In English
Hoppa till sidans innehåll

Lärgrupper


Lärgruppen är en arbetsform där en mindre grupp människor regelbundet träffas för att tillsammans studera och lära sig något i ett visst ämne eller inom ett visst område. Lärgruppen bygger på samtal mellan deltagarna där man utgår från deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Som utgångspunkt kan man ha ett utbildningsmaterial i form av en bok eller något annat liknanade material. Det kan också vara tidningsklipp, filmer och information från internet.

Lärgruppen ska bestå av minst tre personer, inklusive lärgruppledaren. För att få bra diskussioner och ett bra meningsutbyte är en rekommendation att man är mellan sex och nio personer i lärgruppen. Det är viktigt att alla deltagare är aktiva i arbetet och känner sig hörda, sedda och respekterade.

Lärgruppsledaren behöver inte vara expert i ämnet eller fungera som specialist som har svar på alla frågor och funderingar. Lärgruppen har ett gemensamt ansvar för den nya kunskap man skaffar sig. Bjud gärna in någon utomstående expert i ämnet. Ett studiebesök hos exempelvis en annan förening kan också tillföra ny  kunskap.

Ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt för att få mer information och kuskap om att arbeta i lärgrupper. Här hittar du mer information om lärgrupper.

Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram några lärgruppsplaner inom olika ämnesområden.

Barn- och ungdomsträning
Orientera för att ha kul - att träna upp till 13 år
Orientera för att lära sig träna - att träna 13-16 år

Banläggning
För de föreningar som vill genomföra en föreningsintern utbildning för banläggare finns tre olika lärgruppsplaner framtagna. Lärgruppsplanerna fungerar som en vägledning genom boken Banläggning och ger deltagarna möjlighet att fördjupa sig i utbildningens olika delar. Dessutom finns goda möjligheter att byta erfarenheter med varandra. Lärgruppsplanerna går utmärkt att använda i planeringen av föreningens eget arrangemang. Förutom boken Banläggning finns även ett bildspel till varje avsnitt i boken. Bildspelen är en fördjupning och kan med fördel användas i samband med lärgrupperna. Planerar föreningen att genomföra en eller flera lärgrupper är det en fördel att ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna i distriktet. De kan hjälpa till med planeringen av arbetet och eventuellt stötta med utbildningsmaterial, studiebesök, expertmedverkan och liknande. Här finns kontaktuppgifter till alla SISU-RF distrikt.

Lärgruppsplaner
Lärgruppsplan Banläggning 1
Lärgruppsplan Banläggning 2
Lärgruppsplan Banläggning 3

Bildspel
Banläggning 2018 Historia och bakgrund
Banläggning 2018 Banläggningens grunder
Banläggning 2018 Grundläggande riktlinjer
Banläggning 2018 Hänsyn till djur och natur
Banläggning 2018 Sportslig rättvisa
Banläggning 2018 Distansernas särart
Banläggning 2018 Åtgärder långt för tävling
Banläggning 2018 Sträckornas syfte
Banläggning 2018 Barn och unga
Banläggning 2018 Grön bana
Banläggning 2018 Vit bana
Banläggning 2018 Gul bana
Banläggning 2018 Orange och röd bana
Banläggning 2018 Violett bana
Banläggning 2018 Blå och svart bana
Banläggning 2018 Val av kontrollpunkter
Banläggning 2018 Tekniska anvisningar Symboler för bantryck
Banläggning 2018 Kontrollställningar
Banläggning 2018 På tävlingsdagen Efter tävlingen
Banläggning 2018 Nattorientering
Banläggning 2018 Stafett
Banläggning 2018 Spridningsmetoder

Kontaktperson vid frågor om Lärgrupper och bildspel för banläggning: This is a mailto link.

Lycka till!

Svenska Orienteringsförbundet rekommenderar

Idrottens himmel och helvete
Att vara tränare
Barns lärande - med barns bästa för ögonen
Bra mat för unga idrottare
Framtidens IF - vansinnigt viktiga vägval
4R-metoden jämställdhet

Uppdaterad: 26 MAR 2020 14:56
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons