In English
Hoppa till sidans innehåll

Svar på vanliga frågor om corona och orientering


Svenska Orienteringsförbundet får in många frågor om coronaviruset och orientering. På den här sidan har vi samlat och besvarat de vanligaste.

Det är inledningsvis viktigt att påpeka att Svenska Orienteringsförbundet inte har några experter inom smittskyddsområdet. Därför undviker vi att ha åsikter om coronaviruset. I all vår information utgår vi ifrån de rekommendationer och den information som delas av Riksidrottsförbundet och olika myndigheter. Det gäller också i de svar på frågor som ges på den här sidan.

 

- - - - -

2020-04-01

Hur ska vi som arrangör i maj och juni månad tänka kring vår tävling?

SOFT ser just nu över tävlingsprogrammet för sommaren och hösten. Det är lite av ett pussel och vi för dialog med IOF, Tiomila och våra arrangörer för SM och Swedish League. Vår ambition är att ha en uppdaterad plan klar senast 10 april.

- Planen ute, se här!

Här nedan följer råd och vägledning om hur ni som har planerade tävlingar att arrangera före sommaren kan resonera: 

 • Börja med att fundera över om dagens restriktioner även skulle gälla vid tidpunkten för er tävling.
  • Skulle ni då fortsatt vilja arrangera eller ställa in, alternativt flytta tävlingen? Tänk också på att maxtaket om 50 personer kan komma att ändras åt båda hållen.
  • Om ni skulle välja att arrangera utifrån dagens restriktioner, ska tävlingen eventuellt göras om till en tävling endast för ungdomar i distriktet eller för de närmsta klubbarna? Från förbundets sida ser vi gärna att barn och ungdomar prioriteras.
  • Fundera också på vilka möjligheter det finns till att dela upp i två eller flera mindre tävlingar enligt de tips och medskick som finns i annan fråga med svar här på sidan.
 • Om ni inte kan tänka er arrangera utifrån dagens restriktioner, eller om situationen förvärras och restriktionerna hårdnar, fundera igenom vilken som är sista dag för att ställa in.
  • För er som arrangör kan det handla om sista dag som markägare behöver meddelas, kartor behöver skrivas ut osv.
  • För deltagarna handlar det om att kunna planera sitt tävlande. Deltagarna är medvetna om att det i dessa tider kan ske förändringar från en dag till en annan så många är antagligen beredda på att bestämma sig tätt inpå ordinarie anmälningsdatum.
 • Låt anmälan vara öppen som vanligt fram till det datum beslut tas om att ställa in eller inte.
 • Informera om datumet på tävlingens sida i Eventor och vilka planer ni har. Informera också via Eventors kommunikationstjänst till redan anmälda deltagare (görs på tävlingens Eventor-sida, via Redigera >> Kommunikation). Information och kommunikation är kanske de viktigaste verktygen just nu. Var noga med att informera om när information senast kommer att ges nästa gång.
 • Se till att ha fullständiga kontaktuppgifter på tävlingens sida i Eventor så att deltagarna alltid kan nå er på ett enkelt sätt. Det är extra viktigt nu. Hänvisa också till dessa kontaktuppgifter i den information som går ut till deltagarna.
 • Fundera också igenom reservdatum redan nu. Frågor att ställa sig:
  • Vilka datum skulle kunna vara lämpliga i höst?
  • Eller är det bättre att redan nu försöka flytta tävlingen till hösten, dvs ställa in vårens tävling redan nu, informera redan anmälda deltagare och samtidigt börja arbeta mot hösten?
  • Eller ska tävlingen ställas in helt 2020 och området sparas till nästa år istället? Om så, kontakta distriktets tävlingsansvarig så kan denne ändras status till inställd i Eventor. Glöm inte att meddela alla anmälda deltagare.

Så snart ni bestämt er om planer för flytt, informera tävlingsansvarig i distriktet om era tankar. Tävlingsansvarig sammanställer och skickar till SOFT som utifrån höstens internationella program och svenska flyttade värdetävlingar tar fram ett nationellt höstprogram i samråd med distriktens tävlingsansvariga.

Aktuell status för olika tävlingar just nu finns här

 

- - - - -   

2020-03-31

Hur definieras offentliga tillställningar, som omfattas av maxtaket på 50 personer?


Förordningen om max 50 personer gäller det som kallas ”allmänna sammankomster” och ”offentliga tillställningar”.

Polisens hemsida står det att det som avgör om en tillställning är offentlig eller inte är om den riktas till allmänheten eller inte. Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning så omfattas det av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer.

Inom svensk orientering har vi olika nivåer av tävlingar. Det är allt från klubbtävlingar och närtävlingar till nationella tävlingar och mästerskapstävlingar. 

Svenska Orienteringsförbundet menar att närtävlingar och klubbtävlingar fortsatt kan arrangeras, men under förutsättning att dessa kan betraktas som lokala klubbträningar och endast är öppna för klubbens egna medlemmar eller närliggande klubbars medlemmar, på samma sätt som en klubbträning som är öppen för klubbens egna medlemmar eller närliggande klubbars medlemmar. Dessa aktiviteter är inte att betrakta som öppna för allmänheten och anses därmed inte utgöra offentliga tillställningar.

Restriktionen om 50 personer gäller dock även dessa aktiviteter tills vidare.

 

- - - - - 

2020-03-31

Vi är fler än 50 på våra klubbträningar, hur hanterar vi det?


Även om klubbträningar, samt tävlingar som endast är riktade till klubbens egna medlemmar, eller närliggande klubbars medlemmar, inte omfattas av regeringens förordning, så innebär det inte att det är ”fritt fram”. Det nya coronaviruset gör ingen skillnad på träning och tävling och själva syftet med de nya restriktionerna är att minimera smittspridningen.

SOFT kan inte lagstifta om egna maxtak för antalet personer på träningar. Däremot konstaterar SOFT att siffran 50 kan vara ett lämpligt tak även för privata tillställningar, såsom klubbträningar. Detta ska ses som en generell rekommendation. Exakt hur exempelvis en träning ska utformas avgörs bäst av klubbledare på plats, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens skrifter om bland annat fysiskt distansering.

Se också nästa fråga och svar med tips på hur ett stort deltagarantal på samma ställe samtidigt kan undvikas.

 

- - - - -

2020-03-31

Om en tävling omfattas av 50-taket, är det då tillåtet att förlänga startdjupet, eller att dela upp tävlingen i två skilda tidsperioder samma dag, så att 50 personer aldrig befinner sig på samma ställe samtidigt?


Att dela upp en träning eller tävling på olika tidpunkter är ett bra sätt att begränsa smittspridningen och att det ligger helt i linje med Folkhälsomyndighetens intentioner om mycket fysisk aktivitet, men med försiktighet. 

Följande går att läsa i Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar:

”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.”

 

Exakt hur en uppdelning ska utformas avgörs bäst av klubbledare på plats, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens skrifter. 

Här är ändå några tips och medskick:

 • Det finns många sätt att försäkra sig om att inte för många befinner sig på samma fysika plats samtidigt. Här följer några exempel och saker att tänka på:
  • Att endast tillåta föranmälan för att få kontroll på hur många som kommer.
  • Att erbjuda olika områden för olika grupper. En enkel indelning är efter ålder, men eftersom barn ofta har föräldrar med som själva springer så är troligen en bättre indelning efter föreningstillhörighet. Prioritera gärna barn och ungdomar.
  • Att dela upp aktiviteten på helt skilda tidpunkter så att det inte finns någon risk att grupperna blandas. Om fler än 50 normalt besöker aktiviteten, sätt tidsintervaller för olika grupper för tävlingen i Eventor (tävlingen behöver inte delas upp i Eventor). Samma här, dela in efter förening. Prioritera gärna barn och ungdomar.
 • Tänk på att om aktivitetens parkering är en offentlig parkeringsplats kommer andra människor också att befinna sig där. 
 • Tänk på att även om aktiviteten sprids ut med långa startmellanrum finns det risk att deltagarna anländer till aktiviteten tidigare än förväntat och stannar kvar längre efteråt.
 • Se till att icke nödvändiga resor undviks och att övriga åtgärder vidtas så att deltagarna håller god hygien och avstånd till varandra.
 • Undvik omklädning inomhus, dusch, toaletter (uppmana till toalettbesök innan aktiviteten) och servering.

SOFT kommer inte själva att ha möjlighet att agera kontrollinstans kopplat till ovanstående utan här måste ansvaret ligga på varje förening att fatta rätt beslut utifrån sina förutsättningar och vad som är lämpligt.

Folkhälsomyndigheten har hittills publicerat två sidor som är relevanta att förhålla sig till:

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare

Gällande samtliga idrotts- och träningsaktiviteter ger Folkhälsomyndigheten följande generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Här har SOFT skrivit lite mer om hur du kan träna säkert:

SOFT uppmanar till aktivitet, men med försiktighet

 

- - - - - 

2020-03-31

Då det tidigare taket om 500 personer gällde avrådde SOFT en uppdelning av tävlingen i två olika tidpunkter samma dag. Vilken helomvändning! Varför?


Det stämmer att SOFT avrådde från en uppdelning på det sättet givet de restriktioner och information som fanns då. Tidigare restriktion på 500 gjorde att det genomfördes tävlingar som genererade förflyttning av personer långt ifrån själva tävlingen och det gjorde att olika grupper möttes och tog med sig eventuell smitta hem.

En tävling som lockar personer längre utifrån innebär ofta att deltagarna och funktionärer är längre tid på arenan. Det ger mer kontakt, innebär toalettbesök mm.

Förordningen om 50 personer handlar mer om att begränsa så att dessa kommer från ett mindre lokalt område.

 

- - - - -

2020-03-31

Varför förbjuder SOFT personer som är 70 år eller äldre från att delta på tävlingar och i klubbaktiviteter?


SOFT hindrar inte någon från att delta. Vi avråder dock föreningar från att bjuda in till klasserna D/H70 och äldre på sina tävlingar och klubbaktiviteter. 

Beslutet baseras på rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor.

Vi tycker såklart det är tråkigt att behöva ta det här beslutet, men det är viktigt att vi alla inom svensk orientering tar ansvar för oss själva, för andra orienterare och för samhället i stort. Från förbundets sida vill vi inte att föreningar bjuder in personer som Folkhälsomyndigheten anser utgör en riskgrupp. Här är det också viktigt att komma ihåg att ålder i sig är en riskfaktor när det gäller coronasmitta, hur pigg och alert man än känner sig. 

Samtidigt är det upp till var och en att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inom orientering finns oftast möjligheten att delta i en annan än sin egen åldersklass. Det är dock något SOFT också avråder från med tanke på läget och de rekommendationer Folkhälsomyndigheten gått ut med. 

Vidare står det följande på Folkhälsomyndighetens sida över frågor och svar

Jag är 70 år, hur ska jag bete mig för att skydda mig nu när det pågår smittspridning ute i samhället?  

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. Därför uppmanar vi nu personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

 

Inom orienteringen har vi många bra alternativ till tävlingar och klubbaktiviteter för den som vill och kan komma ut i friska luften, såsom Naturpasset, hittaut, Veckans bana och tillgång till kartor i sin närhet. 

Från förbundets sida har vi fullt förtroende för att var och en tar rätt beslut efter sin egen förmåga och situation. 

Vi har också fullt förtroende för att du som inte känner dig helt frisk har självinsikt nog att inte orientera. Tyvärr har det visat sig att det kan vara svårt att avgöra om man har symtom eller inte.

Beträffande smittrisk från covid-19 (sjukdomen som coronaviruset orsakar) står det följande på Folkhälsomyndighetens sida över frågor och svar:

Kan man bli smittad av en person som har covid-19 men som inte har några symtom?

Det finns en internationell samsyn att epidemin drivs av personer med symtom på sjukdom.

En del som är sjuka har dock bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk.

 

Med omtanke för alla äldre och för att sjukvården inte ska överbelastas, samt med omtanke för alla föreningar som känner oro för att bli bidragande till att sprida smittan, hoppas vi på förståelse för varför vi är så noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vi har full förståelse för att beslutet väcker reaktioner. Vi tror ändå fortsatt på att det är rätt beslut givet den extraordinära situation vi befinner oss i just nu.  

 

 

Följande frågor med svar var mer aktuella när restriktionerna om 500 personer var gällande, men får vara kvar tills vidare:

 

 

 

2020-03-15

SOFT skriver att tävlingar bland annat är öppna för aktiva som bor i närhet till tävlingen. Vad menas med "närhet till tävlingen"?  

Den här frågan med svar var mer aktuell när restriktionerna om 500 personer var gällande.


Det viktiga här är att se till det övergripande syftet med skrivningen, dvs att undvika många och långa resor för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Formuleringen är skriven utifrån att alla, beroende av sin situation, ska kunna fatta rätt beslut gällande vilka tävlingar som är aktuella att delta på.

Grundfrågorna att ställa sig själv är:

 1. Hur kan jag agera för att förhindra smittspridning?
 2. Vilka tävlingar är det rimligt att jag är med på?

Finns det en osäkerhet kring om det är lämpligt att delta i en specifik tävling så är vår rekommendation att inte tävla. Uppmaningen är då att istället välja en annan mer närliggande tävling eller träning, om sådan finns. Det kommer att komma fler möjligheter att tävla och det över hela landet.

Den 19 mars gick också Folkhälsomyndigheten ut med en ännu striktare skrivning, just om att inte resa för mycket - och särskilt inte till och från storstäderna.

SOFT förbjuder inte någon som ligger på gränsen avståndsmässigt från att tävla, men givet Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation om att inte resa längre än nödvändigt och inte till och från storstäderna, finner vi det direkt olämpligt om det sker till eller från en orienteringstävling i en storstad där risken för smittspridning anses vara större än annars.

Diskutera gärna frågan i klubben och försök hitta en gemensam syn på hur klubben ska förhålla sig till deltagande i olika tävlingar och aktiviteter under den här tiden.

Tillägg till arrangörer

SOFT ställer inga krav på att ni som arrangörer ska agera kontrollinstans och säkerställa att deltagare följer det som står ovan. Klubbar och medlemmar måste själva ställa sig frågan om deras planerade tävlande rimmar med SOFT:s beslut och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inte heller kommer SOFT att själva ha möjlighet att agera kontrollinstans kopplat till ovanstående. Vi varken kan eller ska kontrollera alla riktlinjer, utan här måste ansvaret ligga på den enskilde orienteraren att fatta sitt beslut kring vad som är lämpligt.

 

- - - - - 

2020-03-15

Regeringens maxantal på 500 personer för evenemang, varför begränsade SOFT det till 300?

Den här frågan med svar var mer aktuell när restriktionerna om 500 personer var gällande.


Den begränsning som SOFT gick ut med 12 mars var inte absolut utan en rekommendation. Vi skrev att ingen tävling bör ha fler än 300 tävlingsdeltagare.

Begränsningen avsåg antalet deltagare, inte det totala antalet personer som samlas på en tävling. Det tak om max 500 personer som regeringen beslutade om 11 mars inkluderade samtliga som träffas; aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och så vidare. 

SOFT vill värna om våra medlemmars hälsa, men också om våra arrangörer som känner oro för risken att bli bidragande till att öka smittspridningen. Genom en gräns på 300 anmälda bedömde vi att det fanns tillräckligt med marginal för att arrangören inte skulle behöva lägga energi och fokus på att sätta upp gränser även för ledare, föräldrar, media och lokala ortsbor som kanske är nyfikna på att besöka tävlingen.

Vår förhoppning var också att en ansvarstagande arrangör inte fokuserar på hur det bäst går att maximera antalet starter inom de nya ramarna. Fokus bör istället ligga på vad som kan göras för att hindra, minska och begränsa smittspridning.   

Slutligen vill vi åter betona andemeningen i regeringens beslut, vilket också RF:s ordförande Björn Eriksson tryckte på vid RF:s träff med specialidrottsförbunden den 12 mars. Det handlar inte om att komma så nära 500 som möjligt. Det handlar om att bidra med vad vi kan inom idrotten för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Andra länder har långt hårdare restriktioner än Sverige. Andra idrotter i Sverige har helt stoppat sin tävlingsverksamhet. Låt oss hoppas att vi inte kommer dit.

 

- - - - - 

2020-03-15 

Vi orienterar utomhus och med långa avstånd mellan oss, varför då ha begränsningar i antal och varför avråda personer över 70 från att tävla?

Varför kan inte tävlingen spridas ut över dagen så undviker vi många samtidigt på samma ställe?

Den här frågan med svar var mer aktuell när restriktionerna om 500 personer var gällande.


Många förslag har på olika håll framförts om hur vi ska kunna tävla utan att riskera vidare smittspridning. Två idéer som framförts är "uppdelade tävlingar” och utdraget startdjup.

Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer för riskbedömning av mindre evenemang.

I tabell 1, Risker och åtgärder, går att läsa att längden på evenemanget kan öka risken för smittspridning.

Å andra sidan, färre deltagare på arenan samtidigt, till exempel genom ett utdraget startdjup med fri minutstart, bör rimligtvis minska smittspridning. Dessutom menar Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning är mindre utomhus än inomhus.

Problemet är risken för så kallad indirekt kontaktsmitta.

Följande går att läsa på Folkhälsomyndighetens sida över frågor och svar:

 

Hur smittar covid-19?

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

 

Som det kursiva anger: Det är fortfarande oklart om smittan sprids via indirekt kontaktsmitta. Så länge det är oklart ser SOFT tävlingar som potentiella smittspridare, trots uppdelning eller förlängt startdjup, eftersom i princip alla deltagare gör minst ett toalettbesök på en tävling.

Det går att öka antal toaletter, att uppmana alla deltagare att tvätta händerna noga, alternativt använda handsprit, men det gäller ju även samhället i stort. Trots det så ger Folkhälsomyndigheten rekommendationen att undvika stora samlingar och för personer över 70 år, att till och med inte träffa andra alls. Det bör då rimligtvis även gälla tävlingar och aktiviteter inom orientering, hur duktiga vi än må vara med hygienen.

Lägg där till deltagare som troligen småpratar med varandra efter målgång, så även deltagare över 70 år.

SOFT vill inte uppmana till uppdelning av tävlingar som kan locka över 500 deltagare, men kommer samtidigt inte hindra arrangörer som vill driva frågan vidare. Vår bedömning är i så fall att det behövs polistillstånd för att kunna genomföra tävlingen.  

 

- - - - -  

2020-03-15

Varför likställer SOFT utomhusaktiviteter med inomhusaktiviteter ur ett smittoriskperspektiv? 

Den här frågan med svar var mer aktuell när restriktionerna om 500 personer var gällande.


Det har påpekats att SOFT och Riksidrottsförbundet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer likställer utomhusaktiviteter med inomhusaktiviteter ur ett smittoriskperspektiv. Det är en missuppfattning.

Det som Riksidrottsförbundet förmedlade på sin träff med alla idrottsförbund den 12 mars - och som även SOFT beskrivit i den samlade informationen om coronaviruset här på hemsidan - gällde endast maxtaket om 500 personer. Maxtaket om 500 personer, som beslutades av regeringen, gällde oavsett om det är en inomhus- eller utomhusaktivitet.

Tvärtom skriver Folkhälsomyndigheten i sin information till arrangörer av mindre evenemang att det är skillnad på utomhus- och inomhusaktiviteter. Det ges också särskilda råd till hur arrangörer kan minska smittrisken genom att förflytta delar av aktiviteten utomhus istället för inomhus, till exempel ombytet.

Informationen från Folkhälsomyndigheten har SOFT tidigare gått ut med till tävlingsansvariga i distrikten. Sedan tidigare finns också en hänvisning till Folkhälsomyndighetens arrangörsinformation i den samlade informationen om coronaviruset här på hemsidan.

Texten om maxtaket 500 på sidan med den samlade informationen om coronaviruset har förtydligats sedan den publicerades.

Uppdaterad: 01 APR 2020 17:59
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons