In English
Hoppa till sidans innehåll

Kursbeskrivningar


Nedan finner du kursbeskrivningarna i bokstavsordning.

Att nå ut genom press & media
Utbildningen ger konkreta tips och idéer om hur föreningen kan arbeta med lokalpress och övrig lokal media. Deltagarna får inblick i vad som ges nyhetsvärde och hur man själva kan leverera texter och bilder till lokalpress och hur det materialet då bör se ut. Samt när och hur man skriver pressmeddelanden.

Inga förkunskaper krävs.

Utbildare: Mathias Karlsson, kommunikationsansvarig på Svenska Orienteringsförbundet.

Banläggning i OCAD11 CS
Utbildningen ger grundläggande kunskap om hur banläggningsverktyget i OCAD11 fungerar och lämpligast används.  Utbildningen är inriktad på vanliga banor för träning och tävling samt kontrollbeskrivningar, utskrifter mm.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad programvara OCAD/OCAD11 CS. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs och förkunskaper motsvarande banläggning steg 1 är önskvärt.

Banläggning för stafetter och teknikövningar OCAD 11
Utbildningen ger deltagarna konkreta tips och idéer om hur OCAD kan användas för att enkelt göra teknikövningar. Kursledaren delger tips och trix för hur man får till teknikövningarna. Vidare behandlas även stafettbanläggning under kursen. Under kursen ges också utrymmer för erfarenhetsutbyte.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad programvara OCAD/OCAD11 CS. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Datavana och viss erfarenhet av OCAD11 är önskvärt.

Banläggning steg I
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna grön-gul. Ger deltagarna banläggarkort 1 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar utan elitklasser.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om man har provat att lägga banor till klubbarrangemang eller liknande.
Kurslitteratur: Banläggarboken ska medtagas. Går också att beställa i samband med anmälan.

Banläggning Steg II
Utbildningen ger fördjupade kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna orange-svart. Ger deltagarna banläggarkort 2 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar med elitklasser.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Banläggning Steg 1 krävs. 
Kurslitteratur: Banläggarboken ska medtagas. Går också att beställa i samband med anmälan.

Ekonomi - grund
Utbildningen vänder sig till hela föreningens styrelse. Temat är att ge styrelsen grundläggande kunskap om föreningens ekonomi. Vi går igenom nya regler för redovisningen i föreningen. Vi informerar också om hur man kan utnyttja detta regelverk inom ramen för de olika bokföringsprogram som finns på marknaden.

Vi behandlar föreningsstyrelsens ansvar, att vara arbetsgivare, hur ser en ideell förening ut? - ett antal frågor som är viktiga för den som sitter i föreningsstyrelse.

Inga förkunskaper krävs. 

Utbildare: Ingvar Carlsson

Framgångsrikt sponsorarbete
Att effektivt och framgångsrikt arbeta med sponsorer kan stärka föreningens ekonomi både på kort och lång sikt. Under den här utbildningen tar vi fram värden och koncept för hur du och din förening kan få till ett framgångsrikt sponsorarbete. Vad kan vi erbjuda? Vad ger det sponsrerna? Vilka kan vi ska vi berarbeta? ...och hur går vi tillväga? Målsättningen är att deltagarna kan kliva ut med ett klart upplägg för den egna föreningen och påbörja det framgångrika sponsorarbetet.

Inga förkunskaper krävs.

Utbildare Jan-Eric Österström, marknadschef på Svenska Orienteringsförbundet.

Informationsträff nya Hittaut-orter
Egentligen ingen ordinär utbildning. Göteborg, BohuslänDal och Västergötland har intell ett samarbete för att göra det lättare för fler att starta och driva HIttaUT. Befintliga HittaUt orter i regionen har träffats vid ett par tillfällen och nu är det dags att presentera förutsättningarna för de föreningar/orter som är intresserade av att starta upp 2014 (eller 2015). Kostnaden är satt till 100 kr per person och täcker förmiddagsfika och lunch. Lokalen står Västergötlands OF för.

Varmt välkomna om er förening är nyfikna på HittaUT och intresserade att starta inom något år.

Introduktion för nya barn- och ungdomsledare
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är eller vill bli ledare/tränare i klubben och arbetar med fysisk träning och orienteringsträning för barn och andra nybörjare. Utbildningen kommer att innehålla orienteringsteknik med fokus på grön till gul nivå, orienteringsteknisk inlärning, ledarskap, kommunikation, samt etik och moral inom idrotten. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela kursen.

Utbildare är Karin Holm som även håller kurser för SISU Idrottsutbildarna och Svenska Orienteringsförbundet

Inspirationsdag för barn- och ungdomsledare
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ledare/tränare i klubben och arbetar med fysisk träning och orienteringsträning för ungdomar. Vi tror att det är en fördel om du har varit aktiv som ledare ett par säsonger. Utbildningen kommer att innehålla orienteringsteknik med fokus på orange till lila nivå, orienteringsteknisk inlärning, ledarskap, kommunikation, utveckling och fysisk träning för ungdomar samt etik och moral. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela kursen.

Utbildare är Peter "Lillen" Nilsson som även håller kurser för SISU Idrottsutbildarna och har mångårig erfarenhet från ledarskapet och som tränare inom orienteringsrörelsen.

OM IdrottOnline (IOL)
IdrottOnline Klubb är verktyget där föreningen kostnadsfritt får en egen hemsida, medlemsregister, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. Under utbildningehleger erbjuds fyra olika IOL kurser enligt nedan.

IOL Administration grund
Utbildningen ger kunskaper i medlemsregistrets uppbyggnad och delar samt användandet av detsamma. Begrepp som roller, grupper, medlem, åtgärdslista, provapå medlem mm behandlas.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, samt behörighet som klubbadministratör i systemet. 
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Goggle Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator.  

IOL Administration fortsättning
Under den här kursen ges deltagarna en inblick i hur fullständig LOK-redovisning enkelt kan genomföras med IOL. Vidare behandlas hanteringen av utbildningsmodulen med kurser och lärgrupper samt hanteringen av idrottslyftsansökan och rapportering.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, samt behörighet som klubbadministratör och utbildningsansvarig i systemet. Kunskaper motsvarande kursen IOL Administration grund är att föredra.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Goggle Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator. 

IOL Hemsida Grund
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom följande områden:
Startsidans utseende, Publicera och hantera information, lag- och gruppsidor, dokument- och bildarkiv, aktivitetskalender, administrera behörigheter. 
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, vilket ni själva enkelt kan ordna. Vid problem kontakta VOFs kansli. 
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Goggle Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator. 

IOL Hemsida Fortsättning
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom följande områden:
Design, inbäddad media, nyhetsbrev, domän hantering och goggle analytics. Utrymme ges även för specifika önskemål och en del tips och tricks. Bl a hur koppling mot Eventors tävlingsprogram hanteras.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, vilket ni själva enkelt kan ordna. Vid problem kontakta VOFs kansli. Kunskaper motsvarande kursen IOLHemsida grund är att föredra.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Goggle Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator. 

Idrottsskador
Utbildningen ger dig baskunskaper i anatomi/fysiologi, grundläggande träningslära, olika typer av idrottsskador, skadeförebyggande träning samt akut omhändertagande.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursledare: Magnus Nääs
Tid: kl 9 - ca 17
Kostnad: 1200kr/deltagare. I kostnaden ingår boken "Idrottsskador och arbetsskador".

Information och kommunikation i praktiken
Hur använder föreningen epost, hemsida, bloggar, facebook och andra sociala medier? Vad är för fördelar och nackdelar med de olika kommunikationsvägarna och hur fungerar de egentligen. Den här utbildningen ger deltagarna en överblick över kommunikation på webben samt mycket matnyttiga tips och råd för hur föreningen kan nyttja de olika möjligheterna. En del av utbildningen tillägnas också åt att praktiskt gå igenom grundläggande funktionalitet rörande webkommunikation (dock ej IdrottOnline där det finns andra kurser att gå under helgen)
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs 

Kartritning/revidering i OCAD
Utbildningen är en grundutbildning i hur kartritningsfunktionerna i OCAD fungerar. Under dagen går vi även igenom en bra arbetsgång för hur man kan arbeta med KArtritning och kartrevidering, rent praktiskt. Utbildningen behandlar även frågor om kartutskrifter, omskalering och kvalité.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om gällande kartnorm och OCAD är önskvärt.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med OCAD installerat med sig.

MEOS enkelt administrativt program för mindre arr.
Utbildningen ger deltagarna ett alternativ till OLA. MEOS kan köras i olika nivåer och i sitt allra enklaste läge blir det mycket lätt att använda vid träning och mindre arrangemang. Programmet är gratis.

Förkunskaper: Grundläggande datakunskaper
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med MEOS installerat med sig. MEOS finner ni på http://www.melin.nu/meos/sv/

Tejpning 
Grundläggande utbildning i tejpning och bandagering vid idrotts- och arbetsskador. Du får bland annat lära dig akut omhändertagande vid idrottsskada, bandageringstekniker vid akut skada, tejpning av fot, hand, knä samt ben för att förebygga skador.

Förkunskaper: Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper i anatomi och idrottsskador
Kursledare: Jan Andblad
Tid: kl 9 - ca 16
Kostnad: 1200kr/deltagare. I kostnaden ingår tejpmaterial samt boken "Sport -Tejpningar och Förband".

SportIdent för träning och tävling
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper om hur SportIdents tidtagningssystem fungerar med pinnar, enheter, mastrar och administration. Deltagarna ges kunskap om alla steg som behöver gås igenom inför och vid ett arrangemang och hur man på bästa sätt löser dem.  
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs eftersom kursen devis innefattar övningar i datorn.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig, det går bra att vara två på en dator. 

Tävlingsadministration i OLA och Eventor
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper i SOFTs tävlingsadministratiova system OLA. Deltagarna ges kunskap om alla steg som behöver gås igenom inför och vid ett arrangemang och hur man på bästa sätt löser dem. Utbildningen behandlar även arrangemangshantering i Eventor.  
Inga förkunskaper krävs.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig, det går bra att vara två på en dator.  

Tävlingsledarutbildning
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper kring tävlingsledarens uppgifter och arbetsgång för ett arrangemang, i stort och smått. Vidare behandlas även organisation och arbetsfördelning samt utvärdering mm.
Inga förkunskaper krävs.

Workshop föreningsfinansiering
Funderar ni över hur föreningens verksamhet ska finansieras i framtiden? Kartor, teknik, klubbstuga och aktiviteter mm kostar pengar och för att utveckla orienteringen och verksamheten kan ett tillskott i kassan vara väl så viktigt.
VIF och SISU finns på plats för att beskriva vilka möjligheter som kommer vara avgörande i framtiden och tillsammans processar vi fram framkomliga och alternativa vägar för finansiering av olika delar av verksamheten.

Förkunskap: Ett visst mått av kunskap kring de ekonomiska förutsättningarna för den egna föreningen och för idrottsföreningar är ett plus, men inget krav.


Uppdaterad: 28 NOV 2013 15:29 Skribent: Magnus Sundmark

Kontaktinfo:

Bohuslän-Dals OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/bohuslandal
Tfn.  0520-656190

Göteborgs OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/goteborg
Tfn. 031-256020

Västergötlands OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/vastergotland
Tfn. 0725-447736

Annonsyta

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: This is a mailto link

Annonseringsyta: