In English
Hoppa till sidans innehåll

Violett nivå


Det här är det femte och näst sista steget i Trappan. Jämfört med de tidigare nivåerna ställs det nu större krav på att orientera med framförhållning. Det gäller att planera sträckorna och hur man på bästa sätt löser orienteringsproblemet. Det gäller att avväga snabbhet kontra säkerhet. Ett nytt moment på den här nivån är att orientera på skrå, det vill säga i en sluttning. Kontrolltagningen kan ske utan någon uppfångare och terrängen kan ibland vara detaljfattig. Därför är det viktigt att kunna hålla en riktning och bedöma avstånd. Eftersom man kan ställas inför alla tidigare orienteringsproblem gäller det att kunna anpassa tekniken efter terrängtyp och svårighet.

Checklista violett nivå

Innan man går vidare från en nivå till en annan är det viktigt att man säkerställer att alla moment är intränade. Det är speciellt viktigt på de första nivåerna där skillanderna är ganska stora och nya moment ska tränas in. På de sista nivåerna i utvecklingstrappan tillkommer inga eller få nya orienteringstekniska moment. Den ökade svårighetgraden består av att man använder sig av en redan intränad teknik i en svårare och annorlunda miljö. Det är dock fortfarande viktigt att säkerställa att alla moment är intränade.

För att underlätta för både löparen och tränaren finns nu en enkel checklista där man tillsammans kan stämma av hur långt löparen har kommit i sin utveckling. Idén med checklistan är att löpare och tränare tillsammans går igenom steg för steg och checkar av vad man kan. Det är viktigt att du som tränare också iakttar, följer upp och bildar dig en egen uppfattning om löparen.

Här hittar du checklistan för violett nivå

Framförhållning, lyfta blicken - microvägval
Kartminne
Kartminnesövning i par

Terrängförståelse - kunna anpassa tekniken efter terrängtypen
Erfarenhetsträning, terrängförståelse
Kameleonten

Hålla noggran riktning, kontrolltagning i detaljfattig terräng
Ingenmansland
Ö-luff

Kontrolltagning utan uppfångare
Skarpt läge
Väglöst land eller vita väggen

Skråorientera - hålla höjd
Skråkorridor
Skråorientering

Välja teknik efter svårighet och förmåga
Teknikval - torrträning
Teknikvalsformulär
Teknikvalsbana

Offensiva stegen

Utöver de rent tekniska kusnkaperna är det viktigt att löparen är offensiv, nyfiken och vill lära sig mer och gå vidare. Som tränare har du en viktig roll att skapa en offensiv anda bland löparna. Som ett komplement till utvecklingstrappan finns den offensiva stegen. Stegen gör inga anspråk på att vara heltäckande utan ska ses som en inspirationskälla och kan självklart kompletteras för att anpassas till varje individ. Du kan läsa mer i boken Orientera för att träna - att träna 13-16 år.

För violett nivå innehåller, utan rangordning, den offensiva stegen följande punkter:

  • Jag tävlar och tränar flitigt i alla discipliner och söker gärna upp olika terrängtyper!
  • Jag utvecklar min orienteringsteknik genom banläggning och kartritning!
  • Jag planerar och tränar mitt beteende vid kontrollen kontinuerligt!
  • Jag är 100% fokuserad vid teknikträning och vet vad jag ska träna på!
  • Jag analyserar mina orienteringstekniska styrkor och begränsningar och anpassar min egen träning efter det!
  • Jag tävlar och tränar med GPS för att bli medveten om hur jag ska utveckla min tekniska förmåga!
Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:58
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
Annons_orienteringstränare_rättstorlek.png
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons