In English
Hoppa till sidans innehåll

Så här funkar det!


Nu har det blivit enklare att rekrytera och behålla

På den här sidan finner du som orienteringsledare ett, så långt som möjligt, förberett och färdigt upplägg för orienteringskurser på grön, vit och gul nivå.

Syftet med de här kurserna är att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att genomföra kurser för nybörjare. Därmed är innehållet upplagt väldigt rakt och tydligt, utan större möjlighet till val eller alternativ. Men, för dig som nyttjar materialet står det så klart helt fritt att byta ut delar och ändra efter eget tycke.

Kursen för respektive färg, grön, vit och gul innefattar fem träffar vardera och framförallt grön och vit kurs går med fördel att genomföra parallellt då innehållet i de båda i grunden är samma, om än på två olika nivåer. Gul har en del egna, andra övningar.

De här orienteringskurserna är också tätt sammanflätade med de format för utvecklingsmärken som finns tillgängligt. Det är dock inte nödvändigt att använda denna möjlighet till att dela ut märken och/eller diplom utan materialet för orienteringskurserna kan också användas fristående. Läs om utvecklingsmärken här.

Radbrytare ST-Str-K.pngVänligen registrera ert nyttjande av materialet
Materialet är kostnadsfritt att använda för hela orienteringsrörelsen. Det är framtaget i samverkan mellan Svenska Orienteringsförbundet och Västergötlands Orienteringsförbund där Skogssportens Gynnare bidragit med projektmedel.
Det är dock önskvärt att de föreningar som har för avsikt att nyttja hela eller delar av materialet registrerar sig genom att fylla i en kort registrering. Syfte är att genom utvärdering och däri inkomna synpunkter framledes fortsätta utveckla innehållet, varpå det är viktigt att kunna få in kunskap om hur användandet fungerar och upplevs.
Registrera er här.

Radbrytare K-Str-K.pngSamma struktur hela vägen
Kurserna är uppbyggda på samma sätt för respektive färg och träff. Utgångspunkten är att under de fyra första träffar inrymma alla moment som ingår för respektive färg och sedan blir den femte träffen en form av att prova färdigheterna med en orienteringsbana på rätt nivå.

För varje träff är också upplägget det samma, i materialet åskådliggjort som en bana med start, kontroller och mål. Start innefattar samling och kort genomgång av dagens träff, därefter följer kontroller som antingen är en lek, en basövning eller en kartövning. Träffen avslutas med mål som då avser återsamling och avslut.

För varje träff finns en plan för genomförande och där framgår erfoderligt material, var det finns eller hur det skapas. Varje lek/övning finns illustrerad i materialet så att det ska vara enkelt att genomföra. 

Radbrytare K-Str-K.pngSystematisk ungdomsverksamhet
Förutom att underlätta just genomförandet av orienteringskurser på grön, vit och gul nivå är avsikten att materialet ska kunna bidra till mer systematisk rekrytering- och ungdomsverksamhet i fler föreningar runt om i landet. Därför kompletteras innehållet med avsnitten, planera & förbereda, marknadsföra och utvärdera. Likaså är det väsentligt att sätta upp en långsiktig plan för att behålla aktiva över tid och upp i åldrarna.

- Planera & förbereda
- Marknadsföra
- Handledning (Genomförandet av kurs/er)
- Utvärdera
- Behålla över tid

Radbrytare K-Str-K.pngMer ledarstöd
Upplägget och innehållet i ovan presenterade orienteringskurser är fullt tillräckligt för att föreningen ska ha goda förutsättningar att driva framgångsrik barn- och nybörjarverksamhet. Det är ett nerskalat och fokuserat innehåll för att underlätta för ledare och föreningar så långt det är möjligt. Men, så klart finns det mer att ta del av.

På sidan ledarstöd finns ytterligare matnyttigt innehåll och länkad information till sådant som är till ytterligare stöd för dig som ledare. Det kan röra orienteringens grunder, utbildning, fortbildning, administrativa stöd och mer där till. Här finns sidan för ledarstöd.

Radbrytare K-Str-M.png

Uppdaterad: 26 JAN 2021 15:15 Skribent: Magnus Sundmark
E-post: Adressen Gömd
Till svenskorientering.se
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link