslutades att en fortbildning (steg 2 & 3, 1 vid behov) skall hållas i Karlstad och en i Arvika. Alla lärare i länet erbjuds deltagande vid båda tillfällen. Är det utöver dessa träffar 10 lärare eller fler som under samma tillfälle vill/kan ha en fortbildning på annan plats går detta att genomföra efter kommunikation med SOFT samt VOF.

 

Diskussion kring när första fortbildningen skall genomföras medförde att alternativen VOF’s årsmöte 24/2 2016 och Utbildningshelgen 19-20/3 2016 kom fram som potentiella tillfällen. VOF’s projektledare för en dialog med VOF’s styrelse samt ansvariga för utbildningshelgen och återkommer därefter med förslag till SOFT.

VOF’s projektledare skall även kolla om det finns något nätverk som idrottslärare använder sig av i länet/kommunerna för att förmedla information mellan skolor (Facebook-grupper etc.).

Skribent: Oskar Andrén
Epost: This is a mailto link
Till svenskorientering.se

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Annons