Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
In English
Hoppa till sidans innehåll

Förtjänst- och hederstecken SOFT


SOFT:s förtjänsttecken (förtjänstdiplom, förtjänstplakett och förtjänstmedaljer) kan som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för orienteringsidrotten delas ut till idrottsledare och idrottsorganisationer. En person kan endast få en utmärkelse vid ett utdelningstillfälle. Tecknen bekostas och delas ut av SOFT.

SOFT:s hedersplaketter i brons och silver kan som tack och hyllning delas ut till enskilda och organisationer samt som hedersgåva till framstående idrottsutövare, idrottsledare och idrottsorganisationer. Hedersplaketter bekostas av förslagsställaren.

Förtjänsttecken

Förtjänstdiplom delas ut till idrottsledare och idrottsliga organisationer för gagnande verksamhet för orienteringsidrotten. Diplomet delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 7 års SOFT-, OF- eller föreningsarbete.

Förtjänstplakett delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande verksamhet för orienteringsidrotten. Plaketten delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 12 års SOFT-, OF- eller föreningsarbete.

Förtjänstmedalj i silver delas ut till orienteringsledare för mångårig synnerligen gagnande verksamhet inom OF-styrelse eller förbundsstyrelse eller till annan idrottsledare, som i motsvarande grad gagnat orienteringsidrotten. Medaljen delas ut av förbundsstyrelsen på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 15 års SOFT- eller OF-arbete i ledande befattning.

Förtjänstmedalj i guld delas ut till särskilt förtjänta ledare för mångårig verksamhet av bestående värde för orienteringsidrotten. Medaljen delas ut efter enhälligt beslut av styrelsen. Utdelning av förtjänstmedaljer sker endast vid SOFT:s förbundsmöte.

Hedersplaketter

Hedersplakett i brons delas ut till enskilda och organisationer för synnerligen värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet inom orienteringsidrotten. Plaketten delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska skickas via respektive OF för yttrande och tillstyrkan.

Hedersplakett i silver delas ut till enskilda och organisationer för mångårigt synnerligen värdefullt stöd åt orienteringsidrotten. Plaketten utdelas av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska skickas via respektive OF för yttrande och tillstyrkan.

Ansökan och överlämnande

Föreningar och OF kan som regel få SOFTs utmärkelser vid följande jubileer:

  • 10-årsjubileum (förtjänstdiplom)
  • 25-årsjubileum (hedersplakett i brons)
  • 50-årsjubileum (hedersplakett i silver)

Ansökan om förtjänsttecken och hedersplaketter bör vara OF tillhanda senast 30 dagar före överlämnandet. Ansökan ska vara SOFT tillhanda senast 3 veckor före överlämnandet. SOFT har särskild blankett för ansökan om utmärkelse.

Uppdaterad: 04 MAJ 2022 11:42 Skribent: Monika Wikström
E-post: This is a mailto link

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Se all info