In English
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Lena Freden Kontrollskärm

Digital ordförandeträff

26 NOV 2020 18:37
När Västergötlands OF genomförde den första av de tre föreningsledarträffarna var det föreningarnas ordföranden som utgjorde målgrupp. Drygt 20-talet hörsammade inbjudan och deltog på den digitala träffen som hölls under onsdagskvällen den 25 nov.
  • Uppdaterad: 26 NOV 2020 18:37

Det var en välbesökt ordförandeträff med mycket innehåll, nedan följer en rapport.

Coronaåret
Västergötlands OFs ordförande, Johan Törnroth, inledde mötet med att hälsa välkomna och gjorde sedan en tillbakablick över den period som Coronaviruset härjat och påverkat vår och i mång och mycket allas verksamheter och vardagsliv. Sedan i början av mars har verksamheten begränsats av olika restriktioner, såsom bl a resebegräsningar, begränsade sammankomster och särskilda råd till personer över 70. VOF ställde in träningsdagar, ungdomsverksamhet och flyttade DM-tävlingar. Alla tävlingar i Västergötland fram till mitten av augusti ställdes in och i slutändan genomfördes det inte några DM-tävlingar det här året. Under hösten arrangerades ändå ett antal coronaanpassade tävlingar fram till den 29/10 då striktare restriktioner åter infördes.
Parallellt med begränsningar kring verksamhet både för förening, förbund och arrangemang har året också handlat mycket om ekonomi och parerandet av uteblivna intäkter, sänka kostnader och söka tillgängliga stöd.

Stöd och medel
Att söka stöd och medel var nästa punkt på agendan och då redogjorde Eva Hägnader från styrelsen förutsättningarna för tre nu tillgängliga stöd, kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020, verksamhetsstöd för äldre, +65 och projektstöd SOFT. Särskilt de två förstnämnda är något samtliga orienteringsföreningar bör intressera sig av.
Ytterligare vidare på samma område blev det när Eva följdes av Lena Fredén från RF-SISU Västra Götaland som också medverkade under kvällen. Lena berättade om de stöd och medel som SISU har att förfoga över och kan fördela till föreningar som önskar bedriva utveckling och/eller folkbildning. Hon poängterade också nogsamt den roll SISU kan spela som personell resurs för att stärka föreningars ambitioner för framtiden.
Vill din förening ta hjälp av RF-SISU, kontakta VOFs kansli eller er RF-SISU konsulent direkt.

Rapport från SOFTs ordförandeträff
Svenska orienteringsförbundet (SOFT) håller årligen en ordförandekonferens för samtliga distriktsordföranden och i år hölls den digitalt den 15 november. Johan deltog under träffen och kunde meddela att både SOFT och O-Ringen haft ett tufft år med stort fokus på kostnadskontroll som inneburit en hel del permitteringar. Ändå ser året ut att gå ihop ganska väl för båda, SOFT gör ett minus om ca en dryg miljon och O-Ringen kan delvis andas ut, och se framtiden an, efter beskedet om att de tilldelas 7,9 MSEK i statligt stöd.
Ekonomin kommer säkert medföra viss huvudbry även 2021 med tanke på den pandemisituation vi fortsatt befinner oss i.

Andra frågor som tillägnades uppmärksamhet var hållbarhet, där det pågår ett nytt arbeta och jämställdhet som kommer finnas i fokus för 2021.

Johan presenterade också mycket kort ett utkast för idrottsrörelsen "Corona – scenarioplanering 2021-2022" som Riksidrottsförbundet arbetar med och som ska diskuteras på kommande riksidrottsforum. Utkastet finns här, för den vetgirige.

Erfarenhetsutbyte
Under drygt 20 minuter delades deltagarna in i fyra mindre grupper och fick med stöd av ett par basfrågor diskutera situationen i sina föreningar och upplevelser av pandemitiden.
Överlag har föreningarna ungefär samma upplevelser kring vad som kan ses som positiva effekter och vad som varit och fortsatt är mer problematiskt. Glädjande var att de egentligen inte fanns någon förening bland de deltagande som såg några större ekonomiska besvär för året. Man anser sig kompenserade samtidigt som kostnader minskat.
En sammanställning av det som antecknades under erfarenhetsutbytet finns här.

Verksamhet 2021
Kvällen fortsatte sedan med en uppdatering kring planerna för 2021 som Magnus Sundmark presenterade. VOF arbetar med att få tre "lyft" på plats.
Föreningslyftet, som i huvudsak är en process för föreningsutveckling.
Ledarlyftet, där ungdomsledare under utbildningshelgen erbjuds ett utbildningspaket med syfte att bredda kompetensen i föreningar som önskar det. I Ledarlyftet ligger också en ny introduktionsutbildning för tränare som ska etableras under 2021.
Medlemslyftet, som innebär ökat fokus och nyttjande av befintliga koncept, såsom Ungoteket och Stjärnkampen, och motionsprodukterna Hittaut, Naturpasset och Motionsorientering.

Magnus berättade även om att VOF tilldelats nya projektmedel för att utveckla och lansera ett mycket enkelt "ready-to-go-koncept" för vanliga nybörjarkurser från grön till gul nivå. Ett arbete som ska komma på plats under första halvåret 2021.

VOF bjuder i vanlig ordning in till utbildningshelg i Vara helgen vecka fem som 2021 innebär 6-7 februari. Allt är bokat och klart, men självfallet återstår att avvakta utvecklingen av pandemin för att avgöra om ett genomförande är möjligt. Med nu gällande restriktioner blir det svårt men förbundet har en plan med Coronaanpassningar som fungerar för de restriktioner som gällde fram till den 29/10.

Årsmötet planeras preliminärt till den 10 mars.

Gällande arrangemang ser 2021 bra ut. Det är 55 västgötatävlingar godkända i Eventor så distriktet är väl förberedda om läget till våren är ljusare och tävlingar kan genomföras. Det är dock rimligt att tro att åtminstone vårsäsongens tävlingar kommer att genomföras med anpassningar, men hur de kommer se ut och vad det kommer krävas av arrangörer är alldeles för tidigt att sia om.
Arrangemangsträffar planeras till måndag 1/3 och onsdag 3/3.

Ungdomsverksamheten planeras för fullt och både Västgötatruppen och O-Camp kan återanvända mycket av planerna för 2020 nu till 2021. Mer om Ungdomsverksamheten kommer presenteras i början av december, då en grovplan med datum för träningsdagar, samlingar, resor och läger håller på att ta form.

Magnus slog också ett slag för webbsidan Orientering.se och att föreningarna kan försöka utnyttja den och dess innehåll för att styra sällanorienterare och nya orienterare/medlemmar till sidan. Där finns flera mycket nyttiga sidor. Där finns t ex "Så fungerar orientering" och en kartfunktion för att "Hitta orientering". Där finns även alla motionsprodukterna Hittaut, Naturpasset och Motionsorientering.

Kommunikation
Innan mötet avslutades tydliggjordes även kort hur VOF kommunicerar. All egenproducerad information läggs på hemsidan och sprids sedan därifrån via förbundets kanaler i sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Förbundet använder också, i vissa fall, direktutskick via e-post, samt nyttjar olika möten och sammankomster för att sprida information.

Avslutning
Mötet avslutades av Johan som tackade för intresse och engagemang och flertalet mötesdeltagare uttryckte nöjsamhet med mötet och mötesformen.

Powerpointpresentation från träffen finns här.

Summerat av artikelskribenten:
- Det är mycket som hinns med på 90 effektiva minuter. Strålande!

I förbundets serie om tre föreningsledarträffar återstår nu två, Ungdomsledarträff den 30/11 och Arrangemangsträff den 2/12. Mer information och anmälan till dessa finner du på sidan för inbjudan.

Skribent: Magnus Sundmark
E-post: Adressen Gömd

Vill du annonsera här? 

Våra samarbetspartner

Direktlänkar

 

Eventor

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: magnus.vof@vgidrott....

Se all info

Annons