In English
Hoppa till sidans innehåll

Välbesökt ungdomsledarträff

01 DEC 2020 11:12
På måndagskvällen den 30 november höll Västergötlands OF den andra av tre digitala föreningsledarträffar och den här gången var det ungdomsledarnas tur att medverka. 34 ungdomsledare och 19 föreningar deltog.
  • Uppdaterad: 01 DEC 2020 11:12

Delvis avhandlades liknande punkter som under tidigare ordförandeträff och kommande arrangemangsträff men ändå utifrån perspektivet ungdomsverksamhet och ungdomsledarrollen. Nedan följer en rapport från träffen.

Verksamhetsledaren på Västergötlands Orienteringsförbund (VOF), Magnus Sundmark, inledde kvällen med korta tips om inställningar i det mötesprogram (zoom) som användes, förrättade ett upprop och gick snabbt igenom agendan för kvällen.

Coronaåret
Första ämnet för kvällen var det som naturligtvis påverkat all verksamhet under det gånga året och ser ut att ha stor inverkan på åtminstone det närmsta halvåret också, Coronapandemin. VOF upplevde en hektisk första tid under mars och april då i princip all verksamhet ställdes in eller sköts upp. Av planerade träningsdagar, Västgötatrupp, Ungoteket blev det inget genomfört och alla tävlingar ställdes in.
Först fram i maj såg det lite ljusare ut och Ungoteketträffen genomfördes digitalt, Västgötatruppen fick en ny plan med träningsdagar under sommaren och i juni kom lättnader gällande tävlande. 10 juli kom SOFT ut med nya anvisningar för att arrangera coronaanpassade arrangemang och efter en del mindre arrangemang under slutet av sommaren arrangerade OK Klyftamo årets första västgötatävling den 15/8. Sedan följde en höst med möjlighet till tävling nästan varje helg fram till den 29/10 då hårdare restriktioner åter igen infördes vilket medförde att t ex O-Event fick kasta in handduken. Sedan 24/11 har vi även en strikt regel om max 8 personer för sammankomster att efterleva.
Parallellt med begränsningar kring verksamhet både för förening, förbund och arrangemang har året också handlat mycket om ekonomi och parerandet av uteblivna intäkter, sänka kostnader och söka tillgängliga stöd.

Ledarlyft och rekryteringssatsning
Med genomgången av coronaåret (hittills) avklarad var det dags att blicka lite mer framåt och det med en uppdatering kring planerna för 2021 som Magnus Sundmark presenterade. VOF arbetar med att få tre "lyft" på plats.

Föreningslyftet, som i huvudsak är en process för föreningsutveckling.

Ledarlyftet, där ungdomsledare under utbildningshelgen erbjuds ett utbildningspaket med syfte att bredda kompetensen i föreningar som önskar det. I Ledarlyftet ligger också en ny introduktionsutbildning för tränare som ska etableras under 2021.

Medlemslyftet,
som innebär ökat fokus och nyttjande av befintliga koncept, såsom Ungoteket och Stjärnkampen, och motionsprodukterna Hittaut, Naturpasset och Motionsorientering.

Magnus berättade även om att VOF tilldelats nya projektmedel för att utveckla och lansera ett mycket enkelt "ready-to-go-koncept" för vanliga nybörjarkurser från grön till gul nivå. Ett arbete som ska komma på plats under första halvåret 2021.

Här finns stora förhoppningar om att både ledarlyftet och det nya konceptet för nybörjarkurser ska kunna bidra till att föreningarna kan möte upp den ökade efterfrågan av orientering som upplevts under 2020.

Stjärnkampen
Johanna Hallqvist, v. ordförande i VOF och hemmahörande i Ulricehamns OK berättade därefter om Stjärnkampen.
Stjärnkampen är en ny behålla-satsning som SOFT lanserade under hösten. Den riktar sig till ungdomar mellan 13-16 år, även om det mesta går att "stretcha" från vit-svart, och fokuserar på att få ihop gängen i klubbarna samt erbjuda ett spännande, innehållsrikt och varierat upplägg. Konceptet är uppbyggt kring uppdrag där ungdomarna genomför dessa, ett efter ett, och erhåller en stjärna för varje de genomfört.
Allt kring konceptet finns på stjärnkampen.se och förutom att det är mycket bra för ungdomarna så underlättar det väsentligt för ledarrollen då det alltid finns färdiga uppdrag att ta till.

Notera också att det faktiskt går alldeles utmärkt att nyttja uppdragen som finns i Stjärnkampen utan att registrera föreningen som deltagare. Du som ledare kan alltså "smyga in" och nyttja delar efter behov.
Här finner du Stjärnkampen.

Stöd och medel
Att söka stöd och medel var nästa punkt på agendan och då redogjorde Lena Fredén från RF-SISU Västra Götaland som också medverkade under kvällen förutsättningarna för flertalet tillgängliga stöd och projektmedel hos både RF-SISU och SOFT.
Lena passade också på att prata om de medel som RF-SISU kan fördela till föreningar som önskar bedriva utveckling och/eller folkbildning. Hon poängterade också nogsamt den roll SISU kan spela som personell resurs för att stärka föreningars ambitioner för framtiden, samt vikten av att redovisa de "SISU-timmar" som föreningen, och då främst ledare och funktionärer, redan gör. Att helt enkelt se till att få med dem i utbildningsmodulen i idrottOnline.
Vill din förening ta hjälp av RF-SISU, kontakta VOFs kansli eller er RF-SISU konsulent direkt.

Erfarenhetsutbyte
Det största passet under kvällen, vilket i många avseenden också kan upplevas som det viktigaste, utgjordes av erfarenhetsutbyte. Under drygt 20 minuter delades deltagarna in i fem mindre grupper och fick med stöd av ett par basfrågor diskutera situationen i sina föreningar och upplevelser av pandemitiden.

Överlag har föreningarna ungefär samma upplevelser kring vad som kan ses som positiva effekter och vad som varit och fortsatt är mer problematiskt. Man har i vissa fall upplevt svårigheter att behålla "oetablerade" ungdomar i lite äldre åldrar ca + 13 år samtidigt som många föreningar upplevt ett uppsving kring den egna föreningsverksamheten och samverkan med grannföreningar. Det fanns också en vilja om att VOF skulle ordna med digitala träffar för ungdomar om pandemin fortsätter och delar av vårsäsongen påverkas.

En sammanställning av det som antecknades under erfarenhetsutbytet finns här, och ger mycket mer input än det ovan, kort, beskrivna.

Aktiv-verksamhet 2021
Ungdomsverksamheten för 2021 planeras för fullt och i planeringen finns allt som brukar erbjudas med i vanlig ordning.

För Junior 17-20 planeras träningsdagar under våren, resa till Götalandsmästerskapen och Daladubbeln samt ev. samordning tillsammans med förening gällande resor till t ex Swedish League och/eller SM-tävlingar samt ev, SM-läger.

För Ungdom 13-16 är utbudet VOF aktiviteter ganska stort. Det blir träningsdagar, Unionsmatch, Bagheerastafett, O-Ringenträff, Götalandsmästerskap och Daladubbeln.

Västgötatruppen har en liknande plan som inför 2020 då USM kommer gå i Falköping nu 2021 istället för som tidigare planerat 2020. De som väljer att anmäla sig till truppen erbjuds en upptakt i maj, O-Ringenträff i juli, ett USM läger i början av augusti, Götalandsmästerskapen, Ungdoms-SM och en avslutningshelg i november. ...och, kanske viktigast av allt, möjligheten att köpa sin egna Västgöta-tävlingströja och vindjacka!

Preliminär planering för aktivverksamheten 2021 finns i excel-fil här.
Notera att det kan ske förändringar. T ex har inte programmet för Västgötatoppens deltävlingar fastställts och Västgötatruppens ledare har aviserat att de fastställer sitt program i första halvan av februari, även om de egentligen inte tror att några justeringar ska behövas vill de komma lite närmare säsongen och få en uppfattning om coronaläget så då gäller. Således alltså... ett preliminärt program som här presenteras.

O-Camp planeras som vanligt och även de ledarna återanvänder planerna för 2020. Årets datum är 20-24/6 och platsen Skara Sommarland (förutsatt att parken får öppna till sommaren).

Orienteringskonfirmation 20/21 pågår med fem orienteringsdeltagare. Ny inbjudan och anmälan till nästa omgång, 21/22, kommer ut under maj/juni och VOF uppmanar föreningsledare och föräldrar att, förutsatt att intresse finns såklart, hjälpa ungdomarna att snacka ihop sig för deltagande. Eller helt enkelt bara att våga anmäla sig. Det är ett fint koncept som erbjuds tillsammans med Skara stift.
Här finns information om Orienteringskonfirmation.

Slutligen, Ungoteket, sist men sannerligen inte minst. Det pågår en ny runda med Ungoteket i väst, tillsammans med Göteborg och BohuslänDal. Första träffarna han genomföras innan de striktare restriktionerna men nu får man återigen övergå till digitala träffar alternativt skjuta upp. Planen framöver är att åreligen, i denna konstellation, erbjuda Ungoteket Väst för alla förningar/ungdomar i Västra Götaland. Till ungoteket.

Orientering.se
Magnus slog också ett slag för webbsidan Orientering.se och att föreningarna kan försöka utnyttja den och dess innehåll för att styra sällanorienterare och nya orienterare/medlemmar till sidan.
Där finns flera mycket nyttiga sidor. Där finns t ex "Så fungerar orientering" och en kartfunktion för att "Hitta orientering". Där finns även alla motionsprodukterna Hittaut, Naturpasset och Motionsorientering.
Notera även att föreningen i Eventor kan lägga upp ev. nybörjarkurser som också kan hittas i kartfunktionen på orienteirng.se. Till orientering.se

Kommunikation
Under sista punkten på agendan tydliggjordes kort hur VOF kommunicerar. All egenproducerad information läggs på hemsidan och sprids sedan därifrån via förbundets kanaler i sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Förbundet använder också, i vissa fall, direktutskick via e-post, samt nyttjar olika möten och sammankomster för att sprida information.
Föreningarna uppmanades att vara noga med kommunikation och information till både befintliga och nyare medlemmar.

Summering och avslutning
VOF meddelade att det är förberett för en fysisk Utbildningshelg i Vara den 6-7/2 och att VOFs årsmöte planeras till den 10/3.

Det kom en fråga om hur det blir med kretstränare nästa år och Magnus fick erkänna att det helt klart missats på agendan. Planen är att kretstränaraktiviteterna ska fortgå, VOFs styrelse har prioriterat funktionen och budgeterat för en fortsättning och även utökning om det finns intresse från de kretsar som nu inte är igång att få på plats en kretstränare.
Det uppkom även önskemål om att det ska bli bättre information om tillfällena som erbjuds och sedan tidigare finns en diskussion om hur mer sociala inslag kan vävas in i kretstränarverksamheten.

Mötet avslutades av Magnus som tackade för intresse och engagemang och flertalet mötesdeltagare uttryckte nöjsamhet med mötet och mötesformen. Möjligen kommer fler tillfällen, på liknande sätt och med mer specifik inriktning, erbjudas i början av nästa år.

Lite eftersnack
Då det fanns intresse från, bl a OK Skogshjortarnas ledare, att vidare diskutera formatet för Västgötatruppen under 2021, stannade 8-10 deltagare kvar i mötet efter avslut.
Magnus redogjorde för VOFs planer lite mer i detalj och ambitionen är att deltagandet skall vara mer flexibelt än tidigare samtidigt som truppgemenskapen fortsatt ska värnas. Formatet för 2021 är inte fastställt och inbjudan till truppen kommer sannolikt inte för än ledarna för verksamheten fastställt programmet vilket planeras till februari 2021.
Förutom Västgötatruppens format diskuterades resan till Daladubbeln, där det framkom att föreningar prioriterar olika i frågor om gemensam resa kontra kostnader. VOF kommer inte besluta om upplägget för daladubbelresan för än efter sommaren 2021, men det är säkert att förbundet kommer att ordna en resa. Det är boende, mat, osv... som kan ändras.
Gällande O-Camp poängterades vikten av att det blir av. Det finns en stor önskan om att genomföra O-Camp, om inte som planerat i sin helhet, åtminstone som delar, eller mer lokalt i mindre sammanslutningar.

Powerpointpresentation från träffen finns här.

Summerat av artikelskribenten:
- Det var ett härligt intresse och engagemang från det här ungdomsledargänget. Strålande!

I förbundets serie om tre föreningsledarträffar återstår nu en, Arrangemangsträffen den 2/12.
Mer information om denna finner du på sidan för inbjudan.

En rapport från ordförandeträffen som hölls den 25/11 finns här.

Skribent: Magnus Sundmark
E-post: Adressen Gömd

Vill du annonsera här? 

Våra samarbetspartner

Direktlänkar

 

Eventor

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: magnus.vof@vgidrott....

Se all info

Annons