In English
Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar


Här lägger vi ut svar på frågor som kommer in och/eller som vi anser är av stort värde att förklara och/eller utveckla. 

Hittar du inte din fråga eller har vidare funderingar? Skicka dessa till: This is a mailto link

 Varför lägger SOFT fram ett förslag om förändrad klassindelning för barn och unga?Tävlingsorientering för alla åldrar är en central del av orienteringsidrotten. Sen många år tillbaka tävlar barn och unga utifrån samma principer som för vuxna. Klasserna är indelade efter ålder och kön. Barn och unga har ofta olika förutsättningar, olika motiv, olika mognad och ofta olika träningsbakgrund. Upp till puberteten finns det ingen skillnad i fysisk mognad mellan tjejer och killar. Om man ser bara till mognad så kan det skilja upp till fem år i mognad i en grupp med jämnåriga. Genom att förändra grunderna för klassindelning för de yngsta åldersklasserna vill vi skapa ett ökat fokus på utveckling och prestation utifrån individens förutsättningar före ett resultat i jämförelse med andra.

Varför ändra för den grupp vi har många medlemmar i idag?
Både orienteringsidrotten och idrotten i stort tappar utövare och medlemmar från 10-11 årsåldern. Så har det varit under många år med den skillnaden att åldern för när vi är som flest har blivit lägre. Orienteringens tapp är något större än om man med hela idrotten sammantaget. Vartannat år i barn- och ungdomsåren byter de flesta tävlingsklass. Genom att gå igenom samtliga tävlingar under 2015 kan vi se att en stor majoritet följer just den logiken, att byta klass efter ålder. I många år har svårighetsgraden på banor för barn och unga diskuterats, framför allt steget från D/H12, gul bana, till D/H14, orange bana. Det här steget innebär ett steg från planbildsorientering till kurvbildsorientering. Det här steget innebär att man lämnar tydliga och säkra ledstänger och förväntas kunna orientera med hjälp av kurvbilden. En av avsikterna med förslaget till förändrar klassindelning är att i unga år försöka flytta fokus till utveckling utifrån individens ambition och förutsättningar och ge ålder lite mindre betydelse för valet av klass. Allt för att fler ska byta klass när man är mogen för det och har lärt sig tillräckligt.

Barn vill tävla, ska de inte få göra det?
Det nya förslaget innebär ingen förändring av tävlingsmomentet. I alla klasser är det tidtagning och efter tävlingen presenteras en resultatlista.

Vad ska styra att man byter klass?
Vi har en bra utgångspunkt i utvecklingstrappan för orienteringsteknik. Den delar upp alla orienteringstekniska utmaningar i ett antal steg. Varje steg markeras med en färg där grön är den lättaste banan och svart är den svåraste banan. När vi utbildar tränare och när vi utbildar banläggare så utgår vi från utvecklingstrappan. Det gör att vi har bra förutsättningar för att varje individ ska kunna träna på rätt nivå och möta utmaningar på rätt nivå på tävling. När en individ har tränat och behärskar alla moment på en nivå kan man börja tävla på samma nivå. Då börjar man träna på nästa nivå. När man behärskar den byter man nivå i tävlingssammanhang och så vidare. På så sätt tar vi hänsyn till individers olika förutsättningar, olika motiv, olika mognad och olika träningsbakgrund.

Är det inte orättvist om barn får tävla mot äldre i samma klass och på samma bana?
Avsikten är att skapa ett större fokus på utveckling och prestation utifrån individens egna förutsättningar i stället för resultat. Självklart har en individ som kommit in i puberteten kommit längre i sin utveckling både fysiskt och psykiskt. I puberteten utvecklas bland annat muskelstyrka och syreupptagningsförmåga vilket får till följd att man har delvis andra förutsättningar. Fokus i förslaget till förändrad klassindelning ligger på den orienteringstekniska kunskapen. I förslaget finns också en kort och en lite längre bana för varje nivå så att den som har kommit längre i sin fysiska utveckling ska kunna välja en lite större fysisk utmaning.

Varför blanda åldrar och kön i U-klasser? Kommer det inte att bli orättvist?
Frågan kring skillnad i utveckling mellan olika individer kommer vi att möta oavsett hur klassindelningen är utformad. Upp till inträdet i puberteten är det in princip ingen skillnad i de fysiska förutsättningarna för pojkar och flickor. Det finns skillnader men de kan vara lika stora mellan två jämnåriga flickor som mellan flickor och pojkar. Från och med inträdet i puberteten börjar det bli skillnad. Inträdet i puberteten kan hos flickor variera från 10 till 16 år och något senare för pojkar. Flickor går i genomsnitt in i puberteten något år tidigare än pojkar. Skillnaderna i utveckling kan finnas kvar under hela puberteten och det är först när två individer är klarat av hela puberteten som jämförelsen kan bli någorlunda rättvis. Självklart finns det en risk att individer inte tycker det är roligt att förlora mot någon i en annan ålder eller annat kön. Syftet med förslaget är att ge en större möjlighet att se till varje individs behov, förutsättningar, ambitionsnivå, träningsbakgrund med mera. Varje individ är unik. Ett av syftena med förslaget är att de som har behov av det ska kunna stanna kvar längre på en nivå. Det kan ju resultera i att det blir fler tonåringar i U-klasserna men då har de ju det behovet. Den som tränar mer och mognar tidigare kan byta nivå lite tidigare.

Om vi tar bort klasser, finns det inte en risk att det blir många i samma klass? Hur hanterar vi i så fall det?
Vid de allra flesta tävlingar i landet är det här inget problem. Det kan komma att inträffa vid några få tillfällen. Då finns möjligheten att dela på klasser på samma sätt som görs i dag. Det kan göras på olika sätt, till exempel U1 1 och U1 2 eller U1 pojkar och U1 flickor.

Förslaget bygger på statistik som visar att vi tappar medlemmar från 11 års ålder. Borde inte förändringarna göras föra andra grupper än de där vi är som flest?
Förslaget innebär förändringar för fler grupper än bara barn upp till 12 år. Det stämmer att vi är som flest medlemmar i 9-10-årsåldern. Sen blir vi färre och med undantag för de yngsta och de allra äldsta åldersgrupperna är vi aldrig så få som i 20-25-årsåldern. Det finns många olika orsaker till att utvecklingen ser ut som den gör. Vi tror att en orsak är att de som inte får möjlighet att utvecklas i sin egen takt inte riktigt hänger med och till slut blir den orienteringstekniska utmaningen för stor och då minskar intresset för orienteringsidrotten. Genom att fokusera på utveckling utifrån individens förutsättningar tror vi att fler kommer att hålla på längre.

Utifrån studier från bland annat Ungdomsbarometern vet vi att det finns en relativt stor grupp ungdomar och unga vuxna som är intresserade av att prova på idrott, bara det är tydligt att idrotten är tillgänglig för dem. När den här gruppen säger vilken idrott de skulle kunna tänka sig att prova på hamnar orientering på en sjunde plats av alla 71 olika idrotter. Genom att skapa en möjlighet för äldre tonåringar att kunna vara med i tävlingssammanhang utifrån sina förutsättningar kan vi nå även den målgruppen. Ofta har de en bakgrund inom någon annan idrott och har där fått en bra fysisk grund att stå på.

Hur ser det ut med tävlandet för barn och ungdomar i svensk orientering?
Vi har inte gjort några detaljerade studier av resultatet av förändringen att gå från fyra U-klasser till två U-klasser och ett antal kortklasser. Det beror till största delen att förändringen gjordes innan Eventor infördes och att vi inte har tillgång till det underlaget på ett lättillgängligt sätt. Vi har tittat på alla tävlingar under 2015 och utvärderat vilka tävlingsklasser man väljer. Vi tittade på alla klasser från Inskolning upp till D/H20. Det vi kunde se var att nästan en fjärdedel av alla starter görs i någon av klasserna Inskolning, U1-U4. Trots att klasserna U3 och U4 tagits bort har några distrikt valt att fortfarande använda dem. Det vi också kunde se är att andelen startande i de så kallade kortklasserna är liten. Ingen av kortklasserna kommer upp i en andel på 1 procent. Det totala antalet starter i kortklasser är 3,5 procent. Som kortklasser räknas D/H12K, D/H14K, DH16K och D/H17-20K. Andelen minskar med stigande ålder. Det som dock var lite intressant är att vi hittade ett samband. I de distrikt som hade en större andel startande i U- och kort-klasser hade man också en större andel startande i juniorklasserna. Sambandet är svagt men det finns. Det här stöds av en hel del studier som konstaterar att de som får lära sig en idrott i lugn och ro, i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar i större utsträckning stannar kvar längre i sin idrott. Sammanställningen av tävlingsklasserna 2015 och alla andra undersökningar vi gjort, rapporter vi läst, konferenser och seminarier vi varit på finns samlat här. 

Hur har vi gjort våra analyser?
I arbetet med förslaget har vi utgått ifrån en mängd olika rapporter och studier. Vi har under många år varit med på olika konferenser och seminarier när forskare har presenterat sina resultat och tankar. Till det har vi dels gjort några egna undersökningar, den senaste 2014, och även tittat på äldre undersökningar gjorda i gruppen orienterare. Vi ser att många av resultaten är snarlika när det gäller bakgrund, värderingar och andra frågeställningar. Vi har ingen anledning att tro att gruppen orienterare skiljer sig på ett markant sätt från idrottare i andra idrotter. Förslaget om förändrad klassindelning är en del men för att kunna vara en idrott i tiden som lockar nya människor kommer det sannolikt att behövas utveckling av fler delar av verksamheten. Det gäller såväl SOFT, som distrikt och föreningar. Utbildning av tränare och ledare viktig för att öka kunskapen och för att försöka skapa en gemensam värdegrund att utgå ifrån i arbetet med barn och unga i olika sammanhang. Under nästa år kommer SOFT att inleda ett arbete med att se över och utveckla innehållet i tränarutbildningarna. Det är en annan pusselbit mot målet att skapa en så bra orienteringsidrott som möjligt.


Har du fler frågor? Skicka dessa till: This is a mailto link

Uppdaterad: 05 DEC 2017 15:49
Till svenskorientering.se
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link