In English
Hoppa till sidans innehåll

Omstarten - orienteringens återstartsplan!


Pandemin har haft stor påverkan på alla och så även på svensk orientering. Ska vi lyfta fram en enskild viktig del som drabbat oss särskilt hårt så är det den sociala delen. Att få umgås på träning och tävling, att ha sociala aktiviteter i kombination med träning och tävling eller att ha helt fristående sociala aktiviteter har inte fungerat under pandemin. Vi vet hur viktigt det sociala perspektivet är oavsett om man är ledare, funktionär eller utövare och därför kommer återstartsstödet ha just det sociala som en röd tråd.

Nu har restriktionerna släppt och förhoppningsvis kommer pandemin avta mer och mer från nu och framåt och vi kan gå tillbaka till normal verksamhet igen.

Med syfte att få en bra återstart och kunna bli ännu starkare än före pandemin har vi tagit fram ett återstartspaket som vi kallar ”Omstarten”.

Återstartsstödet som föreningar kan söka uppgår till 1,1 miljoner kronor.

Fokus på återstartsstödet ligger på att behålla eller få tillbaka och särskilt stor vikt läggs på barn och unga upp till 25 år. Det finns tre paketerade stöd och ett mer öppet stöd för föreningarna att söka;

Inom ramen för Omstarten kan föreningar som är medlemmar i svensk orientering ansöka om pengar inom fyra områden: 

 1. Prova på-aktiviteter
 2. Sociala aktiviteter
 3. Stafettarrangemang
 4. Öppet stöd – vad behöver din förening för att återstarta verksamheten?

Utgångspunkterna är att det för varje stöd utgår minst 5000 kr och att det finns ett maxbelopp på 15 000 kr per stödområde och förening. En förening kan söka för flera områden men vi kommer att sprida stöd till så många föreningar som möjligt i första hand.

Hantering av ansökningarna

Det är totalt 1,1 miljoner kronor att dela ut. Det är svårt att bedöma hur många föreningar som kommer att söka och även inom vilka områden. Vi vill dela ut pengarna löpande, men också ha pengar kvar för att nå föreningar som kanske inte har kommit igång ordentligt.

Vi kommer till en början att hantera ansökningar i tvåveckorscykler. Detta innebär att vi samlar ihop ansökningar som inkommit fram till 15 mars och sedan ger besked om stöd. Den 1 april är nästa beslutsmöte och så vidare.

Beroende på hur ansökningsläget ser ut kan vi komma att ändra hanteringen.

Ramverk och ansökan

Aktiviteterna måste äga rum under 2022 och stödet kommer inte att kunna ges retroaktivt. En förening kan söka för flera områden, men principen är att vi prioriterar att dela ut pengar till föreningar som inte fått stöd inom ramen för Omstarten sedan tidigare.

Pengarna kan komma att ta slut så vår rekommendation och uppmaning är att söka så snart som möjligt.

Ansökan sker via IdrottOnline: 

 1. Person med behörighet (någon av dessa roller: Idrottsmedel firmatecknare, Ordförande, Kassör, Anställd) loggar in på föreningens IdrottOnline. 
 2. I toppmenyn väljs "Idrottsmedel"
 3. Därefter väljs "Idrottsmedel" i vänstermenyn. 
 4. Välj därefter formuläret "Återstartsstöd 2022" och fyll i informationen. 
 5. Det går att spara ifylld information om ni inte vill skicka in ansökan direkt.

1. Prova på-aktiviteter

Det här stödet söks om föreningen vill starta om sin barn- och ungdomsverksamhet. Stödet kan ges för att genomföra olika typer av prova på-aktiviteter i syfte att rekrytera nya barn och ungdomar eller återfå de som inte varit delaktiga under pandemin.

Föreningar med låg aktivitet idag kommer att prioriteras.

Stöd upp till 15 000 kronor.

Kontaktperson: Moa Olsson, This is a mailto link

2. Sociala aktiviteter

Det här stödet söks om ni vill samla era barn och ungdomar för en gemensam social aktivitet. Låt gärna deltagarna komma med egna förslag på aktivitet, det kan vara allt från en pizzakväll efter träningen till ett läger som sträcker sig över flera dagar. Huvudsaken är att gruppen återsamlas och gör något roligt och socialt ihop med hopp om att skapa gemenskap och pepp framåt! Tänk på att även involvera de som varit mindre aktiva i föreningsverksamhet under pandemin och de som i första hand deltar för den sociala gemenskapen och inte i första hand är tävlingsaktiva.

Stöd upp till 15 000 kr.

Kontaktperson: Moa Olsson, This is a mailto link

3. Stafettarrangemang

Under pandemi har det varit särskilt svårt att arrangera stafetter. För att bibehålla, utveckla och få nya stafetter har vi tagit fram ett riktat stöd för stafettarrangörer.

Det här stödet söks om ni vill utveckla ert stafettarrangemang utifrån exempelvis tillgänglighet eller attraktionskraft för att nå fler deltagare eller få nya funktionärer att engagera sig. Det här bidraget har fokus på likvärdigt tävlande och förutsätter att arrangören skapar en handlingsplan för att säkerställa detta. Varför inte samla föreningens barn och ungdomar och låta dem vara med och påverka utformningen? Hur ser ett roligt och inkluderande arrangemang ut från deras perspektiv? Bidraget kan användas för att utveckla och stärka själva tävlingen eller för att skapa kringaktiviteter i samband med tävlingstillfället. Det kan också användas för utbildningssatsningar kopplade till arrangemang och/eller inkludering.

Stödet kan sökas av nuvarande eller nya stafettarrangörer som lockar deltagare utanför klubbverksamheten. En förutsättning för att få stöd är att man under året inkommer med en handlingsplan för hur likvärdigt tävlande ska uppnås.

Stöd upp till 15 000 kr.

Kontaktperson: Mette Brolinson, This is a mailto link

4. Öppet stöd

Din förening har även chansen att göra en omstart inom ett för er viktigt område. Ta tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till sig fler målgrupper. Vad är det som krävs för att er förening ska lyckas återstarta er verksamhet på bästa sätt? Här är ni fria att själva utforma aktiviteten utifrån just era behov. Det kan gälla allt från utbildning och inspirerande gästföreläsningar till inköp av material. Låt endast fantasin sätta gränserna!

Stöd upp till 15 000 kr.

Kontaktperson: Moa Olsson, This is a mailto link 


Ytterligare stöd för föreningen att söka

Projektstöd IF

Förutom återstartstödet har föreningen möjlighet stöd ur Projektstöd IF. Ansökningar tas emot löpande till och med oktober 2023. Det finns tre inriktningar där stöd kan sökas. De är:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbilda tränare och ledare

Mer information om Projektstöd IF finns på https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodif/

Kontaktperson: Lasse Greilert, This is a mailto link

Ungoteket Klubb

Inom ramen för projektstöd IF finns utrymme att söka stöd på två olika sätt beroende på vem som anordnar Ungoteket.

Att hos unga väcka intresse för att skapa och leda orientering är något som kan ge mervärde för dem, föreningen och idrotten i stort. Ungoteket Klubb är en utbildning skapad för just detta och den kan anordnas av en förening eller av ett distrikt. Denna utbildning vill vi lyfta lite extra och stimulera fler distrikt och föreningar att genomföra. 
Här kan du läsa mer om Ungoteket Klubb.

Kontaktperson: Jenny Håkansson, This is a mailto link

Uppdaterad: 01 MAR 2022 08:51 Skribent: Tomas Stenström
E-post: Adressen Gömd
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link