In English
Hoppa till sidans innehåll

Kursbeskrivningar


Nedan finner du kursbeskrivningarna i bokstavsordning.

Akut omhändertagande vid Idrottskada

Grundläggande utbildning som ger dig kunskap om akuta idrottsskador och grunderna i rehabilitering. Du lär dig hur du praktiskt genomför ett akut omhändertagande vid idrottsskada för att förkorta rehabiliteringstiden.

Syfte och mål
Kursen ger dig kunskap om akuta idrottsskador och grunderna i rehabilitering. Du lär dig hur du ska agera om skadan är framme för att kunna förkorta rehabiliteringstiden.

Innehåll
Akuta skador inom idrott
Överbelastningsskador inom idrott
Hur agerar man vid en skadesituation och vad behöver man?
Bandageringstekniker vid akuta skador
Rehabiliteringens grunder och tillvägagång efter en skada
Innehåll i en idrottsskadeväska
Förebygga skador

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla oavsett om man är ledare, aktiv, förälder eller jobbar inom friskvårdsbranschen.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Utbildare: 

Banläggning i OCAD
Utbildningen ger grundläggande kunskap om hur banläggningsverktyget i OCAD fungerar. Kursen följer de steg som behöver göras för att skapa ett banläggningsprojekt för tradiotionella banor till ett tränings- eller tävlingsarrangemang. Allt från uppstart av banläggningsprojektet till utskrift av färdiga banor.

Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med OCAD installerat. Utbildningen kommer att genomföras med OCAD 12, vilket rekommenderas, men det är möjligt att använda OCAD 10/10CS, även om vissa funktioner kan saknas eller se lite annorlunda ut. Går även att köra med "Trail-version", men då begränsas antalet objekt som går att nyttja. Det går bra att dela dator med en kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs.

Utbildare: Bertil Åkesson   

Banläggning för teknikövningar i OCAD
Utbildningen ger deltagarna konkreta tips och idéer om hur OCAD kan användas för att enkelt göra teknikövningar. Kursen bygger på den anpassade symbolpalett som tagits fram för att förenkla arbetet med att göra teknikövningar med tillhörande
manual. Vidare behandlas även stafettbanläggning under kursen. Under kursen ges också utrymmer för erfarenhetsutbyte.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med OCAD installerat. Utbildningen kommer att genomföras med OCAD 12, vilket rekommenderas, men det är möjligt att använda OCAD 10/10CS, även om vissa funktioner kan saknas eller se lite annorlunda ut. Går även att köra med "Trail-version", men då begränsas antalet objekt som går att nyttja. Det går bra att dela dator med en kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs och tidigare erfarenhet av OCAD rekommenderas.

Utbildare: Bertil Åkesson

Banläggning Steg I

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna grön-gul. Ger deltagarna banläggarkort 1 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar utan elitklasser.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om man har provat att lägga banor till klubbarrangemang eller liknande.
Kurslitteratur: Banläggarboken (Banläggning, utgåva 2016), rekommenderas att införskaffa den antingen på egen hand via Idrottsbokhandelns orienteringsavdelning eller beställa den i samband med anmälan till kursen.

Utbildare: 

Banläggning Steg II

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna orange-svart, men även banläggning för nivåerna grön till gul behandlas. Ger deltagarna banläggarkort 2 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar med elitklasser.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Banläggning Steg 1 krävs. 
Kurslitteratur:  Banläggarboken (Banläggning, utgåva 2016), rekommenderas att införskaffa den antingen på egen hand via Idrottsbokhandelns orienteringsavdelning eller beställa den i samband med anmälan till kursen. 

Utbildare: Bertil Åkesson

Föreningskunskap unga ledare
Mer information om denna kommer inom kort.

Utbildare: SISU

Grundläggande föreningsekonomi

En baskurs om styrelsens ekonomiska ansvar i en ideell förening. Innehåller bland annat styrelsens ekonomiska ansvar, bokförningsskyldigeheter, rapporter, avstämningar, saktter och avgifter.

Utbildare: 

OM IdrottOnline (IOL)

IdrottOnline är verktyget där föreningen kostnadsfritt får en egen hemsida, medlemsregister, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. Under utbildningshelgen erbjuds fyra olika IOL kurser enligt nedan.

IOL Administration grund
Utbildningen ger kunskaper i medlemsregistrets uppbyggnad och delar samt användandet av detsamma. Begrepp som roller, grupper, medlem, åtgärdslista, provapå medlem mm behandlas. 

Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, samt behörighet som klubbadministratör i systemet.  

Utbildare: 

IOL Administration fortsättning
Under den här kursen ges deltagarna en inblick i hur fullständig LOK-redovisning enkelt kan genomföras med IOL. Vidare behandlas hanteringen av utbildningsmodulen med kurser och lärgrupper samt hanteringen av idrottslyftsansökan och rapportering.

Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, samt behörighet som klubbadministratör och utbildningsansvarig i systemet. Kunskaper motsvarande kursen IOL Administration grund är att föredra.

Utbildare: 

IOL Hemsida Grund
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom följande områden:

Startsidans utseende, Publicera och hantera information, lag- och gruppsidor, dokument- och bildarkiv, aktivitetskalender, administrera behörigheter. 
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, vilket ni själva enkelt kan ordna. 

Utbildare: 

IOL Hemsida Fortsättning
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom följande områden:

Design, inbäddad media, nyhetsbrev, domän hantering och goggle analytics. Utrymme ges även för specifika önskemål och en del tips och tricks.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs, samt behörighet och inloggningsuppgifter till föreningens hemsida, vilket ni själva enkelt kan ordna. Vid problem kontakta VOFs kansli. Kunskaper motsvarande kursen IOLHemsida grund är att föredra.

Utbildare: 

Kartritning i OCAD - grunder
Denna utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur kartritning och kartrevidering i OCAD fungerar. Utgångspunkten är befintligt underlag, befintlig karta och hur OCADs ritverktyg fungerar och används.

Utbildare: Jesper Sjögren

Kartritning i OCAD - grundmaterial, laserdata och autogenerering
Inriktningen på den här kartutbildningen är start av att producera en ny karta, alternativt nyttja nya underlag för att revidera en gammal karta. Du får lära dig hur grundmaterial kan fås fram och hur dessa nyttjas. Hantering av laserdata tar egen plats under dagen liksom ett avsnitt om hur kartor kan autogenereras.

Utbildare: P-O Derebrandt

Planera och genomför rekrytering av unga - workshop
Vill er förening få en bra start på ungdomsverksamehten 2019 och har ni ställt in siktet på att rekrytera nya ungdomar? Då är det här ett mycket bra tillfälle att nyttja. I denna workshop får du tillsammans med dina medföljande klubbledarkamrater guidning genom förberedelserna inför ett rekryteringsprojekt. Stor vikt och mycket av tiden ägnas åt den egna klubbens verksamhet och målet är att ni ska ha ett färdigt underlag för genomförandet av er rekrytering med er från dagen.

Det går att delta på dagen ensam från sin förening, men då det är en workshop är det en stor fördel om man blir flera engagerade ledare som kan diskutera sig fram till klubbens rekryteringsstrategi.

Utbildare: Magnus Sundmark

Tejpning
Vid vilka tillfällen kan du använda tejpning i rehabiliterande syfte? Finns det tillfällen där du ska undvika att tejpa? Hur ska en tejpning se ut? Detta är en grundläggande kurs i tejpning vid idrottsskador där stor del av kursen består av att du får öva praktiskt.

Syfte och mål

Kursen ger dig kunskap om hur och när du kan använda tejp i förebyggande och rehabiliterande syfte. Stor del av kursen består att du får öva praktiskt på att tejpa.

Innehåll
Tejpning av fot, hand, knä samt handled för att förebygga skador. Olika material vid tejpning och bandagering. Tejpning som rehabilitering.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla oavsett om man är ledare, aktiv, förälder eller jobbar inom friskvårdsbranschen.

Förkunskaper
Rekommenderade förkunskaper är utbildningen Akut omhändertagande vid idrottsskada eller motsvarande kunskaper i anatomi och idrottsskador.

Utbildare: 

Tävlingsadministration i OLA, Eventor och bevakning (ROC)
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper i SOFTs tävlingsadministrativa system OLA. Deltagarna ges kunskap om alla steg som behöver gås igenom inför och vid ett arrangemang och hur man på bästa sätt löser dem. Utbildningen behandlar även arrangemangshantering i Eventor, samt en del om tävlingsbevakning med radiokontroller och förvarning. 

Förkunskaper: 
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig med förinstallerad programvara OLA, det går bra att vara två på en dator.  

Utbildare: Peter Brämersson

Tävlings- och träningsadministration i MeOS och SportIdent 

Utbildningen ger deltagarna ett alternativ till OLA. MEOS kan köras i olika nivåer och i sitt allra enklaste läge blir det mycket lätt att använda vid träning och mindre arrangemang. Programmet är gratis. 

Förkunskaper: Grundläggande datakunskaper
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha 
- dator med MeOS och drivrutiner för Sportident avläsningsenhet installerade
- Sportident avläsningsenhet
- egna Sportident-pinnar (vi gör en liten bana)
- vill man använda direktkopplingen till Eventor måste man ha med sig (eller redan aktiverat) klubbens API-nyckel 

MEOS finner ni på http://www.melin.nu/meos/sv/

Utbildare: Johan Käll

Tävlingsledarutbildning
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper kring tävlingsledarens uppgifter och arbetsgång för ett arrangemang, i stort och smått. Vidare behandlas även organisation och arbetsfördelning samt utvärdering mm.

Inga förkunskaper krävs.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig, det går bra att vara två på en dator.  

Utbildare: Fredrik Odelberg

 

Uppdaterad: 12 NOV 2019 09:57 Skribent: Magnus Sundmark

Kontaktinfo:

Bohuslän-Dals OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/bohuslandal
Tfn.  0520-656190

Göteborgs OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/goteborg
Tfn. 031-256020

Västergötlands OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/vastergotland
Tfn. 0725-447736

Annonsyta

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: magnus.vof@vgidrott....

Annonseringsyta: