In English
Hoppa till sidans innehåll

Tävling från den 1 juni


Riktlinjer för tävlingsverksamhet 

Från den 1 juni får vi arrangera orienteringstävlingar igen för alla åldersgrupper. SOFT ser stort värde i att det arrangeras tävlingar som vi nu har varit utan en längre tid och uppmuntrar arrangörer att komma igång så snart det är möjligt.
  
Nedan ses först styrande förordningar och föreskrifter från myndigheterna och sedan SOFT:s mer specifika riktlinjer för hur orienteringstävlingar ska arrangeras givet vilken nivå vi är på i pandemin/smittspridningen, enligt FHM:s klassificering. I nuläget är vi på högsta nivån, dvs nivå 3. Regeringen och FHM har gått ut med att de tror på relativt snabba lättnader att redan från 1 juli ska ytterligare lättnader kunna göras vilket då skulle innebära att antalet deltagare höjs från 150 till 900. Från september hoppas och tror FHM att begränsningar för orienteringstävlingar kan tas bort. 
 
Vi vill också påminna om att vi är i en känslig period för djurlivet och att vi är vårdatumstoppet i nästan hela Sverige vilket styr hur vi kan arrangera träningar och tävlingar. Här kan du läsa mer om som gäller för träning och tävling under vårdatumperioden.

1.  Styrande förordningar och föreskrifter från myndigheterna  

1.1 Förordningen som styr antal 

I den nya förordningen står följande om motionslopp, som orienteringstävlingar går under:  
För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. 

1.2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter  

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter är det 8 § och 12 § som arrangörer av orienteringstävlingar ska följa. Följande gäller:
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar  
8 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19   
 1. informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas,   
 2. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,  
 3. säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta,   
 4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,   
 5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och   
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.  
Motionslopp och liknande tävlingsform  
12 § För den som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande gäller utöver 8 § följande bestämmelser:   
 1. Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.   
 2. Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.   
 3. Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.   
Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  
Nedan ses tabell för olika nivåer av pandemin/smittspridningen och vad det skulle gälla för olika grupper inom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
imagemdmrg.png

2.    SOFT:s riktlinjer till arrangörer av orienteringstävlingar  

Nedan ses SOFT:s riktlinjer för orienteringstävlingar. Vi har valt att utgå och använda FHM:s tre nivåer för pandemin (enligt tabellen ovan) och utifrån nivå ta fram riktlinjer för orienteringstävling.
  
Här nedan följer SOFT:s riktlinjer när pandemin är på nivå 3. SOFT kommer också ta fram riktlinjer som kommer att gälla när FHM bedömer att pandemin ligger på nivå 2 respektive 1. Skillnaderna kommer övergripande vara antal som tillåts vara samtidigt på start-, mål- och tävlingsområde men det kommer även innebära vissa skillnader i våra rekommendationer och hantering av servicefunktioner såsom försäljning, matservering och dusch.   

2.1 SOFT:s riktlinjer gällande kommunikation och hantering av covid-19   

(För att följa FHM:s föreskrifter enligt 8 §)  
 1. Arrangören ska göra en riskanalys och utifrån den anpassa arrangemanget för att följa gällande riktlinjer och minska risken för smittspridning.  
 2. Arrangören ska via tävlingens hemsida (Eventor) informera deltagare och ledare vilka åtgärder som vidtagits och vad som gäller för tävlingen. Viktig information som ska ingå och som med fördel inkluderas i inbjudan och/eller PM är följande:   
  1. Tänk på att hålla avstånd till varandra  
  2. Stanna hemma om du har sjukdomssymptom 
  3. Tänk på att ha god handhygien
  4. Befinn dig inte länger än vad du behöver inom start, mål och tävlingsområde (fort och rätt är alltså det som gäller) 
  5. Om deltagare eller funktioner i efterhand fått bekräftad covid-19 ska detta hanteras enligt de riktlinjer som FHM har satt upp samt rapporteras till arrangören.  
  6. Arrangemangsspecifik information om hur tävlingsupplägget ser ut med till exempel startgrupper, förlängda startdjup, maxantal och väg till och från mål. Anpassas av varje arrangör.  
 3. Arrangören ska säkerställa att det finns handsprit vid toaletter samt efter behov vid start och mål.  
 4. Arrangören ska säkerställa att alla funktionärer tar del av och följer informationen i punkt 1 och 2 ovan.  
 5. Arrangören ska efter tävlingen göra en utvärdering av tävlingen med avseende på covid-19. Om det framkommer positiva fall av covid-19 och/eller värdefulla lärdomar ska dessa delas med i första hand distriktets tävlingsansvarige som i sin tur informerar SOFT.  
 6. Arrangören ska hålla sig uppdaterad om förändringar från SOFT samt lokala och centrala myndigheter.  

2.2 SOFT:s riktlinjer för tävlingsupplägget  

(För att följa FHM:s föreskrifter enligt 12 § samt förordningen när pandemin är på nivå 3.) 
 
Övergripande gäller att vi nu får arrangera tävlingar för alla åldersgrupper. En tävling kan totalt sett ha fler än 150 deltagare men det får maximalt vara 150 deltagare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet.  
 
Alla våra tävlingsnivåer (klubb-, när, distrikts- och nationell tävling) får arrangeras och det finns inga restriktioner för antalet tävlingar som får arrangeras inom en viss region. 
  
Specifika riktlinjer för själva tävlingen och tävlingsupplägget  
 1. Det får maximalt vara 150 deltagare samtidigt i start-, mål-, och tävlingsområdet. I teorin är det alltså möjligt att så fort en person lämnat målområdet kan en person komma in i startområdet enligt principen ”en ut en in”. En tävling kan alltså på det här sättet totalt sett ha fler deltagare än 150 men det är viktigt att arrangören tillämpar en modell som är säker och hållbar för att det inte ska vara fler än det får inom definierade områden. 
 2. SOFT sätter inget maxtak på totala antalet deltagare som en tävling får ha. Det är upp till arrangören att göra den bedömningen utifrån gällande riktlinjer och förutsättningarna som tävlingen har. Har man ett maxtak är tips att använda funktionen som finns i Eventor för att hantera maxtak på tävlingen.  
 3. För att kunna ha fler än 150 personer totalt på en tävling är det startdjupet och startintervallet som arrangören kan anpassa utifrån förväntad tävlingstid på deltagarna. 
 4. Att använda flera start- och/eller målplatser är bra för att sprida ut deltagare och för att kunna ha fler startande per minut.   
 5. Att dela upp en tävling olika tävlingsområden, för att kunna ha fler än 150 personer samtidigt, är dock inget vi kan rekommendera. För att kunna göra detta krävs helt separerade tävlingsområden, där deltagarna aldrig kan befinna sig inom samma start-, mål- eller tävlingsområde. Detta blir då i praktiken två separata tävlingar snarare än en tävling. Att ha flera starter och mål som vi hade i höstas är alltså inte något vi rekommenderar nu. Om en arrangör vill genomföra detta koncept rekommenderar vi att kontakt tas med lokal polismyndighet.
 6. Rekommendation är att enbart tillåta föranmälan. Om man vet med sig att tävlingen inte kommer att komma upp i mer än 150 personer är det OK att ha anmälan på plats. 
 7. Individuell start är att föredra med minutstart. Det går att ha gemensamma starter och/eller stafetter men tänk på att göra start och växlingar smittsäkra genom att hålla nere startgrupperna och att ha stora ytor. Hur många löpare man kan ha per minut eller inom startgrupperna är upp till arrangören att avgöra givet hur starterna är utformade, totala antalet deltagare mm. 
 8. Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat och det får enbart vara deltagare, ledare och funktionärer inom dessa områden.  
  1. För tävlingar där det normalt rör sig enstaka personer vid start- och målområdet, alltså en normaltävling i skogen, räcker det att ha enklare skyltning med ”tävling pågår” samt att det finns funktionärer vid start och mål som aktivt säkerställer att det endast är tävlande/ledare inom start-/målområdet.  
  2. För tävlingar där det normalt rör sig många personer vid start- och målområdet, såsom ett känt friluftsområde eller i stadsmiljö. Här rekommenderas arrangören att i första hand försöka lägga start- och målområdet i stråk/ytor där det naturligt inte rör sig personer och där det går att avgränsa på ett bra sätt. Avgränsning behöver göras utifrån behov. Det kan vara alltifrån enklare skyltning till snitsling samt att ha funktionärer som aktivt säkerställer att det endast är tävlande/ledare inom start-/målområdet.   
 9. Rekommendationer kring servicefunktioner när pandemin ligger på nivå 3  
  1. Toaletter ska erbjudas, tänk på att hålla en god hygien på dessa samt att det finns handsprit tillgängligt. 
  2. Dusch rekommenderar vi att inte erbjuda så länge FHM bedömer att vi är i nivå 3 av smittspridningen.
  3. Försäljning rekommendation vi att inte erbjuda så länge FHM bedömer att vi är i nivå 3 av smittspridningen.  
 10. Behåll normala anmälningsavgifterna OM tävlingen har normalt klassutbud och normal nivå på karta och banor. Det är alltså OK att ta ut samma anmälningsavgift även om tävlingen inte har normal standard i form av dusch, försäljning och arena. 
 11. Sverigelistan gäller för tävlingar med åldersklass och minutstart (lottad eller fri). Ranking gäller D/H18-D/H21 endast vid lottad startlista.  
Tillstånd söks i normal omfattning. För tävlingar inom detaljplanerat område ska tillstånd sökas till polisen och då behövs även en redogörelse för hur arrangören säkerställer att man håller sig gällande förordning och föreskrifter med avseende på covid-19.  Vid tveksamhet om vilka tillstånd som krävs – ta kontakt med Länsstyrelse eller lokal Polismyndighet. 
 
SOFT kommer inte själva att ha möjlighet att agera kontrollinstans kopplat till ovanstående utan ansvaret ligger på arrangören att fatta rätt beslut utifrån ovan föreskrifter och riktlinjer samt arrangörens och tävlingens förutsättningar. Distrikten och SOFT finns som stöd till arrangören.   
Uppdaterad: 28 MAJ 2021 14:11 Skribent: Susanne Söderholm
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link