In English
Hoppa till sidans innehåll

Nyheter och förändringar


Följande tillägg till regelverket trädde i kraft 1 juli 2021 efter beslut tagna vid förbundsmötet i mars 2021 (läs mer i nyhet):

Åldersbegränsningar vid SM, USM, samt Svenska cupen

Följande åldersbegränsningar gäller vid SM och USM:

  • Vid SM-tävling ska deltagare i åldersgrupperna 18, 20 och 21 år under tävlingsåret fylla lägst 17 år. Undantag är SM i disciplinen stafett där deltagare i åldersgruppen 20 under tävlingsåret ska fylla lägst 15 år.
  • Vid USM-tävling ska deltagare i åldersgruppen 15 under tävlingsåret fylla 15 år, respektive deltagare i åldersgruppen 16 under tävlingsåret fylla 16 år.
  • Om det vid få anmälda i SM- eller USM-tävling flyttas anmälda till annan klass – och ursprungsklass därmed utgår – får deltagare som under tävlingsåret fyller minst 15 år tävla i äldre klass.

Följande åldersbegränsning gäller vid tävling arrangerad på uppdrag av SOFT:

  • Vid individuell tävling arrangerad på uppdrag av SOFT, exempelvis Svenska cupen och testtävlingar till internationella mästerskap, ska deltagare under tävlingsåret fylla lägst 17 år.

Rättvisa och likvärdiga tävlingar

Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed verka
normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar.

Tävlingar ska vara likvärdigt utformade för alla deltagare, samt arrangeras på ett sådant
sätt att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder motverkas.

Kravet på likvärdig tävlingsutformning ska inte tolkas som att tävlingar i alla delar
måste utformas lika för alla deltagare. Mål om rättvisa och likvärdighet kan ofta
uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till bevarandet av orienteringsidrottens
särart och till arrangörens förutsättningar.

Tävlingar ska också vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Det ska inte tolkas
som att de måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan
ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar.


Uppdatering av regelverket

Regelverket för skidorientering kommer att uppdateras med ovanstående skrivningar så snart som möjligt.

Uppdaterad: 03 FEB 2022 13:17 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
Till svenskorientering.se
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link