In English
Hoppa till sidans innehåll

Ny Johan tog över klubban

11 MAR 2021 14:36
På onsdagskvällen den 10 mars samlades ett digert orienteringsgäng vid sina datorer på hemmaplan då det var dags för Västergötlands OFs årsmöte, som denna gång genomfördes digitalt. En hel del avhandlades och Johan Larsson valdes till ny ordförande.
  • Uppdaterad: 12 MAR 2021 08:14

Det digitala föregicks med av en halvtimmes drop in i mötesrummet. Det var inga större bekymmer utan bara någon enstaka som fick kämpa lite för att få till både ljud och bild. Den samlade skaran hälsades sedan varmt välkomna av sittande ordföranden Johan Törnroth som också gick i genom lite enkla ordningsregler för mötets genomförande.

Innan själva årsmötesförhandlingarna passade även Västergötlands OFs kansli att informera en del om vad som är på gång i verksamheten och skicka med en del tips hem till föreningarna. Det rörde sig om bla om vilka projekt och sastningar förbundet driver och en uppmaning om att försöka arrangera det som går inom ramarna för gällande regelverk.

Kansliet gav även information om de föreslagna årsavgifterna innan det var dags för diverse prisutdelningar. Skogsflickornas pris 2020 utgick pga begränsat tävlande och det samma gällde för Skogskarlarnas Älgskin och ungdomspris. Skogskarlarna resestipendium tilldelades Felix Axelsson, Markbygdens OK och den nyinstiftade ledarstipendiet delades mellan  Clara Jacobsson, Tidaholm, Tindra Hjort, Falköping, Alice Södervall, Skara och Marcus Ragnarsson, Mark.

Göran Frisk, som representerade Skogskarlarna, avslutade med att uppmana föreningarna att initiera ansökningar om rese- och ledarstipenium för dem det kan beröra.

Därefter var det dags för årsmötesförhandlingar och Johan Törnroth öppnade mötet. Röstlängden fastställdes till 29 ombud och efter ytterligare ett par inledande punkter valde mötet Johan Törnroth till mötesordförande och Pontus Karlsson, Markbygdens OK till sekreterare.

Årsmötet flöt sedan på i sedvanlig ordning. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse föredrogs och revisorernas berättelse tillstyrkte styrelsens arbete och redovisning för året. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Ett förslag från Västergötlands styrelse gällande en struktur och ansvarsfördelning för att alltid ha en valbar valberedring till årsmötet på plats, diskuterades och beslutades. Det innebar för tillfället att kretsen Marks O-ring har i uppdrag att fylla den vakans som nu finns i valberedningen.

Även förslag och motioner som inkom för förbundsmötet 2020 och som avhandlades av årsmötet förra året gavs en ny genomgång för att fastställa besluten som togs föregående år. Detta då dessa punkter ännu inte avhandlats av förbundsmötet då det skjutits upp i omgångar. Det ska nu genomföras den 20 mars och från Västegötlands sida står samtliga beslut fast från föregående möte. 

Mötet beslutade därefter att fastställa budget och verksamhetsplan för innevarande år samt föreningarnas årsavgifter enligt styrelsens förslag.

Och, vad är ett årsmöte utan val? Så klar ska det väljas personer till diverse poster. Det här året var det tre stycken ur styrelsen som valt att lämna, ordföranden Johan Törnroth, sekreteraren Pontus Karlsson och ledamoten Filip Karlsson. Till ny ordförande valdes Johan Larsson, OK Skogshjortarna som varit med i styrelsen ett antal år redan och ledamotsplatserna tillsattes av Eva Hägnander och Annika Repo Wallman som båda tidigare varit suppleanter i styrelsen och den sista ledamotsplatsen gavs till Petter Bergstedt, OK Räven som då alltså är ny i styrelsen. Med den här mestadels "interna" rokaden blev det två suppleantplatser att ersätta och till dessa valdes Karl-Johan Ohlin, OK Tranan och Emma Kindbom, IF Hagen. 

Mötet gav även styrelsen i uppdrag att utse delegater till DFs stämma och förbundsmötet.

Inga övriga frågor behandlades och mötesordföranden avslutade därmed mötet. 

Johan Törnroth lämnade sedan över ordet (klubban) till Johan Larsson som tackade för förtroendet, sin företrädare, övriga styrelsen och personalen. Han höll ett kort anförande och var tydlig med att han  ser fram emot uppdraget.

Därpå följde avtackningar. De tre avgående styrelsemedlemmarna avtackades med hyllningar och kommer få i form av förbundets gula termos med VOF-logga och texten "Välförtjänt termos" hemskickad till sig. Även Martin Larsson, Hestra IF och Annika Wessmark, OK Flundehof omnändes för sina insatser i Tävlingskommittén. De har lämnat och avtackats under året.

Ovanstående är ett referat från årsmötet för mer information hänvisas till årsmötesprotokollet som kommer ut så snart det är klart. Alla årsmöteshandlingar finns samlade här.

Västergötlands OFs styrelse och kansli tackar distriktets föreningar, aktiva, ledare och funktionärer för det gångna året och ser med glädje fram emot orienteringssäsongerna under det innevarande. Vi hoppas ju innerligt att det ska bli möjligt med orienteringsarrangemang snart igen.


Skribent: Magnus Sundmark
E-post: Adressen Gömd

Vill du annonsera här? 

Våra samarbetspartner

Direktlänkar

 

Eventor

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: magnus.vof@vgidrott....

Se all info

Annons