In English
Hoppa till sidans innehåll

Information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering


Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering.

Riktlinjer är uppdaterade den 10 januari.
(3.5. är uppdatad den 21 januari)

Den 12 januari införs ytterligare smittskyddsåtgärder vilket betyder begränsningar och krav för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 20 deltagare eller fler. Fram till den 31 januari gäller även avrådan från cuper och läger inomhus.

Det finns goda möjligheter till orienteringsverksamhet och det är av stort värde att fortsätta bedriva den verksamhet som går att genomföra.

Här nedan hittar du följande:

 1. Viktiga informationskällor.
 2. Generella smittskyddsåtgärder.
 3. Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten.
 4. Kontaktinfo

1) Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens hemsida

För generella frågor kring coronaviruset, vilka inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.

Mycket information finns även på RF:s samlingssida: Coronaviruset och idrottsrörelsen.

2) Generella smittskyddsåtgärder

Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I de nationella föreskrifterna betonas bland annat följande:

 • Umgås i mindre kretsar
 • Res säkert
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Var noga med din handhygien
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Testa dig om du misstänker att du är smittad
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

HÄR hittar du Folkhälsomyndighetens nationella råd.

3) Nuvarande riktlinjer för orienteringsverksamheten (uppdaterade 10 januari)

Nedan återfinns Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer för träning, tävling, läger och möten utifrån gällande förordningar och föreskrifter från myndigheterna.

Riktlinjerna är förtydliganden av hur lagar och regleringar och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd efterlevs inom orienteringsverksamheten. Vi uppmanar dock alla föreningar att vara vaksamma på om det införs ytterligare skärpta restriktioner i enskilda regioner. Det är allas ansvar att hålla koll på om enskild region, lokalt smittskydd, Länsstyrelsen eller kommun inför lokala regleringar. Om sådana skärpningar införs ska föreningar och medlemmar som berörs självfallet följa även dessa regler i sin verksamhet.

Det finns med gällande restriktioner goda möjligheter att behålla mer eller mindre normal träning och tävlingsverksamhet så länge den sker utomhus och att både arrangörer och deltagare tänker till. Verksamheten inomhus är svårare just nu men även här går det att arrangera viss verksamhet.

Så länge coronapandemin måste vi ta vårt ansvar och hela tiden tänka på värdet av aktiviteten i förhållande till risken och om och hur vi kan anspassa för att minimera smittspridningen. Vi ska såklart också alltid förhålla oss till de lagar, riktlinjer och rekommendationer som finns och som styr oss oavsett om det är träning, tävling, läger eller möten.

Nedan är generella riktlinjer som gäller oavsett om det är träning, tävling, läger eller möten. 

3.1 Generella riktlinjer (uppdaterade 10 januari)

 • Håll avstånd till varandra.
 • Dela inte utrustning med varandra.
 • När det är möjligt – genomför aktiviteten utomhus eller digitalt.
 • Res till och från aktiviteter individuellt eller i mindre grupper.
 • Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanasatt begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större sociala sammanhang

3.2 Träning och tävling (Uppdaterad 22 december)

Organiserad träning och tävling är tillåten för alla åldrar, men särskilda riktlinjer gäller för aktiviteter inomhus, se nedan.

Allmänna sammankomster utomhus har inga begränsningar eller krav på vaccinationsbevis.

3.3 Arrangemang inomhus med färre än 20 deltagare (uppdaterad 22 december)

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, såsom t.ex. en tävling, inomhus ska:

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas. Detta görs lämpligeni inbjudan, PM och på plats för arrangemanget.
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • säkerställa att personalen och/eller funktionärerna får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

3.4 Arrangemang inomhus med mellan 20 och 500 deltagare (uppdaterad 10 januari)

För arrangemang inomhus med mellan 20 och 500 deltagare kan dessa arrangeras med två alternativ till åtgärder: med vaccinationsbevis eller med andra smittskyddsåtgärder.

För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Alternativ 1: Användande av vaccinationsbevis och sittplats

 • Arrangören ska kontrollera att åskådare och deltagare som är 18 år och äldre är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Åskådaren och deltagaren ska visa vaccinationsbevis och legitimation. Kravet gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig och kan verifiera detta med giltigt läkarintyg.
 • Arrangören ska upprätta rutiner för hur vaccinationsbevisen kontrolleras och dokumentera hur arbetet genomförs.
 • DESSUTOM ska åskådare anvisas sittplats, sällskap får bestå av max 8 personer och avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter.
 • Aktiva som inte tävlar eller värmer upp räknas som åskådare och ska anvisas sittplats alternativt att de anvisas plats utomhus. 
 • Den som ska besöka en match eller tävling som åskådare eller deltagare hämtar sitt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se, via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis.
 • Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats finns uppdaterad information om digital verifiering.

RF har sammanställt aktuell info om vaccinationsbevis här

Alternativ 2: Inför andra omfattande smittskyddsåtgärder – för arrangemang med mellan 20 och 50 personer

En arrangör som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med mellan 20 och 50 personer.

Det handlar om att:

 • aktiva som inte tävlar eller värmer upp räknas som åskådare. De omfattas då på samma sätt som övriga åskådare av de riktlinjer som finns.
 • åskådarna ska anvisas sittplats
 • sällskap får bestå av max åtta personer
 • avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.
 • begränsa antalet deltagare i varje sällskap till högst 8 personer.  

Det här alternativet ser vi som svårt och orimligt att applicera på t.ex. en tävling i inomhusorientering.

Detaljerad information om smittskyddsåtgärderna finns att läsa i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

3.5 Arrangemang inomhus med fler än 500 deltagare (uppdaterad 21 januari)

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen eller mässan hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.

3.6 Läger, cuper och större sammankomster (uppdaterad 10 januari)

Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger , cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar kan dock genomföras men vi bör vara restriktiva med de aktiviteter som medför långa resor och övernattning. Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Läger som i huvudsak genomförs utomhus kan genomföras, dock under förutsättning att boendet är uppdelat i mindre grupper och så långt som möjligt tillsammans med de personer som man normalt umgås med. Förebyggande smittskyddsåtgärder ska genomföras och det behöver säkerställas att hemresa eller isolering kan genomföras i de fall någon deltagare får symptom/blir sjuk.

Dena avrådan gäller från den 23 december till den 31 januari. 

3.7 Möten, träffar och utbildningar (uppdaterad 10 januari)

Regeringen har infört ett maxtak på privata sammankomster på 50 personer i en lokal och det gäller även för våra möten, utbildningar och träffar.

Folkhälsomyndigheten har lämnat in en hemställan till regeringen om att sänka taket till 20 personer vid uthyrning av lokaler.

Vår rekommendation för möten, träffar och utbildningar är följande:

 • anpassa klubbfika och ombyte inomhus så att det går att undvika trängsel, hålla avstånd osv.
 • genomför möten digitalt eller utomhus i första hand. Mycket går att genomföra digitalt då verktyg har blivit bättre och vi har blivit bättre och mer vana att ha digitala möten och utbildningar.
 • om det är av stort värde kan man ha enstaka träffar inomhus men tänk då på att:
  • om träffen driver resor och övernattning är det mindre lämpligt jämfört med lokala träffar för personer som träffas regelbundet och som inte behöver resa långt eller övernatta.
  • lokalen, förutsättningarna och tiden styr antalet deltagare som kan vara med. Regeringen kommer troligen att införa ett maxtak på privata sammankomster på 50 personer i en lokal och det kommer att gälla även för våra möten, utbildningar och träffar.

4. Kontaktinformation

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt:

 • Allmänna mindre akuta frågor: This is a mailto link
 • Akuta frågor gällande arrangemang: This is a mailto link

 

Uppdaterad: 09 FEB 2022 08:46 Skribent: Tomas Stenström
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link