In English
Hoppa till sidans innehåll

Policydokument och informationsskrifter


Här hittar du de policydokument och andra viktiga riktlinjer som Svenska Orienteringsförbundet arbetar med.

Vad är GDPR och hur påverkas er förening?

GDPR står för General Data Protection Regulation – eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Målsättningen med den nya förordningen är att ge ett modernare dataskydd för individer mer anpassat för den digitala utveckling som skett de senaste åren.

Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar vilket ställer högre krav på föreningar­nas personuppgiftshantering. Läs mer här om vilka åtgärder föreningarna behöver vidta.

Hållbarhetspolicy

I maj 2021 beslutade Riksidrottsmötet om att fastställa en Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse (LÄNK). RF:s och Svensk orienterings hållbarhetspolicy utgår från de principer som tagits fram av Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD, Länk om FSSD), som är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet.
Totalt innehåller Svensk orienterings Hållbarhetspolicy nio hållbarhetsvillkor som beskriver gränsvärden för ett hållbart samhälle ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Hållbarhetspolicyn finns HÄR.

Hållbarhetspolicy med inledning och handlingsplan finns HÄR.

En plansch för utskrift finns HÄR.

Sponsor- och samarbetspolicy

Förbundsstyrelsen beslutade om en policy för sponsring och samarbeten den 2019-01-27: 
här kan du läsa sponsor- och samarbetspolicyn.

Policy för intressekonflikter

Förbundsstyrelsen beslutade om en policy för intressekonflikter den 2018-06-11: 
här kan du läsa policy för intessekonflikter och förteckning över intressen

Information om tillgång till mark och allemansrätten

Tillgången till mark är en grundläggande förutsättning för att vi inom orienteringsrörelsen även i framtiden ska kunna bedriva vår idrott. Dokument kring markfrågor finns här

Information om kartor

Tillgång till bra kartor anpassade till orienteringssporten är en förutsättning för att vår idrott ska kunna bedrivas. Orienteringsrörelsen vill kunna erbjuda  elit,  ungdomar och motionärer tillgång till bra kartor för såväl tävling som träning. Bra kartor kräver bra planering och god kännedom om orienteringssporten. Dokumentation kring kartfrågor finns här.

Medicinsk information

Här kan du läsa mer om den information som finns om plötslig hjärtdöd inom idrotten

Här kan du läsa SOFT:s informationsbroschyr "Ätstörningar - tidiga tecken, förebyggande arbete och handlingsplan"

Antidopingpolicy

Här kan du läsa mer om Svenska Orienteringsförbundets antidopingpolicy

Jämställdhet

Här kan du läsa mer om förbundets jämställdhetsarbete

Strategi för internationella evenemang

Här kan du läsa mer om förbundets strategi för internationella evenemang

Dessutom står Svenska Orienteringsförbundet bakom alla RF:s policys. Dessa är:

- RF:s Alkohol- och tobakspolicy
- RF:s policy mot diskr. Pga sexuell läggning
- RF:s policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
- RF:s och SOK:s kostpolicy
- RF:s policy för trafiksäkra transporter
- Idrotten vill

Uppdaterad: 14 JUN 2022 10:49
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link