In English
Hoppa till sidans innehåll

2020


Förbundsmötet 2020 hölls lördagen den 21 mars som ett digitalt möte. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra, minska och begränsa smittpridning av coronaviruset. Läs mer om coronaviruset och dess påverkan svensk orientering här.

Mötet inleddes kl.13.00 lördagen den 21 mars och avslutades strax före kl.16.

Förbundsmötet är ett öppet möte och sändes live, hela sändningen kan ses här:  
länk till tv.orientering.se

Nyhet från mötet finns här.

Protokoll kommer att publiceras här så snart det är justerat.

Förbundsmöteshandlingar:

Handlingarna kommer inte att skickas till ombuden innan mötet, de publiceras här. 

Program lördag den 21 mars:

13.00  Inledning & välkomna
13.20  Nomineringstiden går ut – kort presentation av kandidater
13.30  Det formella förbundsmötet startar
17.00  Förbundsmötet avslutas

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarlista version 2020-03-21)
 3. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av mötesledning
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Val av redaktionskommitté för mötet
 9. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren (Länk till: 2018 respektive 2019)
 10. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren (Länk till: 2018 respektive 2019)
 11. Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren (Länk till 2018 respektive 2019)
 12. Beslut om disponering av tillgängliga vinstmedel
 13. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för de nästkommande två verksamhetsåren
 15. Beslut om föreningarnas årsavgift under nästkommande två räkenskapsår
 16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för de nästkommande två räkenskapsåren
 17. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
 18. Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
 19. Beslut om arvoden till förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter
 20. a) Val av en revisionsbyrå med en auktoriserad revisor som får till uppgift att granska förbundets förvaltning och räkenskaper för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
  b) Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare med uppgift att granska förbundets verksamhet för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
 21. Beslut om val av ombud till riksidrottsmötet
 22. Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte
 23. Mötets avslutande

Punkt 14 (Motioner) och 15 (Styrelsens förslag) som finns i föredragninslistan i förbundets stadgar utgår på detta möte och behandlas vid ett senare möte på grund av att det troligen inte går att debattera dessa på samma grundliga vis som de skulle ha gjorts på ett fysiskt möte. Detta har beslutats i samråd med samtliga distrikt.

Utmärkelser kommer att delas ut vid ett senare möte.

Uppdaterad: 25 MAR 2020 10:36 Skribent: Susanne Söderholm
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons