In English
Hoppa till sidans innehåll

Kombinationslag

 • Uppdaterad: 23 JAN 2016 14:25

Arrangörernas syn på kombinationslag

Under de senaste årens Ungdomens 10mila har det varit debatt om sammansättningen av vissa kombinationslag, främst för att några av dessa har placerat sig högt upp i resultatlistan. Flera av dessa har bestått av löpare från mer än två klubbar, och från klubbar som enligt många borde ha kunnat bilda lag ensamma eller med bidrag från bara ytterligare en klubb. Några av lagen har dessutom inte haft gemensam geografisk hemvist eller i övrigt någon gemensam verksamhet.
I forum på nätet, bland annat Alternativet, har det framförts krav på ett stopp för kombinationslag eller att dessa i resultatlistan skulle redovisas för sig, det vill säga två separata resultatlistor, en för rena klubblag och en för kombinationslag.
Vi som arrangerar U10mila anser att kombinationslagen har en viktig funktion att fylla. För små klubbar med få aktuella löpare är detta enda chansen att kunna delta i den fest som de stora stafetterna innebär. Vi vill därför inte bidra till att kombinationslag försvinner. Vi vill dock med eftertryck påminna om de regler och anvisningar som finns.

I SOFTs tävlingsregler kan man läsa:

3.4.5 Vid nationell tävling och distriktstävling, men inte i mästerskapstävling,
får kombinationslag bildas av deltagare från två eller fler föreningar.
En förening ska i första hand bilda eget eller egna lag, bestående av de
bästa egna löparna, och i andra hand bilda kombinationslag tillsammans
med annan förening.
En förening får i en tävlingsklass inom en tävling, utöver med egna lag,
endast delta i ett kombinationslag.
Föreskrifter om tillämpningen av 2:a och 3:e styckena ges i anvisning.

Dessa regler kompletteras av en anvisning:
5 Kombinationslag vid stafettävling

Med syfte att delta, inte vinna
Syftet med kombinationslag är att ge även mindre föreningar möjlighet att delta vid stafetter.
En förening ska därför i första hand bilda eget eller egna lag, bestående av de bästa egna löparna, och i andra hand bilda kombinationslag tillsammans med annan förening. Bedömning av löparnas rangordning görs subjektivt av föreningen själv. Vid misstanke om olämpligt nyttjande av regeln kan regelanmälan lämnas in till tävlingsledningen som avgör rimligheten i föreningens subjektiva bedömning.
En förening får i en tävlingsklass inom en tävling, utöver med egna lag, endast delta i ett kombinationslag. Det här betyder att man inte kan bilda flera kombinationslag med vare sig samma förening eller andra föreningar. Detta gäller ej då förening samverkar långsiktigt med en eller flera föreningar (se nedan).
I start- och resultatlista ska samtliga ingående föreningars namn ingå i den mån det är praktiskt möjligt.

Som arrangör har vi små möjligheter att stoppa felaktigt hopsatta kombinationslag före tävlingen. Vi kan inte särredovisa kombinationslag i resultatlistan, eftersom det inte finns något stöd för detta i tävlingsreglerna. Vi önskar inte heller att möjligheten fanns. Vår önskan är i stället att de kombinationslag som ställer upp ska kunna vara med och tävla och känna stolthet för de resultat som uppnås. Det kommer de också att kunna göra om alla visar prov på hög moral och god etik. Ansvaret faller alltså tungt på ledare och tävlande att på ett ansvarsfullt sätt sätta ihop lag enligt de regler, anvisningar och intensioner som beskrivs ovan.

Efter de senaste årens debatt är det tydligt att tävlande, ledare och arrangörer har tröttnat på klubbar som missbrukar möjligheten att sätta ihop kombinationslag. Varje klubb som funderar på att sätta ihop kombinationslag måste därför ställa sig följande frågor:

 • Finns det ingen möjlighet att bilda eget lag med de löpare vi har?
 • Varför vill vi ha lag med en annan klubb? Är det för att ge de få löpare vi har möjlighet att få springa, eller är orsaken att vi vill uppnå bättre resultat?
 • Om vi skulle uppnå ett bra resultat, kan vi med gott samvete försvara att vi hade ett kombinationslag? Debatten på nätet är obeveklig! Vill vi verkligen figurera där med vårt klubbnamn?

Som vanligt innebär våra regler och anvisningar ett stort eget ansvar. Alla regler går inte att kontrollera, utan ledare/tävlande/arrangörer förväntas ta eget ansvar. Vi som arrangörer av U10mila förutsätter att de klubbar som startar i årets och kommande års tävlingar tar det ansvaret.


Tävlingsledningen

Skribent: U10mila
Epost: This is a mailto link

Fakta U10mila

 

Fredag och Natten till Lördag Ungdomens 10mila Stafett med nattorientering Första start: 18:00

Lördag Nationell Medeldistans Första start: 15:00
Söndag Nationell Långdistans Första start: 10:00

 

Deltagare på plats

 • ca 1500 ungdomar
 • ca 200 funktionärer
 • ledare & föräldrar
 • ytterligare ca 1500 deltagare på lördagens och söndagens tävlingar.

 

Besökare online

 • ca. 40 000 vinsingar/år
 • Facebook: +1300 följare
 • Twitter: +280 följare
 • Instagram: +550 följare
 • YouTube: +32 000 visningar
 • Live webb-TV: +10 000 visningar