In English
Hoppa till sidans innehåll

Så fungerar valberedningen


Valberedningens process för att utse kandidater till SOFT styrelse
Enligt Svenska Orienteringsförbundets stadgar ska valberedningen senast den 1 augusti året före ordinarie förbundsmöte skriftligen uppmana förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer att senast den 1 september meddela om de är beredda att kandidera för kommande period.

Valberedningen skall senast den 1 oktober meddela samtliga OF vilka av de tillfrågade som har avböjt kandidatur, samt anmoda OF att skriftligen senast den 31 december innevarande år föreslå namn på kandidater enligt SOFT stadgar 16 §, punkterna 18 – 20 (förbundsordförande, styrelseledamöter och revisorer).

Efter att valberedningen klargjort vilka av ledamöterna som avböjt fortsatt engagemang i styrelsen ska distriktsordförande göra en noggrann genomgång av tänkbara kandidater i respektive distrikt. Valberedningen förväntar sig att få minst ett namn per distrikt. Enligt stadgarna skall ledamöterna i styrelsen, exklusive ordförande, ha en jämn könsfördelning.

Distrikten kontaktas under oktober som påminnelse och för att höra hur arbetet med att få fram presumtiva kandidater fortgår. Den 31 december året innan förbundsmötet är enligt stadgarna det senaste datumet att lämna namnförslagen.

Inte bara distriktsförbunden kan lämna namnförslag på lämpliga kandidater. Valberedningen tar gärna emot namn från alla inom orienteringsrörelsen. Ju fler som engagerar sig i nomineringsprocessen delsto troligare att ingen lämplig kandidat glöms bort i arbetet.

För valberedningens fortsatta arbete med att utse kandidater behöver vi förutom namn på personen även kontaktuppgifter.

När valberedningen fått in namnförslag startar lagbygget. Valberedningen har till uppgift att forma en styrelse som så långt det är möjligt består av olika kompetenser. Styrelsen ska arbeta utifrån handlingsplan och i linje med den långsiktiga inriktningen som beslutats vid förbundsmötet. 

Valberedningen intervjuar tänkbara kandidater utifrån intresseområden, tidigare engagemang inom orienteringen, möjlighet till deltagande i styrelsearbetet utifrån tidsåtgång och familjesituation mm. Valberedningen försöker få en bild av kandidaten och tar i samverkan med respektive distrikt och kandidat in referenser, CV och annat samt gör en sammanvägning av den information som erhållits. 

När valberedningen har format det lag som eftersträvas, kontaktas distrikten ytterligare en gång och valberedningen förklarar hur uttagningen gått till samt vilka faktorer som varit avgörande. 

De kandidater som varit med i processen som tänkbara, men som i slutet inte blir föreslagna till en styrelsepost blir kontaktade av valberedningen.

Därefter presenteras den slutliga listan på de kandidater som valberedningen förordar.

Valberedningen har som mål att fortlöpande informera om processens utveckling på SOFT:s hemsida, för att göra arbetet med att ta fram kandidater tydligt för alla inom orienteringsrörelsen och för att förhoppningsvis öka engagemanget ute i distrikten.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Att arbeta i valberedningen 

Uppdaterad: 14 MAR 2018 18:03
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons