In English
Hoppa till sidans innehåll

Lärgrupper


Lärgruppen är en arbetsform där en mindre grupp människor regelbundet träffas för att tillsammans studera och lära sig något i ett visst ämne eller inom ett visst område. Lärgruppen bygger på samtal mellan deltagarna där man utgår från deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Som utgångspunkt kan man ha ett utbildningsmaterial i form av en bok eller något annat liknanade material. Det kan också vara tidningsklipp, filmer och information från internet.

Lärgruppen ska bestå av minst tre personer, inklusive lärgruppledaren. För att få bra diskussioner och ett bra meningsutbyte är en rekommendation att man är mellan sex och nio personer i lärgruppen. Det är viktigt att alla deltagare är aktiva i arbetet och känner sig hörda, sedda och respekterade.

Lärgruppsledaren behöver inte vara expert i ämnet eller fungera som specialist som har svar på alla frågor och funderingar. Lärgruppen har ett gemensamt ansvar för den nya kunskap man skaffar sig. Bjud gärna in någon utomstående expert i ämnet. Ett studiebesök hos exempelvis en annan förening kan också tillföra ny  kunskap.

Ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt för att få mer information och kuskap om att arbeta i lärgrupper. Här hittar du mer information om lärgrupper.

Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram några lärgruppsplaner inom olika ämnesområden.

Full Koll
Full Koll är en serie med tre böcker som alla handlar om orienteringsteknik. Böckerna vänder sig i första hand till den aktive. I alla böcker finns många olika exempel och teoretiska övningar som tränar och ger tips kring orienteringsteknik. I böckerna finns diskussionsuppgifter som gör dem lämpliga att arbeta med som en lärgrupp. Till alla tre böckerna finns också en webbplats med extra material och övningar.

Full Koll 1 - från grön till gul
Full Koll 1 - webbplats

Full Koll 2 - från orange till violett
Full Koll 2 - webbplats

Full Koll 3 - svart nivå
Full Koll 3 - webbplats

Barn- och ungdomsträning
Orientera för att ha kul - att träna upp till 13 år
Orientera för att lära sig träna - att träna 13-16 år

Banläggning
För de föreningar som vill genomföra en föreningsintern utbildning för banläggare finns tre olika lärgruppsplaner framtagna. Lärgruppsplanerna fungerar som en vägledning genom boken Banläggning och ger deltagarna möjlighet att fördjupa sig i utbildningens olika delar. Dessutom finns goda möjligheter att byta erfarenheter med varandra. Lärgruppsplanerna går utmärkt att använda i planeringen av föreningens eget arrangemang. Förutom boken Banläggning finns även ett bildspel till varje avsnitt i boken. Bildspelen är en fördjupning och kan med fördel användas i samband med lärgrupperna. Planerar föreningen att genomföra en eller flera lärgrupper är det en fördel att ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna i distriktet. De kan hjälpa till med planeringen av arbetet och eventuellt stötta med utbildningsmaterial, studiebesök, expertmedverkan och liknande. Här finns kontaktuppgifter till alla SISU-RF distrikt.

Lärgruppsplaner
Lärgruppsplan Banläggning 1
Lärgruppsplan Banläggning 2
Lärgruppsplan Banläggning 3

Bildspel
Banläggning 2018 Historia och bakgrund
Banläggning 2018 Banläggningens grunder
Banläggning 2018 Grundläggande riktlinjer
Banläggning 2018 Hänsyn till djur och natur
Banläggning 2018 Sportslig rättvisa
Banläggning 2018 Distansernas särart
Banläggning 2018 Åtgärder långt för tävling
Banläggning 2018 Sträckornas syfte
Banläggning 2018 Barn och unga
Banläggning 2018 Grön bana
Banläggning 2018 Vit bana
Banläggning 2018 Gul bana
Banläggning 2018 Orange och röd bana
Banläggning 2018 Violett bana
Banläggning 2018 Blå och svart bana
Banläggning 2018 Val av kontrollpunkter
Banläggning 2018 Tekniska anvisningar Symboler för bantryck
Banläggning 2018 Kontrollställningar
Banläggning 2018 På tävlingsdagen Efter tävlingen
Banläggning 2018 Nattorientering
Banläggning 2018 Stafett
Banläggning 2018 Spridningsmetoder

Kontaktperson vid frågor om Lärgrupper och bildspel för banläggning: This is a mailto link.

Svenska Orienteringsförbundet rekommenderar Introduktionsutbildning för tränare
Introduktionsutbildningen är för dig som är ny eller befintlig hjälpledare eller tränare, oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna. Även den mer rutinerade tränaren kan ha glädje av denna introduktion. Introduktionsutbildning för tränare ger dig en god grund att stå på i din tränarroll. Utbildningen ger dig en bättre förståelse kring ditt sammanhang, värdefulla aspekter i ditt ledarskap samt vad du bör tänka på under en träning.

Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt med text och filmer:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen

Utbildningen är helt webbaserad och kostnadsfri. Den tar cirka 2-3 timmar att genomföra med inläsning, lyssning och reflektion. Reflektionsblad och samtalsunderlag förenklar självreflektion och genomförs med fördel i dialog tillsammans med andra i föreningen. Du får tillgång till en första övningsbank för träning. Det finns möjlighet att registrera sig så att Svenska Orienteringsförbundet kan se vem som har genomfört utbildningen.

Länkar
Introduktionsutbildning för tränare
Lärgruppsplan och samtalsunderlag
Rörelseförståelse, tre filmer
RF-SISU distrikt, kontakt

Svenska Orienteringsförbundet rekommenderar Introduktionsutbildning för föreningsledare
Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus. Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen finns till för att inspirera och hjälpa dig i ett spännande och viktigt uppdrag. Utbildningen ger dig en bra överblick och grundläggande kunskaper om hur en idrottsförening leds och utvecklas, vilket skapar trygghet i det fortsatta arbetet. När du har genomfört utbildningen har du med dig en mängd tydliga och användbara verktyg, tips, underlag, exempel och rekommendationer – saker som du kan ta med dig direkt in i arbetet i din förening.

Introduktionsutbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt med text och filmer. Vi rekommenderar att du jobbar med avsnitten i följande ordning:

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Förening och administrationen

Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som förenklar samtalet inom dig själv och med andra. Utbildningen är kostnadsfri och hela utbildningen tar cirka 2-3 timmar att genomföra.

Länkar
Introduktionsutbildning för föreningsledare
Lärgruppsplan och samtalsunderlag
RF-SISU distrikt, kontakt

Dessutom
Barns lärande - med barns bästa för ögonen
Bra mat för unga idrottare
Framtidens IF - vansinnigt viktiga vägval
Jämställdhet 4R-metoden

Uppdaterad: 30 APR 2020 11:22
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link