In English
Hoppa till sidans innehåll

Tränarutbildningar


Passa på att gå en av Svenska Orienteringsförbundets tränarutbildningar i höst! Med medel ur återstartsstödet kommer deltagaravgiften att subventioneras så att deltagaren/föreningen endast betalar en fjärdedel. Läs mer om subventionen här.

Svenska Orienteringsförbundet har som målsättning att det ska finnas en heltäckande modell för god tränarutbildning från klubbtränaren till elittränaren. Under 2019-2022 gör vi om våra tränarutbildningar för att stärka ledarskapet på förenings- och distriktsnivå samt i förlängningen även nationell nivå.

Översikts som visar SOFT:s och RF-SISU:s utbildningsutbud för tränare

När tränarutbildningsprogrammet är fullt utbyggt kommer det att finnas tre olika steg där varje steg är riktat till tränarskap för följande tre målgrupper: barn upp till och med 12 år, ungdomar 13-16 år respektive juniorer och seniorer.

Första steget är en introduktionsnivå som lämpar sig för den som aldrig varit ledare inom orientering. Den är dock inte obligatorisk för att gå nästa steg som är grundutbildning. Introduktionsutbildning för orienteringstränare är en sedan 2020 ny utbildning. Den arrangeras i orienteringensdistriktens (OF) regi med av SOFT framtaget innehåll och av SOFT licensierade utbildare. För utbildningstillfällen vänd dig till ditt OF.
Kursbeskrivning Introduktionsutbildning för orienteringstränare.

Första utbildningsdelen i våra nya tränarutbildningar på grundnivå utgörs av SISUs Grundutbildning för tränare. Den utbildningsdelen är idrottsövergripande och har fokus på ledaruppdraget utifrån ett antal olika perspektiv. Läs mer om Grundutbildning för tränare längre ner på sidan. Den som gått Grundutbildning för tränare kan ta sig an valfri del i vårt idrottsspecfika utbildningsutbud på grundnivå som består av en barntränarmodul, en ungdomstränarmodul och två junior- och seniortränarmoduler.

Preliminärt lanseras de nya modulerna för barn- respektive ungdomstränare vintern 2022/2023. Innan dess erbjuds de utbildningar vi kallat för BTU respektive UTU, se längre ner. Modulerna för junior- och seniortränarutbildningen (JSTU) är färdiga. JSTU modul B lanserades vintern 2020 och JSTU modul A lanseras hösten 2021.

Efter grundutbildning följer fortsättningsutbildning. För att få gå fortsättningsutbildning för en viss målgrupp krävs att en gått grundutbildningen för motsvarande målgrupp.

Utöver tränarutbildningarna finns en bredd- och motionsutbildning som är en konceptutbildning. Den vänder sig till dig som vill skapa och/eller utveckla verksamhet för bredd- och motionsorientering.

Av erfarenhet vet vi att det är en fördel om flera tränare från en och samma föreningen utbildningar sig samtidigt. Det gör det lättare att utveckla verksamheten och implementera de nyvunna kunskaperna.


Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare arrangeras regelbundet i samtliga av RF-SISUs distrikt. Via SISU Idrottsutbildarnas hemsida kan du söka planerade utbildningstillfällen. 

Grundutbildning för tränare arrangeras även av Svenska Orienteringsförbundet. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning (grundläggande teori) och ledarledd utbildning. I vår regi inleds utbildningen med en uppstartskväll där kursdeltagarna möts via en digital plattform, som följs av egen inläsning och avslutas med en full utbildningsdag och en hemuppgift.

Plats Datum (uppstart & heldag) Inbjudan  Sista anmälan    
Digitalt Måndag 12/9 & Lördag 15/10 Inbjudan 22 augusti 2022 (inställd)    
Digitalt Måndag 10/10 & Lördag 12/11 Inbjudan 19 september 2022    

I vissa andra specialidrottsförbunds tränarutbildningar ingår Grundutbildnig för tränare som en integrerad del eller så utgör den precis som i våra grundutbildningar en första obligatorisk del. Har du nyligen gått en tränarutbildning inom en annan idrott där Grundutbildning för tränare varit en del så behöver du inte gå den igen. Då skickar du i samband med anmälan till någon av våra idrottsspecifika moduler bara in kopia på kursintyget så antas du till utbildningen.


Barntränarutbildning (BTU) omfattar de orienteringstekniska svårighetsgraderna grön till gul nivå och fysisk träning för barn. Som kurslitteratur används Orientera för att ha kul – att träna upp till 13 år

Plats Datum Information Sista anmälan
Luleå 30/9-2/10 Inbjudan & Anmälan 16 september
Digitalt Start 10 oktober Inbjudan & anmälan (inställd, vi hänvisar till Bosön 18-20/11) 18 september
Göteborg 28-30 oktober

Inbjudan & Anmälan (inställd, vi hänvisar till Bosön 18-20/11) 

26 september
Bosön 18-20 november Inbjudan & Anmälan 17 oktober

Kontakta This is a mailto link om du saknar en ort nära dig och vet att det finns ett intresse. 


Ungdomstränarutbildning (UTU) omfattar de orienteringstekniska svårighetsgraderna orange till violett och fysisk träning för ungdomar. Som kurslitteratur används boken Orientera för att lära sig träna – att träna 13- 16 år.

Plats Datum       Information  Sista anmälan
Göteborg 28-30 oktober Inbjudan & Anmälan (inställd, vi hänvisar till Bosön 18-20/11) 26 september
Bosön 18-20 november Inbjudan & Anmälan 17 oktober

Kontakta This is a mailto link om du saknar en ort nära dig och vet att det finns ett intresse.


Junior- och seniortränarutbildning (JSTU) är för dig som tränar juniorer och/eller seniorer. Ett helt nytt kursprogram för junior- och seniortränare lanserades under 2020/2021. Läs mer om innehållet och upplägget i Kursbeskrivning för JSTU.

Notera att det är obligatoriskt att ha deltagit i Grundutbildning för tränare för att gå de idrottsspecifika modulerna. Du ska i samband med anmälan skicka in kursintyg på att du gått Grundutbildning för tränare. Läs mer om Grundurbildning för tränare längre upp på denna sida. 

Vi kommer under sommaren och hösten 2022 göra en omfattande kartläggning gällande individutveckling samt orienteringsmiljöer. Denna kartläggning kommer ligga till grund för hur JSTU kommer utformas och vid vilka tillfällen och på vilka sätt utbildningarna kommer genomföras.

 
Har du frågor eller förslag rörande JSTU kontakta This is a mailto link.


Bredd- och motionsutbildning (BMU) vänder sig till dig som vill utveckla föreningens verksamhet för bredden. Hur kan din förening nå nya målgrupper och behålla fler? Mer om upplägget och innehåll hittar du här

Plats           Datum                    Inbjudan och anmälan     Sista anmälan

Bosön

18-20 november Inbjudan & anmälan 17 oktober

Om det finns intresse i ditt distrikt eller förening ta kontakt med Linnea Börjars, This is a mailto link


Elittränarutbildnig är en skräddarsydd utbildning som arrangeras av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Till den här utbildningen handplockas deltagarna. För att komma i fråga för elittränarutbildningen bör man ha genomfört de tre första stegen.

Mer information om Elittränarutbildning finns på SISU Idrottsutbildarnas hemsida.


Utbildningar som går att anmäla sig till presenteras också löpande på Sök utbildning i menyfältet till vänster. 

Uppdaterad: 26 SEP 2022 13:26 Skribent: Jenny Håkansson
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link