In English
Hoppa till sidans innehåll

Uttagning mm


Uttagning, reservlista och återbud

I Sverige är Elit-klassen begränsad till 30 svenska deltagare (gäller ej TempO-tävlingar). Är fler än 30 anmälda, tas de 30 med bäst ranking ut till den aktuella tävlingen.
Uttagningskommittén – UK – kan dela ut ”wildcard” (längre ner på sidan) som gäller utöver dessa 30.

En reservlista upprättas för de anmälda till Elit-klassen, vilka inte blir uttagna. Den bäst rankade placeras först på listan och övriga i fallande ordning.

För efteranmälda i Elit-klass upprättas vid utgången av tiden för efteranmälan en särskild lista med den bäst rankade först och övriga i fallande ordning.

Vid återbud sätter arrangören först in deltagare från reservlistan i nummerordning och därefter deltagare från listan med efteranmälda i nummerordning.

En arrangör kan lotta efteranmälda tillsammans med ordinarie anmälda. Detta ska då framgå av inbjudan.

I Elit-klass skall alltid återbud lämnas snarast till arrangören.

Utländska deltagare i Elit-klassen deltar utöver de 30 svenska deltagarna och kan efteranmäla sig till tidpunkt som arrangören bestämmer.

Uttagning till Elitserien och A-cupen

För uttagning till Elitserien gäller särskilda regler.

Se Elitserien.

Uttagning till flerdagstävlingar

För uttagning till Elit-klassen vid flerdagstävlingar där arrangören räknar ut ett totalresultat från alla deltävlingar gäller följande:

1. De 30 bäst rankade, på den aktuella rankinglistan, av de anmälda till en deltävling får delta i Elit-klassen på den deltävlingen.
2. Därutöver får alla som platsar enligt punkt 1 ovan på minst en deltävling och är anmälda till alla deltävlingarna i Elit-klassen delta på samtliga deltävlingar i Elit-klassen.
Återbud:
Om ett återbud till Elit-klassen sker så görs en ny uttagning enligt punkterna 3 och 4 nedan. Om återbudet gäller flera deltävlingar så görs en ny uttagning enligt punkterna 3 och 4 nedan till varje deltävling var för sig.
3. Om återbud sker innan första deltävlingen så görs uttagningen om enligt punkterna 1 och 2 ovan.
4. Om återbud sker efter första deltävlingen så gäller följande:
  4.1. Om återbudet görs av en som är uttagen till deltävlingen enligt punkt 2 ovan så händer ingenting.
  4.2. Om återbudet görs av en som är uttagen till deltävlingen enligt punkt 1 ovan så gäller följande om det fanns fler än 30 anmälda i Elit-klassen till den aktuella deltävlingen:
    4.2.1. Om den 31:e bäst rankade av de anmälda till deltävlingen redan är uttagen enligt punkt 1 eller 2 ovan så sker ingen förändring.
    4.2.2. Om inte så får den 31:e bäst rankade av de anmälda till deltävlingen välja om han/hon vill delta i Elit-klassen eller fortsätta i A-klassen. Om personen väljer att delta i Elit-klassen så får han/hon endast göra det i den aktuella deltävlingen, inte i alla resterande deltävlingar.
    4.2.3. Om den 31:e bäst rankade av de anmälda till deltävlingen väljer att inte delta så går frågan vidare till den 32:e bäst rankade av de anmälda till deltävlingen, osv.

Uttagning till VM, EM och landskamper

Ingen speciell rankinglista tas fram utan uttagningskommittén – UK – använder den löpande rankinglistan som vägledning då uttagningen sker. UK har utarbetat en policy för vilka andra faktorer som ska vägas in i uttagningen.

Tidsperioden är fr.o.m. O-Ringen fram till nästa O-Ringen. Om mästerskapet ligger långt före/efter O-Ringen kan start-/slutdatum för tidsperioden ändras till lämpligt datum.

Slutgiltigt beslut om vilka som blir uttagna och vilken tidsperiod som gäller fattas av UK.

Wild Card

Wild Card initieras och utdelas endast av uttagningskommittén, UK, för deltagande i Elit-klassen. Wild Card gäller, som regel, endast vid ett tävlingstillfälle. Dock får segraren i O-Ringens A-klass automatiskt Wild Card att delta i elitklassen på samtliga tävlingar under SM-helgen. Alla DM-segrare i PreO får ett Wild Card till motsvarande diciplin (Dag, Natt, TempO) till nästkommande SM. UK kan besluta att utdela Wild Card enligt följande kriterier:

  • Tävlande med ett eller flera framstående resultat i A-klassen.
  • Framstående resultat (bland de tre eller fem främsta beroende på startfält) i Elit-klassen (vid antingen tävling där tävlande kunnat delta trots högt rankingnummer eller vid deltagande tack vare Wild Card).
    Dessutom kan UK utdela Wild Card:
  • Till tävlande i A-klass, som visat stor skicklighet under vårsäsongen, att delta i O-Ringens Elit-klass.
  • Till välmeriterad orienteringslöpare eller orienteringssupporter i syfte att bredda och sprida kunskap om PreO.
  • Om synnerliga skäl föreligger.

Tävlande som tilldelats ett Wild Card ska markeras med texten WC i startlistan

Giltighet

Dessa regler gäller fr.o.m. 2018 tills nya/reviderade regler antas.

Uppdaterad: 27 MAR 2018 14:52
Till svenskorientering.se
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link