In English
Hoppa till sidans innehåll

Så skriver du en motion


En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. En motion till Svenska Orienteringsförbundet kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till Svenska Orienteringsförbundets alla verksamheter eller frågor.

Enligt Svenska Orienteringsförbundets stadgar 13§ om Förslags avgivande:

"Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie förbundsmöte (motion) ska skriftligen vara respektive OF och förbundets kansli tillhanda senast den 1 november året före mötet. Rätt att inge sådant förslag tillkommer OF samt till förbundet ansluten förening. Berört OF:s yttrande över motioner från eget distrikts föreningar ska vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 december."

För att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svåra att tolka har vi tagit fram en motionsmall. Att skriva en motion är inte så svårt som det kanske kan verka. Det finns dock vissa normer för att man lättare skall kunna förstå innehållet och besluta i ärendet. 
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Som ett stöd har vi tagit fram en motionsmall med stödtext som kan fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Mallen är en vanlig Word-fil där vi har lagt in rubrikerna här nedanför. Under varje rubrik finns en kort beskrivning. För att skriva din motion behöver du bara ställa dig i rutan med beskrivningen och börja skriva. Du kan naturligtvis ta bort den beskrivningstext som finns där.

Hämta motionsmallen (Word)

Så skriver du en motion:

Rubrik

Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den skall kunna användas i föredragningslistan till förbundsmötet och protokollet från förbundsmötet.

Bakgrund

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering

Beskriv svensk orienterings problem i frågan. Varför finns det ett behov för svensk orientering att anta motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning

Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden

Förslag till beslut, yrkande

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Vad skall exakt beslutas enligt din rekommendation?

Undertecknande

Motionen undertecknas av behörig från din förening/distrikt.

Skicka motionen

Motionen skickas till respektive distriktsförbund samt till Svenska Orienteringsförbundets kansli senast den 1 november året innan aktuellt förbundsmötet. Du kan läsa mer om vad som gäller i Svenska Orienteringsförbundets stadgar.

Uppdaterad: 14 MAR 2018 18:03
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
Svensk orienterings Instagram:

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons