In English
Hoppa till sidans innehåll

Kursbeskrivningar


Nedan finner du kursbeskrivningarna i bokstavsordning.

Akut omhändertagande vid Idrottskada
Grundläggande utbildning som ger dig kunskap om akuta idrottsskador och grunderna i rehabilitering. Du lär dig hur du praktiskt genomför ett akut omhändertagande vid idrottsskada för att förkorta rehabiliteringstiden.

Syfte och mål
Kursen ger dig kunskap om akuta idrottsskador och grunderna i rehabilitering. Du lär dig hur du ska agera om skadan är framme för att förkorta rehabiliteringstiden.

Innehåll

 • Akuta skador inom idrott
 • Överbelastningsskador inom idrott
 • Hur agerar man vid en skadesituation och vad behöver man?
 • Bandageringstekniker vid akuta skador
 • Rehabiliteringens grunder och tillvägagång efter en skada
 • Innehåll i en idrottsskadeväska
 • Förebygga skador

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla oavsett om man är ledare, aktiv, förälder eller jobbar inom friskvårdsbranschen.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Utbildare: SISU Utbildare

Banläggning i OCAD Grundkurs (ingår i Ledarlyftet)
Utbildningen ger grundläggande kunskap om hur banläggningsverktyget i OCAD fungerar. Kursen följer de steg som behöver göras för att skapa ett banläggningsprojekt för tradiotionella banor till ett tränings- eller tävlingsarrangemang. Allt från uppstart av banläggningsprojektet till utskrift av färdiga banor.

Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med OCAD installerat. Utbildningen kommer att genomföras med OCAD 12, vilket rekommenderas, men det är möjligt att använda OCAD 10/10CS, även om vissa funktioner kan saknas eller se lite annorlunda ut. Går även att köra med "Trail-version", men då begränsas antalet objekt som går att nyttja. Det går bra att dela dator med en kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs.

Utbildare: Bertil Åkesson

Banläggning för teknikövningar i OCAD (ingår i Ledarlyftet)
Utbildningen ger deltagarna konkreta tips och idéer om hur OCAD kan användas för att enkelt göra teknikövningar. Kursen bygger på den anpassade symbolpalett som tagits fram för att förenkla arbetet med att göra teknikövningar med tillhörande manual. Vidare behandlas även stafettbanläggning under kursen. Under kursen ges också utrymmer för erfarenhetsutbyte.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha med sig egen dator med OCAD installerat. Utbildningen kommer att genomföras med OCAD 12, vilket rekommenderas, men det är möjligt att använda OCAD 10/10CS, även om vissa funktioner kan saknas eller se lite annorlunda ut. Går även att köra med "Trail-version", men då begränsas antalet objekt som går att nyttja. Det går bra att dela dator med en kompis, men max två per dator.
Förkunskaper: Grundläggande datavana krävs och tidigare erfarenhet av OCAD rekommenderas.

Utbildare: Bertil Åkesson

Banläggning Steg I
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna grön-gul. Ger deltagarna banläggarkort 1 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar utan elitklasser.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om man har provat att lägga banor till klubbarrangemang eller liknande.
Kurslitteratur: Banläggarboken (Banläggning, utgåva 2016), rekommenderas att införskaffa den antingen på egen hand via Idrottsbokhandelns orienteringsavdelning eller beställa den i samband med anmälan till kursen.

Utbildare: Kennet Horvath

Banläggning Steg II

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i banläggning och fokus sätts på nivåerna orange-svart, men även banläggning för nivåerna grön till gul behandlas. Ger deltagarna banläggarkort 2 med rätt att lägga banor på nationella tävlingar med elitklasser.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Banläggning Steg 1 krävs. 
Kurslitteratur:  Banläggarboken (Banläggning, utgåva 2016), rekommenderas att införskaffa den antingen på egen hand via Idrottsbokhandelns orienteringsavdelning eller beställa den i samband med anmälan till kursen. 

Utbildare: Lennart Hålsjö

Idrotts- och arbetsfysiologi
Att träna sin kondition och uthållighet medför en lång rad positiva hälso- och prestationseffekter men hur ska man träna för att optimera sin kondition och uthållighetsträning? Räcker det att att gå på känsla eller bör man träna pulsbaserat? Ska man köra långa eller korta pass? I denna utbildning får du kunskap utifrån rådande kunskapsläge om hur du kan lägga upp din kondition och uthållighetsträning.

Utbildningens innehåll: 

 • Träningsprinciper
 • Energisystem, energiomsättning & syreupptag
 • Kondition – uthållighetsträning.
 • Intensitetszoner - puls och laktat
 • Pulsbaserad träning
 • Intervallträning för att uppnå effektivitet i din uthållighetsidrott.
 • Intervallträning för uppnå kapacitet i din uthållighetsidrott.
 • Tips på hur du gör ditt intresse och idrottande mindre komplicerat och mer effektivt

Utbildare: SISU Utbildare

Introduktionsutbildning för tränare (IUT)
Det här är...
utbildningen för dig som är ny som ledare inom orientering, med eller utan tidigare erfarenhet av att själv utöva orientering.

Syftet med utbildningen:
› Ge inspiration och introduktion till att vara ledare i orientering.

Utbildningen ska ge kursdeltagaren:
› Grunder i ledarskap.
› Grundläggande pedagogik och metodik för att lära ut orienteringstekniska grunder.

Innehåll
Jag & orienteringsföreningen
› Värdegrunden i praktiken
› Praktiska och basala organisatoriska aspekter
Jag & ledarskapet i orienteringsföreningen
› Att möta individen
› Metodik för att utveckla de aktiva och sitt eget ledarskap
Jag & orienteringsträningen
› Färgskalan
› Att lära ut grunder i orienteringsteknik
› Träningspassets dela

Förkunskaper:
Egen inläsning och förkunskap inför utbildningsdagen
› SISUs webbaserade Introduktionsutbildning för tränare
› Avsnittet Hitta rätt > Inledning
› Avsnittet Hitta rätt > Grunder
› Video > Färgskalan
Access till dessa delar ges vid anmälan.

Mer detaljerad kursbeskrivning finns här

Utbildare: Johanna Hallqvist

OM IdrottOnline (IOL)

IdrottOnline är verktyget där föreningen har, medlemsregister, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. Under utbildningshelgen erbjuds två olika IOL kurser enligt nedan.

IOL Administration grund
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om medlemsregistret och digital närvaroregistrering av LOK-stödsaktiviteter.

Innehåll:

 • IdrottOnline-systemet
 • Min sida
 • Föreningsinfo-fliken
 • Medlemsregistret
  • Lägga till ny medlem/-ar
  • Söka och hantera medlemmar
  • Roller
  • Grupper
  • Föreningsrapporten
 • LOK-stödsmodulen - Hur du närvaroregistrerar LOK-stödsaktiviteter digitalt.

Utbildare: SISU Utbildare

IOL Avgiftshantering och rapportering
Denna utbildning ger dig kunskap om hur du administrerar avgifter i IdrottOnline och hur du rapporterar utbildningstimmar till RF-SISU Västra Götaland i IdrottOnline. 

Under första delen går vi igenom avgiftsmodulen i IdrottOnline, vi kommer inte att gå igenom något annat bokföringsprogram:

 • Skapa och tillsätta avgifter i IdrottOnline
 • Skapa rabatter
 • Skicka ut manuell avgift till medlemmar
 • Se betalningsstatus för medlemsavgifter

Denna del handlar om hur du rapporterar in utbildningstimmar till RF-SISU Västra Götaland

 • Skapa utbildning
 • Lägga till utbildningstillfälle
 • Lägga till deltagare i utbildning
 • Närvaroregistrera utbildning
 • Ta bort utbildningstillfälle

Utbildare: SISU Utbildare

Kartritning i OCAD - grunder
Denna utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur kartritning och kartrevidering i OCAD fungerar. Utgångspunkten är befintligt underlag, befintlig karta och hur OCADs ritverktyg fungerar och används.

Utbildare: P-O Derebrandt

Kartritning i OCAD - grundmaterial, laserdata och autogenerering
Inriktningen på den här kartutbildningen är start av att producera en ny karta, alternativt nyttja nya underlag för att revidera en gammal karta. Du får lära dig hur grundmaterial kan fås fram och hur dessa nyttjas. Hantering av laserdata tar egen plats under dagen liksom ett avsnitt om hur kartor kan autogenereras. 

Utbildare: P-O Derebrandt

Kost för idrottare och antidoping
Vi vet att kosten har stor betydelse för både hälsa, träningssvar och prestation. I denna utbildning kommer du få en expert på området som kommer förmedla vetenskaplig kunskap kring kost för uthållighetsidrottaren.

Utbildningens innehåll

 • Energibehov
 • Energikällor
 • Näringsämnen och vätska
 • Konkreta tips på vad du behöver äta
 • Måltidssammansättningar och planering 
 • Antidoping 

Utbildare: SISU Utbildare

Marknadsföring - påverka och engagera samhället med digitala verktyg (ingår i Ledarlyftet)
Påverka och engagera med digitala verktyg!

Utgångspunkten i utbildning är att stärka förmågan för deltagaren/föreningen att kommunicera via digitala kanaler och sociala medier. Vi diskuterar hur man ska tänka i sin planering, vilket innehåll som skapar engagemang samt hur olika digitala kanaler kan användas konkret i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Det är rekommenderat att ni deltar med fler personer på utbildningen och gärna både äldre och yngre medlemmar.

Utbildare: SISU Utbildare

Tejpning
Vid vilka tillfällen kan du använda tejpning i rehabiliterande syfte? Finns det tillfällen där du ska undvika att tejpa? Hur ska en tejpning se ut? Detta är en grundläggande kurs i tejpning vid idrottsskador där stor del av kursen består av att du får öva praktiskt.

Syfte och mål
Utbildningen ger dig kunskap om hur och när du kan använda tejp i rehabiliterande syfte. Stor del består att du får öva praktiskt på att tejpa. 

Innehåll
Tejpning av fot, hand, knä samt handled för att förebygga skador
Olika material vid tejpning och bandagering
Tejpning som rehabilitering

Målgrupp
Ledare, aktiva och föräldrar.

Förkunskaper
Rekommenderade förkunskaper är utbildningen Akut omhändertagande vid idrottsskada eller motsvarande kunskaper i anatomi och idrottsskador.

Utbildare: SISU Utbildare

Tävlingsadministration i OLA, Eventor och bevakning (ROC)
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper i SOFTs tävlingsadministrativa system OLA. Deltagarna ges kunskap om alla steg som behöver gås igenom inför och vid ett arrangemang och hur man på bästa sätt löser dem. Utbildningen behandlar även arrangemangshantering i Eventor, samt en del om tävlingsbevakning med radiokontroller och förvarning. 

Förkunskaper: 
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig med förinstallerad programvara OLA, det går bra att vara två på en dator.  

Utbildare:

SportIdent och MeOS grunder (ingår i Ledarlyftet)
Utbildningen ger deltagarna ett alternativ till OLA. MEOS kan köras i olika nivåer och i sitt allra enklaste läge blir det mycket lätt att använda vid träning och mindre arrangemang. Programmet är gratis. 

Förkunskaper: Grundläggande datakunskaper
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha 
- dator med MeOS och drivrutiner för Sportident avläsningsenhet installerade
- Sportident avläsningsenhet
- egna Sportident-pinnar (vi gör en liten bana)
- vill man använda direktkopplingen till Eventor måste man ha med sig (eller redan aktiverat) klubbens API-nyckel 

MEOS finner ni på http://www.melin.nu/meos/sv/

Utbildare: Johan Käll

Tävlingsledarutbildning
Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper kring tävlingsledarens uppgifter och arbetsgång för ett arrangemang, i stort och smått. Vidare behandlas även organisation och arbetsfördelning samt utvärdering mm.

Inga förkunskaper krävs.
Material/Förberedelser: Deltagarna ska ha dator med sig, det går bra att vara två på en dator.  

Utbildare: Fredrik Odelberg och Johan Lundblad

Uppdaterad: 08 JAN 2018 12:10 Skribent: Magnus Sundmark

Kontaktinfo:

Bohuslän-Dals OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/bohuslandal
Tfn. 070-7139115

Göteborgs OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/goteborg
Tfn. 031-256020

Västergötlands OF
This is a mailto link
svenskorientering.se/vastergotland
Tfn. 0725-447736

Annonsyta

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: magnus.vof@vgidrott....

Annonseringsyta: