In English
Hoppa till sidans innehåll

Ny regel för paralympic-klassificering i Pre-O


IOF har beslutat om nya regler för deltagande i den paralympiska klassen för Pre-O. Efter två års tid av arbete är nu revideringen klar om vem som får delta.

 

I den reviderade Paragraf 5.2 i IOFs regler för Pre-O sägs följande:

"Only competitors who have a permanent disability that significantly reduces their mobility are eligible to be entered for the paralympic class."

Eller på svenska: 
Bara tävlande som har ett permanent funktionshinder som väsentligt minskar rörligheten får anmälas till den paralympiska klassen.

I samma paragrafs andra stycke framgår de administrativa reglerna hur en ansöka för certifiering till den paralympiska klassen skall ske. Vad som menas med ”disability/funktionshinder” och ”significantly/väsentligt” fram går av detaljregler och exempel i anökningsformuläret till IOF -  ”Eligibility for the Paralympic Class in Trail Orienteering Events - Application form”.

Formulären innehåller tre delar som skall fyllas i av: 

1, Den tävlande själv, (Athlete Information) som är namnuppgifter mm.

2, En läkare, (Declaration of the athlete’s physician) som intygar bl.a. diagnos, behandling och funktionshinder.

3, Den tävlandes nationella federation, (Declaration by the athlete’s national federation) som skall intyga att den tävlande genom sitt funktionshinder har en nedsatt rörlighet.

I formuläret framgår även exempel de kriterier som skall uppfyllas för funktionshinder och minskad rörlighet.

Typiska exempel på funktionshinder är:

A, Permanent behov av rullstol (The permanent need of a wheel chair)

B, Permanent behov av kryckor (The permanent need of crutches)

C, Funktionshinder i armar och händer som hindrar den tävlande att hantera kartan och stämpla. (The loss of function in the upper limb/limbs that makes the athlete unable to handle a map and punch)

D, Höft- eller knäimplantat, amputerade eller medfödda deformationer av armar eller ben. (Total hip/knee replacement, amputee, or congenital deformities of the limbs)

E, Skador på centrala nervsystemet. (Central nervous diseases and injuries)


Dessutom sägs att följande inte skall vara skäl för den paralymiska klassen:

-  Ålder, smärta eller dålig allmänkondition (Age, pain or lack of fitness is not a reason to qualify for the paralympic class.)

-  Synskada eller utvecklingsstörning (Visual impairment or intellectual disability is not a reason to qualify for the paralympic class in Trail Orienteering).

Avslutningsvis skall den nationella federationen intyga, som komplement till läkarens intyg, att den tävlande har en nedsatt rörlighet som medför att han/hon behöver ca 40 minuter för att gå 2500 meter. (Detta gäller inte för kriterierna A och C ovan). 

Uppdaterad: 30 OKT 2013 10:11
Till svenskorientering.se
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
Svensk orienterings Instagram:

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons