In English
Hoppa till sidans innehåll

Kursbeskrivningar


Nedan finner du kursbeskrivningarna i bokstavsordning.

Banläggning i OCAD11 CS
Utbildningen ger grundläggande kunskap om hur banläggningsverktyget i OCAD11 fungerar och lämpligast används.  Utbildningen är inriktad på vanliga banor för träning och tävling samt kontrollbeskrivningar, utskrifter mm.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad programvara OCAD/OCAD11 CS. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs och förkunskaper motsvarande banläggning steg 1 är önskvärt.

Utbildare: Bertil Åkesson

Banläggning för stafetter och teknikövningar OCAD 11
Utbildningen ger deltagarna konkreta tips och idéer om hur OCAD kan användas för att enkelt göra teknikövningar. Kursledaren delger tips och trix för hur man får till teknikövningarna. Vidare behandlas även stafettbanläggning under kursen. Under kursen ges också utrymmer för erfarenhetsutbyte.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad programvara OCAD/OCAD11 CS. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Datavana och viss erfarenhet av OCAD11 är önskvärt.

Utbildare: Bertil Åkesson

Banläggning steg I
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna grön-gul. Ger deltagarna banläggarkort 1 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar utan elitklasser.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om man har provat att lägga banor till klubbarrangemang eller liknande.
Kurslitteratur: Banläggarboken ska medtagas. Går också att beställa i samband med anmälan.

Utbildare: Magnus Södervall

Banläggning Steg II
Utbildningen ger fördjupade kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna orange-svart. Ger deltagarna banläggarkort 2 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar med elitklasser.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Banläggning Steg 1 krävs. 
Kurslitteratur: Banläggarboken ska medtagas. Går också att beställa i samband med anmälan.

Utbildare: Bertil Åkesson

Bredare förening och breddaktiviteter
Utbildningen kan väljas fristående eller som fortsättning på "Inspiration för föreningsutveckling" som ges på förmiddagen. Under passet sker en genomgång av de breddprodukter som finns tillbud och, inte minst, hur ni i er förening kan nyttja dem framgångsrikt. Detta både för rekrytering och som behållafaktor i er verksamhet. Under utbildningen ges även utrymme för er förening att utarbeta de första stegen för en bredare förening. 

Utbildare: Magnus Sundmark

Föreningsekonomi - grund
Utbildningen vänder sig till hela föreningens styrelse. Temat är att ge styrelsen grundläggande kunskap om föreningens ekonomi. Vi går igenom nya regler för redovisningen i föreningen. Vi informerar också om hur man kan utnyttja detta regelverk inom ramen för de olika bokföringsprogram som finns på marknaden.

Vi behandlar föreningsstyrelsens ansvar, att vara arbetsgivare, hur ser en ideell förening ut? - ett antal frågor som är viktiga för den som sitter i föreningsstyrelse.

Inga förkunskaper krävs. 

Utbildare: Ingvar Carlsson

Hitta.orientering.se - Workshop
Den här utbildningen är till för de föreningar som under överseende och stöd vill komma på plats med föreningens egna material på hitta.orientering.se.

Under passet ska föreningens klubbstuga, kartor och eventuella klara aktiviter in på portalen. Därutöver ingår även klargörande för hantering av behörigheter i systemet. 

Hitta.orientering.se är en ny webbportal som samlar orienteringsrörelsens klubbar, kartor och aktiviteter. Portalen kommer också vara en central plats i den nationella breddsatsning som Svenska Orienteringsförbundet startar vid årsskiftet 2015. 
Uppmaningen till er förening är. Här bör ni vara med! Haka på tåget nu när det kör, tillsammans kan vi nå långt större framgång. 

Förberedelser: Kursdeltagarna kommer erhålla ett mail ca 10 dagar före utbildningen där det framgår vilka data, filer och vilken information samt behörigheter som behöver skaffas och/eller tas med.

Förkunskaper: Deltagande på förmiddagens "Kom igång med hitta.orienteirng.se är att föredra

Utbildare: Ej fastställt (141118)

Inspiration för föreningsutveckling
Utbildningen kan väljas fristående eller, med fördel i kombination med eftermiddagspasset "Bredare förening och breddaktiviteter".
Passet syftar till att inspirera föreningar, ledare och funktionärer till att, genom små steg, nå en förändring och förbättring av verksamheten. Siktet är inställt på en bredare verksamhet med större engagemang och delaktighet. Under passet ges utrymme för kursdeltagarna att hitta sin föreningsutgångspunkt och finna områden i vilka utveckling som ger snabba resultat enklast kan ske. 

Utbildare: Magnus Sundmark

OM IdrottOnline (IOL)
IdrottOnline Klubb är verktyget där föreningen kostnadsfritt får en egen hemsida, medlemsregister, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. Under utbildningehleger erbjuds fyra olika IOL kurser enligt nedan.

IOL Administration grund
Utbildningen ger kunskaper i medlemsregistrets uppbyggnad och delar samt användandet av detsamma. Begrepp som roller, grupper, medlem, åtgärdslista, provapå medlem mm behandlas.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, samt behörighet som klubbadministratör i systemet. 
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Google Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator.  

Utbildare: Aleksandra Cander

IOL Administration fortsättning
Under den här kursen ges deltagarna en inblick i hur fullständig LOK-redovisning enkelt kan genomföras med IOL. Vidare behandlas hanteringen av utbildningsmodulen med kurser och lärgrupper samt hanteringen av idrottslyftsansökan och rapportering.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, samt behörighet som klubbadministratör och utbildningsansvarig i systemet. Kunskaper motsvarande kursen IOL Administration grund är att föredra.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Google Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator. 

Utbildare: Kjell Söderlund

IOL Hemsida Grund
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom följande områden:
Startsidans utseende, Publicera och hantera information, lag- och gruppsidor, dokument- och bildarkiv, aktivitetskalender, administrera behörigheter. 
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, vilket ni själva enkelt kan ordna. Vid problem kontakta VOFs kansli. 
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Google Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator. 

Utbildare: Mikael Turunen 

IOL Hemsida Fortsättning
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom följande områden:
Design, inbäddad media, nyhetsbrev, domän hantering och goggle analytics. Utrymme ges även för specifika önskemål och en del tips och tricks. Bl a hur koppling mot Eventors tävlingsprogram hanteras.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, vilket ni själva enkelt kan ordna. Vid problem kontakta VOFs kansli. Kunskaper motsvarande kursen IOLHemsida grund är att föredra.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med installerad webläsare Explorer/Google Chrome/Firefox. Det går bra att dela dator med kompis, men max två per dator. 

Utbildare: Kjell Söderlund

Idrottsskador
Utbildningen ger dig baskunskaper i anatomi/fysiologi, grundläggande träningslära, olika typer av idrottsskador, skadeförebyggande träning samt akut omhändertagande.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursledare: Ej klart (141118)
Tid: kl 9 - ca 17
Kostnad: 1200kr/deltagare. Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Information och kommunikation i praktiken
Hur använder föreningen epost, hemsida, bloggar, facebook och andra sociala medier? Vilka fördelar och nackdelar finns med de olika kommunikationsvägarna och hur fungerar de egentligen. Den här utbildningen ger deltagarna en överblick över kommunikation på webben samt mycket matnyttiga tips och råd för hur föreningen kan nyttja de olika möjligheterna. En del av utbildningen tillägnas också åt att praktiskt gå igenom grundläggande funktionalitet rörande webkommunikation (dock ej IdrottOnline där det finns andra kurser att gå under helgen)
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs 

Utbildare: John Kumlin, Mebia

Kartritning del 1 - Kartverktygen i OCAD 11
Utbildningen är en grundutbildning i hur kartritningsfunktionerna i OCAD fungerar. Deltagarna ges också en inblick i en bra arbetsgång för hur man kan arbeta med kartritning och kartrevidering, rent praktiskt. Utbildningen behandlar även frågor om kartutskrifter, omskalering och kvalité.
Förkunskaper: Grundläggande datavana är ett krav, men inga förkunskaper i OCAD är nödvändigt.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med OCAD installerat med sig.

Utbildare: P-O Derebrant

Kartritning del 2 - Georeferering och laserdata
Utbildningen är inritkad på hantering av grundmaterial. Hur gör man för att nyttja laserdata på rätt sätt? Hur bör eventuellt gamla kartmaterial hanteras och revidieras, eller ritas om? Hur sker passning av kartdatat genom georeferering? Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskaper i hur de på bästa sätt hanterar och löser ovanstående frågor.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om gällande kartnorm och OCAD är önskvärt. Det går också bra att ha deltagit vid förmiddagens kurs, KArtritning del 1.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med OCAD installerat med sig.

Utbildare: P-O Derebrant

Kom igång med hitta.orientering.se
Den här utbildningen är till för de föreningar som vill anamma de nya möjligheter som utvecklingen av vår idrott erbdjuder. Hitta.orientering.se är en ny webbportal som samlar orienteringsrörelsens klubbar, kartor och aktiviteter. Portalen kommer också vara en central plats i den nationella breddsatsning som Svenska Orienteringsförbundet startar vid årsskiftet 2015. 
Uppmaningen till er förening är. Här bör ni vara med! Haka på tåget nu när det kör, tillsammans kan vi nå långt större framgång. 

Under den här utbildningen lär sig deltagarna vilka möjligheter och funktioner portalen innehåller och får även prova på att göra en del justeringar för din egen förenings räkning. Den här förmiddagen kombineras dock med stor fördel med den workshop som erbjuds under eftermiddagen. Då ni får möjlighet att under överseende och stöd komma på plats på hitta.orientering.se med föreningens egna material.

Inga förkunskaper krävs, men viss datorvana är en stor fördel.

Utbildare: Ej fastställt (141118)

Ledarskap för barn- och ungdomsledare
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ledare/tränare i klubben, ny som gammal, och arbetar med fysisk träning och orienteringsträning för barn och ungdomar. Dagen är uppdelad i två block. På förmiddagen bjuder Anneli Östberg på erfarenheter kring ledarskapsrollen för barn och ungdomar. Få kan beskriva och inspirera som Anneli. Det blir en mycket värdefull förmiddag för klubbens ungdomsledare. 
Under eftermiddagen håller Karin Holm ett pass om hur fysisk träning för barn och ungdomar åldersanpassas på ett bra och framgångsrikt sätt. Detta är i grunden en SISU utbildning som under det senaste året varit mycket populär och välbesökt. Nu bjuder vi på denna i den här utnildningen, ett tillfälle som inte får missas.

Utbildare är Annelie Östberg och Karin Holm

MEOS enkelt administrativt program för mindre arr.
Utbildningen ger deltagarna ett alternativ till OLA. MEOS kan köras i olika nivåer och i sitt allra enklaste läge blir det mycket lätt att använda vid träning och mindre arrangemang. Programmet är gratis.

Förkunskaper: Grundläggande datakunskaper
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med MEOS installerat med sig, samt, med fördel, en egen/klubbens Sportident Masterstation. MEOS finner ni på http://www.melin.nu/meos/sv/

Utbildare: Torbjörn Wikström och Bengt Matsson

Press & media
Utbildningen ger konkreta tips och idéer om hur föreningen kan arbeta med lokalpress och övrig lokal media. Deltagarna får inblick i vad som ges nyhetsvärde och hur man själva kan leverera texter och bilder till lokalpress och hur det materialet då bör se ut. Samt när och hur man skriver pressmeddelanden.

Inga förkunskaper krävs.

Utbildare: Henrik Erickson

SportIdent för träning och tävling
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper om hur SportIdents tidtagningssystem fungerar med pinnar, enheter och mastrar. Deltagarna ges kunskap om alla steg som behöver gås igenom inför och vid ett arrangemang och hur man på bästa sätt löser dem.  
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs eftersom kursen devis innefattar övningar i datorn.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig, det går bra att vara två på en dator. 

Utbildare: Marcus Färg

Tejpning 
Grundläggande utbildning i tejpning och bandagering vid idrotts- och arbetsskador. Du får bland annat lära dig akut omhändertagande vid idrottsskada, bandageringstekniker vid akut skada, tejpning av fot, hand, knä samt ben för att förebygga skador.

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare: Ej klart (141118)
Tid: kl 9 - ca 16
Kostnad: 1200kr/deltagare. I kostnaden ingår tejpmaterial samt boken "Sport -Tejpningar och Förband".

Tävlingsadministration i OLA, Eventor och bevakning (ROC)
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper i SOFTs tävlingsadministrativa system OLA. Deltagarna ges kunskap om alla steg som behöver gås igenom inför och vid ett arrangemang och hur man på bästa sätt löser dem. Utbildningen behandlar även arrangemangshantering i Eventor, samt en del om tävlingsbevakning med radiokontroller och förvarning. 
Inga förkunskaper krävs.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig, det går bra att vara två på en dator.  

Utbildare: Peter Brämersson

Tävlingsledarutbildning
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper kring tävlingsledarens uppgifter och arbetsgång för ett arrangemang, i stort och smått. Vidare behandlas även organisation och arbetsfördelning samt utvärdering mm.
Inga förkunskaper krävs.

Utbildare: Ej Klart (141118)


Uppdaterad: 12 DEC 2014 11:38 Skribent: Magnus Sundmark

Kontaktinfo:

Bohuslän-Dals OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/bohuslandal
Tfn.  0520-656190

Göteborgs OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/goteborg
Tfn. 031-256020

Västergötlands OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/vastergotland
Tfn. 0725-447736

Annonsyta

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: This is a mailto link

Annonseringsyta: