In English
Hoppa till sidans innehåll

2014


Extra Förbundsmöte 2014

På förbundsmötet den 16 mars beslutades att val av valberedning ska göras vid ett extra förbundsmöte i samband med ordförandekonferensen i november 2014.

Ordförandekonferensen var förlagd till helgen den 15-16 november på hotell Skogshöjd i Södertälje. 

Datum för Förbundsmötet 2014

Förbundsmötet 2014 hölls den 15-16 mars på Quality Hotel Nacka.

Protokollet från förbundsmötet är justerat och undertecknat av mötesordföranden och de två utsedda justerarna samt mötesekreteraren.

Här finns programmet.

Ny verksamhetsinrikning

Den nya verksamhetsinriktningen som beslutades finns här.
Verksamhetsplan för Svenska Orienteringsförbundet finns här.

Verksamhetsberättelse för 2012-2013 finns här.

Inkomna motioner med OF:s och styrelsens yttranden:

Motion 1: Tydliggöra kartans olika stigar

Motion 2: Förändra juryarbetet

Motion 3: Veteranmästerskap RM bör ha SM status

Motion 4: Veteranmästerskap i Nattorientering

Motion 5: Sammankoppling mellan IdrottOnline och Eventor

Motion 6: Framtidsplan för MTB-O

Motion 7: Regler kring SM deltagande och motion 8: Justering av begränsning för deltagande på svenska mästerskap

Motion 9: Mer fokus på information, marknad och kommunikation

Motion 10: Standardisering av stoppdatum för anmälan

Motion 11: TA 601 Anvisning för rankade

Motion 12: Redaktören för Skogssport bör vara ansvarig utgivare

Styrelsens förslag:

Styrelsens förslag om stadgeändring angående verksamhetsplan 

Styrelsens förslag att införa sprintstafett som ny disciplin på SM i orienteringslöpning

Styrelsens förslag angående allmänna tävlingsregler för orientering

Styrelsens förslag med anledning av organisationsutredningen

Styrelsens förslag om anmälningsavgifter

Valberedningens förslag:

Val av förbundsordförande, förbundsstyrelse och revisorer

CV Ing-Britt Swedenborg

CV Sten Segerslätt

CV Mikael Andersson

CV Thorbjörn Blomqvist

13§ Förslags avgivande 

(utdrag ur stadgarna för Svenska Orienteringsförbundet)
"Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie förbundsmöte skall skriftligen vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 november. Rätt att inge sådant förslag tillkommer OF samt till förbundet ansluten förening. Berört OF skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag från förening"

En uppdaterad mall för förslag/motion finns här:
Motion till Svenska Orienteringsförbundet

Vid ordförandekonferensen den 17-18 november 2012 genomfördes ett första arbete kring att ta fram en verksamhetsplan för 2014-15. I slutet av januari genomförde styrelsen och förbundskansliet ett fortsatt arbete utifrån resultatet vid ordförandekonferensen. Resultatet av dessa två tillfällen har nu bearbetats och det finns nu ett första utkast.
Du hittar materialet här.

Idéer och synpunkter tas gärna emot genom distrikten.

Uppdaterad: 14 MAR 2018 18:03
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons