In English
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Lena Freden Kontrollskärm

Vårdatumperioden - med och utan pandemi

07 MAJ 2021 11:27
Vad är det egentligen att tänka på när det kommer till att arrangera orientering inom vårdatumperioden, och, vilka datum är det som gäller. Nedan följer en kortare genomgång samt en del tänkvärt.
  • Uppdaterad: 07 MAJ 2021 11:27

Nu skrivs det månaden maj i kalendern och för djur i natur innebär det en känslig tid då det är ”barnkammartid” i skogen. För orienteringssportens del innebär det att särskild hänsyn måste tas och att det finns vissa regler att förhålla sig till. Vad som gäller regleras av Naturvårdsverkets allmänna råd 1996:4 och de anvisningar länstyrelsen ger i frågan (se bilaga 8 i Västgötamodellen

I tider av pandemin och med de sätt som orientering nu tillgängliggörs för orienterare och allmänhet, och det generellt ökade trycket i skog och mark som noterats, kan det vara nog så viktigt att poängtera vad som gäller och vilka hänsyn som bör iakttas.

Svenska Orienteringsförbundets Joacim Ingelsson presenterade den 26/4 en genomgång på ämnet och nedan sammanfattas innehållet.

Sverige är uppdelat i fem regioner som reglerar vårdatumperioderna som alltså skiljer sig i tid över landet. Västergötland tillhör i sammanhanget region 3 vilket innebär att den vårdatumperiod som gäller i distriktet är 11 maj-30 juni, dock med extra varsamhet 10 dagar före och efter denna period.
Under vårdatumperioden kan inga arrangemang större än 150 deltagare genomföras med mindre än att tillstånd ges av länsstyrelsen.

I huvudsak gäller orientering enskilt eller i mindre, klubbinterna arrangemang. Företrädelsevis bör tätortsnära områden eller sammanhängande skogsområden nyttjas medan halvöppen kulturmark och våtmarker bör undvikas, de kan istället nyttjas som frizoner för viltet.
Det är väsentligt att stråkbanläggning nyttjas för att, i den mån det är möjligt, likrikta löpriktningen för deltagarna och underlätta för viltet att få lugn.
Perioden lämpar sig också, naturligtvis, ytterst väl för sprintorientering!

Under vårdatumperioden kan det vara bra att vara återhållsam med nyttjandet av Naturpass- och/eller Hittaut-kontroller för träningsbanor då de områdena där dessa är belägna annars riskerar att överutnyttjas då allmänheten också nyttjar dessa samtidigt.

För veckans banor, som används flitigt under pandemin, är det bra att begränsa dessa i varaktighet och/eller nyttjande. Att erbjuda samma träningsrunda kväll efter kväll under en veckas tid, eller ibland längre, kan störa viltet mer än nödvändigt och därför är det bra att korta ner tillgängligheten till exempelvis två dagar eller uppmana till nyttjande enbart vissa dagar/kvällar, t ex var tredje dag. Vilket område som nyttjas för veckans bana får också avgöra vilken tillgänglighet och vilken grad av nyttjande som kan vara lämplig.
Som arrangör av veckans bana behövs även markägarens tillstånd för att ha kontroller ute flera dagar. Det gäller emellertid även utanför vårdatumperioden och utan pandemin.

Både som arrangör och deltagare är det alltid en god idé att uppträda på ett ansvarsfullt sätt och visa hänsyn till miljön med dess växter och djur och till den som äger marken.

Vårdatumperioden finns även när det inte är pandemi och de ytterligare begränsande restriktioner som kommer med den och därmed något som föreningar och föreningsledare, även utöver tävlingsverksamhet, behöver ta hänsyn till och beakta i föreningsverksamheten varje vår. 

Skribent: Magnus Sundmark
E-post: Adressen Gömd

Vill du annonsera här? 

Våra samarbetspartner

Direktlänkar

 

Eventor

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: magnus.vof@vgidrott....

Se all info

Annons