In English
Hoppa till sidans innehåll

Forskning och studier


Rapporter och studier vi läst

Här finns länkar till olika forskningsrapporter och studier som vi har läst. Vi kommer också att lägga ut några diskussionsfrågor i anslutning till varje rapport. Det är frågor som har dykt upp hos oss medan vi ha läst. Vi fortsätter att läsa rapporter och studier. Listan kommer att uppdateras vartefter vi läst något nytt.

Regler och tävlingssystem i barn- och tidig ungdomsidrott
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:2

Hur kan tävlingsformerna för barn och ungdomar utvecklas för att anpassa utifrån barn och ungdomars behov?
Hur kan tävlingsregler och anvisningar anpassas utifrån barn och ungdomars behov?
Behöver utrustningen som barn och ungdomar använder anpassas?

Att finna och utveckla talang

Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2011:2

Att finna och utveckla talang är en studie om ett antla olika specielidrottsförbunds talangarbete. Svenska Orienteringsförbundet är ett av förbunden som medverkar i studien. I de flesta fall jagar man talanger i stället för att utveckla talanger.

Stödjande miljöer för unga ledare - vilka är de och för vem
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2011:8

En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom ramen för Idrottslyftet. Studien ger exempel på ett antal satsningar och erfarenheterna av dessa. Studien ger också en del svar på vad en stödjande miljö kan vara och varför en stödjande miljö är viktig för att unga ledare ska känna sig välkomna som ledare inom idrotten.

Unga i och om framtidens idrottsorganisering
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2013:2

En kartläggning om ungdomars syn på föreningsidrotten och hur föreningsidrotten kan göras mer attraktiv för ungdomar. Studien tar även upp ungdomars syn på möjligheten till inflytande och påverkan. Studien är gjord av Susanna Hedenborg och Joakim Glaser på Malmö Högskola på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

Vägarna till landslaget
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2015:01

En studie om skvenska elitidrottares idrottsval och specialisering. Syftet md studien var att undersöka hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå ser ut och upplevs av svnska elitidrottare. Resultatet visar bland annat att vägarna till landslagsnivå är varierande och individuella och att den svenska idrottsmodellen i stor utsträckning tycks karaktäriseras av sen specialisering och elitsatsning.

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:3

Hälften av befolkningen i landet, 52 procent, är engagerade ideellt. Den nivån har varit stabil sen början av 1990-talet. I studien Ideellt arbete inom idrottsrörelsen kan man ta del av den senaste delen i studien och bland annat få veta att engagemang är starkt kopplat till medlemskap, att bland föräldrar är det vanligare att kvinnor är engagerade, att engagemang ofta går i arv inom familjen och många andra intressanta resultat. Här hittar du ett filmat seminarium med rapportens författare (53 min).

Vem håller i klubban?
Centrum för idrottsforskning 2016:1

En studie om demokrati och delaktighet i idrottsföreningar. Idrottsföreningar från samtliga specialidrottsförbund har medverkat i studien, bland annat 294 orienteringsföreningar. Några slutsatser är att föreningar som involverar unga har en större mångfald i verksamheten. Ungas deltagande skapar en närmare koppling mellan medlemmarna och verksamheten. Endast 3 % av styrelseledamöterna i orienteringsföreningarna är under 25 år och endast 1 % är utrikes födda.

Vem bestämmer?
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2017:2

Rapporten är dels en redovisning av hur långt idrotten har kommi på resan mot att nå sina egna jämställdhetsmål kopplade till de beslutande organen. På många håll är det fortfarande en bit kvar till målet och i vissa sammanhang har utvecklingen till och med tagit en litet steg tillbaka. Studien tar också upp frågan kring kvotering och redovisar resultat från andra studier kring effekterna där kvotering genomförts. En effekt man kan se är att medelåldern i beslutande organ sjunker när det kommer in fler kvinnor.

Krokben och utsträcka händer
Allt om jämställdhet

Andra perspektiv på makt och en hel del tips för att vässa jämställdhetsarbetet.

Svenskarnas engagemang är större än någonsin
Insatser i och utanför föreningslivet

En studie från Ersta Sköndal högskola som ger svar på hur många, vem och varför människor väljer att engagera sig ideellt. Ungefär 75 % av befolkningen är eller har engagerat sig ideellt. Det är minst lika mycket som tidigare sett ur ett historiskt perpektiv. Det som förändras är mönster för varför , hur och i vilka former.

Folk i rörelse
Medborgerligt engagemang 1992-2014

Ytterligare en studie från Ersta Sköndal högskola som sammanfattar en serie studier med samma utgångspunkt. Första studien gjordes 1992 och den senaste 2014. Svenskarnas engagemang är större än någonsin är en del av den här studien liksom Ideellt arbete inom idrottsrörelsen. Över tid är svenskarnas ideella engagemang i stort sett konstant och mycket högt i en internationell jämförelse, trots såväl högkonjunktur som lågkunjunktur, regeringar från olika politiska block som en kraftig digital utveckling under de 24 år som studien omfattar. Den trendförskjutning man kan se är att fler ideella insatser görs utanför föreningslivet än tidigare och att fler insatser görs inom området välgörenhet. Idrottsrörelsen har tappat något sen den förra mätningen.

Utan piska och morot
Stockholms universitet 2014

Om förutsättningarna för ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förutsättningar och villkorför ledarskap i ideellt arbete. Bland annat beskrivs fyra viktiga principer för det ideella ledarskapet, utgår från individen, arbeta tillsammans, undvik styrning och aktivt ledarskap.

Ungdomsbarometern, sammanfattning 2015
Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är ett företag som på uppdrag av olika myndigheter och organisationer årligen tar reda på var ungdomar i åldern 15-24 tycker och tänker kring olika saker. Riksidrottsförbundet är en av uppdragsgivarna. Under hösten 2015 gjordes intervjuer med 6 974 ungdomar. Här kan du ta del av den senaste rapporten från Ungdomsbarometerna i sin helhet.

Kom in i matchen
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016/7

Rapporten byger på Ungdomsbarometerns  arbete och studier och ger framförallt en bra bild av ungdomars tyckande och tänkande kring idrottsrelaterade frågor. Rapportens har presenterats vid ett seminarium arrangerat av Riksidrottsförbundet. Här finns en film från presentationen (cirka 43 minuter).

Ungdomsbarometern, sammanfattning 2019
Ungdomsbarometern

En nya sammanfattning från Ungdomsbarometern som bygger på intervjuer med unga, 15-24 år. Intervjuerna gjordes under hösten 2018. Resultaten i sammanfattningen jämförs med tidigare intervjuvomgångar gjorda av Ungdomsbarometern.

Anpassnigar av idrott till barn - från vision till praktik inom tre idrotter
Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016/5

Rapporten bygger på en studie av tre olika idrotter, Basket, Innebandy och Friidrott, som på olika sätt arbetat med att anpassa tränings- och tävlingsverksamheten för barn. Studien redovisar vilka förändringar de olika idrotterna gjort samt hur genomförande har fungerat.

Segrar föreningslivet?
Ung livsstil, Stockholms stad, Stockholms universitet

En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga. Undersökningen är gjord vid ett antal tillfällen från 1985 till 2014 i ett antal kommuner, Stockholm, Haninge, Helsingborg, Jönköping, Lidingö, Norrköping, Huddinge, Linköping, Eskilstuna, Kalmar, Sävsjö och Täby. Andelen ungdomar som är med i föreningar har minskat över tid. Den största minskiningen är i gruppen gymnasieungdomar. En av förklaringarna är samhällsutvecklingen som bland annat inneburit ökad diffrentiering, individualisering, marginalnytta av tid, barnifiering, socialisation, knapphet, mättnad, frihetsgrader, markandifiering och nätifiering.

LTAD-modellen, svensk översättning

LTAD-modellen är en Kanadensisk modell för utveckling av talang och individ utifrån ett brett perspektiv. Det breda perspektivet kan innebära en utveckling mot elitidrott, motionsidrott eller både och. I LTAD-modellen är tanken att individen ska idrotta och vara fysiskt aktiv hela livet.

Uppdaterad: 15 DEC 2017 16:00 Skribent: Lars Greilert
E-post: Adressen Gömd
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link