In English
Hoppa till sidans innehåll

SOFT:s tidigare riktlinjer gällande coronaviruset


Här nedan återfinns information som låg publicerad under våren 2020, då det fanns reserestriktion inrikes, då det var ett maxtak på 50 deltagare på allmänna sammankomster och då myndigheterna uppmanade till att skjuta på tävlingsverksamhet för seniorer.  

 

Från och med den 29 mars är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare förbjudna (tidigare gällde 500). Här nedan hittar du Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer och rekommendationer till medlemmar och föreningar med anledning av den nya förordningen.

I syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset förbjöd regeringen den 11 mars sammankomster med fler än 500 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det beslutet fick bra effekt, men med en fortsatt smittspridning i samhället är det nu dags för en ny norm.

Med en gräns på 50 personer omfattas i praktiken de flesta former av allmänna sammankomster. Beslutet trädde i kraft söndag 29 mars och gäller tills vidare.

Max 50 personer gäller – även utomhus

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) konstaterar inledningsvis att maxtaket om 50 personer inte är någon rekommendation, det är ett beslut som är straffbart att bryta mot.

polisens hemsida kan man läsa följande:

”Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.”

På samma sida finns en fråga-svar-spalt, där följande svar ges på frågan ”Vad gäller för idrottsevenemang i det fria, som cykel och orienteringstävlingar?”:

”Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning omfattas de av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer.”

Ovanstående är vad svensk orientering – liksom samhället i övrigt – har att förhålla sig till tills vidare. 50 personer är ett absolut tal, även om Folkhälsomyndigheten slår fast att ”Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.”

SOFT uppmanar till fysisk aktivitet

Utgångspunkten för SOFT är densamma som Folkhälsomyndighetens: Vi vill göra allt vi kan för att minska smittspridning, samtidigt som vi vill att folk fortsätter att leva ett aktivt liv.

Det är svårt menar SOFT att se någon tävlingsverksamhet att tala om den kommande tiden. Många föreningar kommer också att behöva se över och anpassa sina träningar. Men att vi fortsätter att träna och motionera är oerhört viktigt. Och att landets föreningar, med anpassningar till gällande restriktioner, håller igång sin verksamhet är avgörande för svensk orientering. Inte minst är det viktigt att vi håller igång aktiviteter för alla barn och ungdomar.

SOFT uppmanar därför alla medlemmar och föreningar att fortsätta träna. I teorin kan såklart tävlingar arrangeras vilka inte står i strid med regeringens förordning om max 50 deltagare, men oavsett vilken aktivitet vi talar om bör all verksamhet som bedrivs utformas i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Förordningen om max 50 personer gäller det som kallas ”allmänna sammankomster” och ”offentliga tillställningar”. Riksidrottsförbundet konstaterar visserligen att förbudet inte gäller träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar, men skriver i nästa mening att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Att klubbträningen inte omfattas av regeringens förordning innebär således inte alls att det är ”fritt fram”. Det nya coronaviruset gör ingen skillnad på träning och tävling och själva syftet med dagens restriktioner är att minimera smittspridningen.

SOFT kan inte lagstifta om något eget maxtak gällande antalet personer på träningar. Däremot konstaterar SOFT att siffran 50 kan vara ett lämpligt tak även gällande privata tillställningar såsom klubbträningar. Detta ska ses som en generell rekommendation. Exakt hur exempelvis en träning ska utformas avgörs bäst av klubbledare på plats, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens skrifter.

Folkhälsomyndigheten har hittills publicerat två sidor som är relevanta att förhålla sig till (och så fort mer information kommer uppdaterar SOFT den här sidan):

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare

Gällande samtliga idrotts- och träningsaktiviteter ger Folkhälsomyndigheten följande generella råd:

 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 

Här har SOFT skrivit lite mer om hur du kan träna säkert: SOFT uppmanar till aktivitet, men med försiktighet

SOFT vill i det här sammanhanget trycka på vikten av att våra medlemmar över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter under en tid framöver. Detta efter en tydlig signal från Folkhälsomyndigheten. Ålder är i sig en riskfaktor kopplad till covid-19 (sjukdomen som det nya coronaviruset kan ge upphov till). Läs mer HÄR.

SOFT kommer inte att kunna svara på alla detaljfrågor kopplade till specifika, eventuella arrangemang. Vanliga och mer generella frågor försöker vi besvara på den här sidan, men juridiska spörsmål gällande regeringens förordning hänvisas till polismyndigheten.

SOFT vill avslutningsvis uppmana samtliga medlemmar och föreningar att göra sitt allra bästa och att tänka på själva syftet med dagens restriktioner: att minska smittspridningen.

***

 

Här nedan återfinns information som publicerades sedan regeringen beslutat om ett maxtak på 500 deltagare på allmänna sammankomster. Den 27 mars 2020 kom ett nytt beslut som anger att 50 deltagare är max. Nedanstående är därför delvis daterad information.

SOFT:s riktlinjer och beslut för minimerad spridning av coronaviruset - formulerade efter regeringens beslut om max 500 deltagare vid sammankomster 

Merparten av direktiven och rekommendationerna nedan beslutades av SOFT:s styrelse den 12 mars 2020. Därfter har vissa rekommandationer adderats, bland annat med anledning av nya råd från Folkhälsomyndigheten.   

Gällande tävlingar på alla nivåer:

 • Ingen tävling bör ha fler än 300 tävlingsdeltagare.
  Kommentar: Det tak om max 500 personer som regeringen beslutat om inkluderar samtliga som träffas; aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och så vidare. En ansvarstagande arrangör fokuserar inte på hur man bäst kan maximera antalet starter inom de nya ramarna. Fokus bör istället ligga på vad som kan göras för att hindra, minska och begränsa smittspridning.
  Många förslag har på olika håll framförts kring hur vi trots smittspridningen skulle kunna tävla utan att riskera vidare smittspridning. Det har talats om mindre risker för att orientering sker utomhus, det har framförts idéer om ”uppdelade tävlingar” och utdragna startlistor. RF är tydligt med att det inte ska göras någon skillnad mellan inne- och utesporter när det gäller taket på 500 personer och det är i dag ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför kroppen. Och återigen; fokus nu ska ligga på att minimera smittspridning, inte på att maximera antalet deltagare i en orienteringstävling.

 • Tävlingarna är tills vidare endast öppna för aktiva som bor i aktuellt distrikt, för aktiva som bor i närhet till tävlingen och för aktiva som representerar en klubb i aktuellt distrikt.
  Kommentar: Vi utgår ifrån att våra medlemmar beaktar det övergripande syftet (att undvika många och långa resor för att minimera risken för smittspridning) och utifrån sin situation och vägledning ovan fattar rätt beslut gällande vilka tävlingar som är aktuella att delta på.

 • Generellt avråds från anmälan på plats.
  Kommentar: Är arrangören helt säker på att det inte finns någon risk att arrangemanget blir för stort kan anmälan på plats fungera.
 • SOFT uppmanar distrikten att fundera kring tävlingar och resande. Kan distriktet arrangera fler och mindre tävlingar för att minska resandet och antalet tävlande per tävling?
 • SOFT uppmanar alla arrangörer att noga beakta de allmänna råd för minskad smittspridning som Folkhälsomyndigheten ger - läs mer HÄR!
  Kommentar: Här är några konkreta råd till arrangörer: Underlätta för deltagare att hålla en god handhygien. Se till att det inte skapas täta folksamlingar. Låt deltagarna duscha hemma. Arrangera utan marka och annan försäljning på arenan.
  UPPDATERING 14/3: Folkhälsomyndigheten har nu också publicerat information och riskbedömningsverktyg för arrangörer - klicka HÄR!

 • UPPDATERING 17/3: SOFT avråder från tävlingsverksamhet för personer över 70 år - läs mer HÄR!
  Kommentar: Den 16 mars kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter under en tid framöver.

 

Gällande SM-tävlingar:

 • SM-tävlingar kommer inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller.
  Kommentar: Tävlingarna innebär många och långa resor och givet de aktuella begränsningarna kommer tävlingarna inte heller att bli SM-värdiga.  
 • SM Ultra i Västervik (planerad till 4 april) och SM Natt i Åkersberga (planerad till 17 april) flyttas. SOFT tillsammans med arrangör tittar på reservdatum.

 • Beslut gällande SM Sprint i Växjö (30-31 maj) tas längre fram. Samtidigt förbereds för en eventuell flytt.

 • Skidorienteringens SM jaktstart i Boden ställs in och tävlingen kommer inte att flyttas till nytt datum.
  Kommentar: RF beslutade nyligen att ställa in hela SM-veckan vinter där SM jaktstart var en del. Inga deltagaravgifter kommer att tas ut. Ingen kompensation betalas ut till deltagare för resa eller boende. Detta får deltagare själva hantera.

 

Gällande Swedish League:

 • Swedish League-deltävlingar kommer inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller.
 • Swedish League-klasserna i Norrtälje (planerade till 8-10 maj) ställs in.
  Kommentar: Arrangören och SOFT tar beslut om hur tävlingarna i övrigt ska hanteras – ställas in, flyttas eller genomföras med ovan restriktioner.
 • Vad som nu händer med tävlingsserien Swedish League 2020 är ännu inte beslutat.
  Kommentar: De tre första deltävlingarna i Swedish League körs nu inte som planerat. Förhoppningsvis får vi ändå till en bra, omdefinierad serie, men i dagsläget är det svårt att planera hur serien ska se ut. SOFT återkommer med beslut.

 

Gällande nationella tävlingar i mountainbikeorientering:

 • Svenska cupen i MTBO kommer inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller. Detta påverkar följande tävlingar: Svenska cupen-klasserna för MTBO-tävlingarna 18-19 april Eskilstuna, ställs in.
 • Arrangören och SOFT tar beslut om hur tävlingarna i övrigt ska hanteras – ställas in, flyttas eller genomföras med ovan restriktioner.
 • Beslut tas längre fram gällande tävlingsserien Svenska cupen 2020.

 

Gällande möjligheten för arrangörer att ställa in tävlingar:

 • Arrangörer får själva välja om de vill genomföra tävlingen enligt ovan restriktioner eller ställa in.
 • Om arrangörer ställer in tävling tas inga anmälningsavgifter ut. Deltagare kommer inte att kompenseras för utlägg som deltagare haft i form av resa eller boende.
 • Tävlingsansvarig i respektive distrikt sammanställer och skickar in information till SOFT gällande inställda tävlingar och önskemål om flytt till senare datum.

 

Gällande träningar och träffar i klubbstugan:

 • SOFT uppmanar samtliga föreningar och aktiva i landet att utöver tävlandet även tänka igenom hur träningar och träffar i klubbstugan arrangeras.
  Kommentar: Det kan inte nog betonas: allt handlar om hur vi kan hindra, minska och begränsa smittspridningen. På torsdagens träff med RF konstaterades att 100 personer som trängs på en liten yta kan innebära större smittrisk än 300 personer på en stor yta. Även på träningar och klubbträffar gäller det att hålla avstånd, hålla god hygien och att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

 

Gällande utbildningar och mötesplatser:

 • SOFT uppmanar till att hålla möten och utbildningar i digital form så långt det är möjligt.
 • SOFT uppmanar till att minimera resandet, både inom landet och mellan länder.
 • SOFT rekommenderar att de fysiska möten som ändå måste hållas hålls nere gällande deltagarantalet. Få mötesdeltagare, kort mötestid och stora möteslokaler är faktorer som minskar smittrisken.
Uppdaterad: 05 JUN 2020 17:19
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons