In English
Hoppa till sidans innehåll

Blå/Svart nivå


På det sjätte och sista steget i Trappan kan man möta alla tänkbara svårigheter och orienteringsproblem. Man ska vara beredd på att kunna lösa orienteringsproblem i alla tänkbara situationer. Det kan vara allt från mycket detaljrik terräng till detaljfattig terräng. Det kan vara starkt kuperat och på så sätt fysiskt krävande. Många gånger ställs man inför komplicerade vägvalsproblem med många olika faktorer att ta hänsyn till. Det gäller att behärska olika kartor och terrängtyper, både i det egna landet men också i andra delar av världen.

Checklista blå/svart nivå

Innan man går vidare från en nivå till en annan är det viktigt att man säkerställer att alla moment är intränade. Det är speciellt viktigt på de första nivåerna där skillanderna är ganska stora och nya moment ska tränas in. På de sista nivåerna i utvecklingstrappan tillkommer inga eller få nya orienteringstekniska moment. Den ökade svårighetgraden består av att man använder sig av en redan intränad teknik i en svårare och annorlunda miljö. Det är dock fortfarande viktigt att säkerställa att alla moment är intränade.

För att underlätta för både löparen och tränaren finns nu en enkel checklista där man tillsammans kan stämma av hur långt löparen har kommit i sin utveckling. Idén med checklistan är att löpare och tränare tillsammans går igenom steg för steg och checkar av vad man kan. Det är viktigt att du som tränare också iakttar, följer upp och bildar dig en egen uppfattning om löparen.

Här hittar du checklistan för blå/svart nivå

Finorientera i detaljrik terräng
Hänga ut - Plocka in
Korridororientering - svart nivå

Svår vägvalsbedömning
Komplexa långsträckor
Vägvalsstudier

Få en känsla av terrängtyp genom att se kartan
Erfarenhetsträning - terrängtyper
Filmstudier - terrängtyper

Skråorientera i alla typer av sluttningar (längs med och diagonalt)
Sicksack
Skråkorridor

Grovorientera/generalisera på detaljrik karta
Generaliserad kartbild
Min bild av verkligheten

Behärska olika kartor och olika terrängtyper
För den här nivån finns ännu inga färdiga övningar.

Välja rätt teknik vid varje tillfälle
För den här nivån finns ännu inga färdiga övningar.

 Offensiva stegen

Utöver de rent tekniska kunskaperna är det viktigt att löparen är offensiv, nyfiken och vill lära sig mer och gå vidare. Som tränare har du en viktigt roll att skapa en offensiv anda bland löparna. Som ett komplement till utvecklingstrappan finns den offensiva stegen. Stegen gör inga anspråk på att vara heltäckande utan ska ses som en inspirationskälla och kan självklart kompletteras för att anpassas till varje individ. Du kan läsa mer i boken Orientera för att träna - att träna 13-16 år. I slutet av 2014 planeras utgivning av ytterligare en bok om orientering och träning för juniorer och seniorer.

För blå/svart nivå innehåller, utan rangordning, den offensiva stegen följande punkter:

Slipa detaljer, 16-20 år

 • Jag förbereder mig inför viktiga tävlingar genom att studera banläggarens och kartritarens tidigare arbete!
 • Jag har en plan för hur jag ska agera vid eventuella misstag och bommar!
 • Jag förbereder mig inför viktiga tävlingar genom att träna på banläggarens banor!
 • Jag förbereder mig inför viktiga tävlingar genom att träna på kartritarens tidigare kartor!

Finslipa detaljer, ung senior

 • Jag har en vilja att utvecklas genom att hitta nya sätt att träna min orienteringsteknik!
 • Jag abalyserar mina tankar vid träningar och tävlingar för att förbättra mina rutiner!
 • Jag analyserar mina träningar och tävlingar tekniskt för att förbättra min orienteringsteknik!
 • Jag arbetar metodiskt för att minimera bommar under träning och tävling!

Skörda, äldre senior

 • Jag hanterar alla typer av discipliner, terränger, distanser och kartor!
 • Jag har förmåga att se bästa vägval utifrån min kompetens!
 • Jag klarar av att orientera hela loppet i hög fart med hög koncentration!
 • Jag har automatiserat mitt kontrollarbete!
 • Jag orienterar med framförhållning!
 • Jag tänker på sätt saker under hela tävlingen!
 • Jag väljer rätt metod vid varje tillfälle för att få optimal fart!
 • Min automatisering är optimal!
 • Jag orienterar offensivt och optimalt!
 • Det perfekta loppet är normaltillståndet!
Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:58
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
LänkarSvensk orienterings Instagram:

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons