In English
Hoppa till sidans innehåll

Information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering


Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering. Här hittar du följande:
1) Viktiga informationskällor.
2) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten – gäller till den 7 februari.
3) Riktlinjerna som gällde fram till 18 december och som träder i kraft på nytt efter den 7 februari (om inget nytt framkommer innan dess).
4) Kontaktinfo.

 

1. Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens hemsida

Krisinformation.se – MSB:s samlingssida med information från olika myndigheter

UD:s reseinfo, land för land.

För generella frågor kring coronaviruset, vilka inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.

Mycket information finns även på RF:s samlingssida Coronaviruset och idrottsrörelsen.

 

2) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten – gäller till den 7 februari (om inget nytt framkommer innan dess).

Med anledning av den stora smittspridningen presenterade regeringen den 18 december nya nationella restriktioner. Den 21 januari presenterades nya riktlinjer för barn och ungdomar födda 2005, men övriga begränsningar från december ligger kvar och ändras tidigast den 7 februari.

Givet nuvarande restriktioner gäller – utöver smittskyddsåtgärderna under 3.1 – följande för svensk orientering:

 • För barn födda 2005 eller senare är gruppaktiviteter såväl inomhus som utomhus tillåtna.
 • För aktiva födda före 2005 ska inga gruppträningar arrangeras inomhus.
 • Utomhusträningar kan genomföras såsom beskrivs under rubrik 3 här nedan – om inte lokala/regionala restriktioner säger något annat. Regional/lokalt kan särskilda restriktioner slås fast vilka ytterligare skärper de nationella restriktionerna, detta gäller för närvarande i Stockholm där regionen stoppar även organiserade utomhusträningar – läs mer HÄR. Håll med andra ord koll på regionala avvikelser från det nationella regelverket.
 • För aktiva födda före 2005 kan inomhusträning enbart genomföras individuellt och helst bör det undvikas om inte medicinska skäl föreligger.

För professionella utövare gäller fortsatt undantag från ovanstående. De som har orienteringen som huvudsaklig sysselsättning kan även fortsättningsvis träna i mindre grupper såväl inomhus som utomhus.

Observera att ovanstående rader kompletteras av smittskyddsåtgärderna som följer här nedan under rubrik 3.

 

3) Riktlinjerna som gällde före 2) och som kan träda i kraft på nytt efter den 7 februari

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Här nedan presenteras dessa föreskrifter och råd samt konsekvenserna för svensk orientering.

Observera dock att regeringen den 18 december presenterade ännu tuffare restriktioner som nu gäller fram till den 7 februari. Det som gäller i nuläget står att läsa ovan, under rubrik 2) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten.

 

 

Inledningsvis ska det tydligt slås fast att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I de nationella föreskrifterna betonas bland annat följande:

 • Umgås bara i en mindre krets
 • Res säkert
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Var noga med din handhygien

HÄR hittar du Folkhälsomyndighetens nationella råd

 

Riktlinjer för svensk orientering

 

3.1. Träning och annan föreningsverksamhet

Sedan den 14 december är idrottsträningar återigen tillåtna för hela befolkningen. Följande står att läsa i de nya föreskrifterna:

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

 

Genomför så stor del av alla aktiviteter som möjligt utomhus

Orienteringsträning, oavsett den aktives ålder, bör i första hand genomföras utomhus. Om idrottsträning ändå utförs inomhus bör all uppvärmning genomföras utomhus.

Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas bör undvikas.

Medicinskt motiverad träning, såsom ordinerad rehab, kan genomföras inomhus. Det är då viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra individer.

 

Träning i olika åldersgrupper

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare

 • Barn och unga i denna åldersgrupp kan fortsätta att träna i grupp. Träningsgrupperna bör dock inte vara större än åtta personer.
 • Tänk på att hålla ihop grupperna; begränsa nya kontakter.
 • Utomhus är att föredra före inomhus.
 • Vid träningen ska avstånd hållas till andra och onödiga fysiska kontakter ska undvikas. Dela exempelvis inte på vattenflaskor eller annan utrustning.
 • Medföljande vuxna ska endast lämna och hämta barnet vid träning så att nya kontakter undviks.

 

För äldre ungdomar och vuxna (födda före 2004)

 • Träning ska företrädesvis bedrivas utomhus.
 • Gruppträning kan bedrivas, men aldrig i grupper större än åtta personer. Om den ordinarie träningsgruppen är större än åtta personer ska en uppdelning ske på förhand, i god tid före träningens start, allt för att undvika trängsel vid samling och avslut. Av samma skäl bör denna gruppträning ske på annan tid eller plats än föreningens organiserade träning för aktiva födda 2005 och senare.
 • I undantagsfall eller vid särskilda behov kan träning ske inomhus.
 • Avstånd ska hela tiden hållas till andra individer, även till andra aktiva i samma träningsgrupp.
 • Utrustning får inte delas med andra.

 

Aktiva med idrotten som huvudsaklig sysselsättning

 • Orienterare, juniorer och seniorer, som uppfyller kraven på yrkesmässigt idrottande* kan träna inomhus.  
 • Träningen bör då planeras på ett sådant sätt att fler än åtta personer inte samlas samtidigt.  
 • Orienterare som ingår i en grupp där merparten av de aktiva har orientering som huvudsaklig sysselsättning omfattas också av detta.

* Definition yrkesmässigt idrottande: Riksidrottsförbundet har i samråd med Folkhälsomyndigheten definierat yrkesmässig idrott som ”Idrott för sådana utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell seniorelitnivå inom den aktuella idrottsgrenen”. För orienteringen definieras yrkesmässigt enligt nedan där både punkt 1 och 2 ska uppfyllas: 1. Orientering är den huvudsakliga sysselsättningen och inte en aktivitet som bedrivs på fritiden. Studier och/eller arbete kan bedrivas av dessa individer men ska i så fall ske vid sidan av orienteringen alternativt i syfte att möjliggöra elitsatsningen. 2. Orienteraren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer. Juniorer kan alltså innefattas i detta om de är på minst nationell nivå för seniorer.

 

Övrig föreningsverksamhet

 • Genomför föreningsmöten och träffar digitalt.
 • Styrelsemöten, utbildningar och andra möten i föreningsverksamheten bör också hållas digitalt.
 • Andra sociala träffar, och framförallt de som omfattar andra personer än den ordinarie träningsgruppen, ska undvikas eller hållas digitalt.

 

3.2 Tävling

Orienteringstävlingar klassas som offentlig tillställning och lyder därmed under ordningslagen. Sedan den 24 november gäller att max 8 personer får delta på offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Undantag från maxgränsen på 8 personer för offentlig tillställning ges endast för yrkesidrott på seniornivå.  

Läs mer:

RF:s sida om beslutet som kom 24 november - klicka HÄR.

Polisens sida om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster - klicka HÄR.

Läs mer om definitionen om yrkesidrottare via RF:s frågor och svar - klicka HÄR.

 

SOFT har givet rådande riktlinjer och förordningar landat i följande beslut gällande tävlingar:

 • Elittävlingar på SM-nivå för seniorer vilka klassas som tävlingar för yrkesidrottare kan arrangeras. Detta innefattar SM, Svenska cupen, Swedish League och liknande i våra fyra grenar. Juniorer som håller nationell seniorelit får tävla i seniorklass. För dessa tävlingar gäller 50-personersregeln och anpassningar för att få till smittsäkra arrangemang.
 • För aktiva födda 2005 och senare kan enstaka lokala träningstävlingar arrangeras (ej distrikts- eller nationella tävlingar som klassas som offentliga tillställning). Här handlar det om tävlingslika träningar och lokala deltagare, från orten.
 • Förutom ovan nämnda elittävlingar samt träningstävlingar för barn ska inga andra tävlingar arrangeras för någon åldersgrupp.

Ovanstående gäller tillsvidare.

 

4. Kontaktinformation

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt:
Allmänna mindre akuta frågor - This is a mailto link
Frågor gällande arrangemang – This is a mailto link alternativt This is a mailto link

Uppdaterad: 22 JAN 2021 11:41
Partners
 Våra partners
Länkar
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons