In English
Hoppa till sidans innehåll

Information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering


Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering. Här hittar du följande:
1) Viktiga informationskällor.
2) Generella smittskyddsåtgärder.
3) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten.
4) Kontaktinfo.

.

1. Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens hemsida

Krisinformation.se – MSB:s samlingssida med information från olika myndigheter

UD:s reseinfo, land för land.

För generella frågor kring coronaviruset, vilka inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.
Mycket information finns även på RF:s samlingssida Coronaviruset och idrottsrörelsen.

 

2) Generella smittskyddsåtgärder

Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I de nationella föreskrifterna betonas bland annat följande:

 • Umgås bara i en mindre krets
 • Res säkert
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Var noga med din handhygien
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Testa dig om du misstänker att du är smittad
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

HÄR hittar du Folkhälsomyndighetens nationella råd

 

Smittskyddsåtgärder för svensk orientering

2.1. Träning och annan föreningsverksamhet

Längre ned, under rubrik 3) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten, ser du vilka restriktioner och regler som råder för tillfället, vad som är tillåtet och inte. I de följande styckena presenteras generella smittskyddsåtgärder och tips kopplade till orienteringsverksamhet.

Så länge coronasmittan härjar ska vi göra vad vi kan för att minimera smittspridningen. Detta gäller även i tider då träning, tävling eller annan föreningsverksamhet i någon mån är tillåten (se aktuell status under rubrik 3). På följande sätt kan smittan bromsas:

 

 • Håll avstånd till varandra.
 • Dela inte utrustning med varandra.
 • När det är möjligt – genomför aktiviteten utomhus.
 • Undvik gemensamma omklädningsrum.
 • Res till och från aktiviteten individuellt.
 • Utför aktiviteten i mindre grupper
 • Genomför föreningsmöten, styrelsemöten, utbildningar och andra träffar digitalt.

 

2.2 Tävling

När tävlingar är tillåtna (aktuell status under rubrik 3) finns ett antal generella saker att tänka på för att bromsa smittspridningen.

 • Underlätta för deltagarna att i alla situationer kunna följa de generella råden för att minska smittspridning.
 • Sprid ut tävlingarna såväl i tid som i rum. Se till att det inte skapas några trånga passager. Säkerställ att det inte uppstår några situationer då många människor befinner sig på samma plats samtidigt.
 • Tänk på hela arrangemanget, från hemmet och tillbaka till hemmet.
 • Tänk igenom vad som kan skalas bort för att minska kontaktytorna mellan deltagare. Dusch och servering är exempel på sådant som kan vara klokt att prioritera bort för att förbättra smittskyddet.
 • Planera i god tid och ta hjälp av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

.

3) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten, 1 april-3 maj

Nedan återfinns Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer för hur orienteringsverksamhet kan utformas under perioden 1 april-3 maj 2021. Riktlinjerna baseras på de underlag som presenterats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet och kan komma att justeras innan 3 maj om förändringar presenteras.

Riktlinjerna är förtydliganden av hur lagar och regleringar och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd efterlevs inom orienteringsverksamheten. Vi uppmanar dock alla föreningar att vara vaksamma på om det införs ytterligare skärpta restriktioner i enskilda regioner. Det är allas ansvar att hålla koll på om enskild region, lokalt smittskydd, Länsstyrelse eller kommun inför lokala regleringar. Om sådana skärpningar införs ska föreningar och medlemmar som berörs självfallet följa även dessa regler i sin verksamhet.

3.1 Tävling

I nuläget är maxantalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar åtta personer. Orienteringstävlingar är med andra ord inte något som ska arrangeras förrän restriktionerna lättar.

Endast specialanpassade tävlingar för elitaktiva är tillåtna under aktuell period. Inga andra tävlingar ska arrangeras.

Som elitaktiv räknas en orienterare som uppfyller följande två kriterier:

• Har huvudfokus på att bli så bra som möjligt. Orientering är då inte en aktivitet som bedrivs på fritiden; studier och/eller arbete kan bedrivas av elitaktiva men det är något som sköts vid sidan av orienteringen alternativt i syfte att möjliggöra elitsatsningen.

• Befinner sig på högsta nationella eller internationella elitnivå för seniorer. Juniorer kan i undantagsfall räknas som elitaktiva, nämligen om de kan konkurrera på högsta nationella seniornivå.


3.2 Träning

Organiserad träning är tillåten för alla åldrar under den aktuella perioden, men följande riktlinjer gäller:

Gruppaktiviteter är tillåtna såväl inomhus som utomhus, men generellt ska träningsgrupper 1) hållas samman (det vill säga att man tränar med samma personer hela tiden och undviker att blanda olika grupper) och 2) hållas nere till mindre grupper.

Generellt är det alltid att föredra att träningar genomförs utomhus. Smittorisken är större inomhus. Även för elitaktiva och aktiva som rehabiliteringstränar är utomhusträning att föredra, men här kan viss träning behöva genomföras inomhus.

Glöm aldrig bort smittskyddstänket då ni planerar era träningar. Se till att det alltid går att hålla fysiskt avstånd till andra aktiva, 1-2 meters avstånd. Tänk på hur ni tar er till och från träningarna; låt föräldrar lämna och hämta sina barn utanför klubbstugan. Planera så att ni undviker ”krockar” mellan de olika träningsgrupperna. Nyttja olika banor och olika tider.

Under den aktuella tidsperioden är läger enbart aktuellt för elitaktiva (definition enligt ovan). All annan lägerverksamhet bedöms vara oförenlig med gällande restriktioner.

Exempel på orienteringsaktiviteter som går att genomföra nu, givetvis i kombination med att riktlinjerna ovan följs:

 • Klubbträningar i olika former där man i tid och rum separerar grupperna för att undvika trängsel.
 • Veckans bana och liknande aktiviteter som också går att kombinera med till exempel Livelox för att skapa ”resultatlistor” och tävlingslika träningar.
 • Hittaut, Naturpasset och liknande aktiviteter som är öppna under en längre tid och på stora ytor. 

4. Kontaktinformation

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt:
Allmänna mindre akuta frågor - This is a mailto link
Frågor gällande arrangemang – This is a mailto link alternativt This is a mailto link

 

Uppdaterad: 01 APR 2021 14:16
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons