In English
Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd förening


Med anledning av den pågående Coronapandemin med restriktoner som kan påverka barn- och ungdomsverksamheten utökas Projektstöd IF med ett tillfälligt område där det är möjligt för föreningen att ansöka om kompensation för ökade kostander. Här kan du läsa mer om förutsättningarna.

Från och med 2020 erbjuds en ny typ av projektstöd för landets idrottsföreningar, Projektstöd Idrottsförening - barn och ungdom. Det nya projektstödet ersätter det tidigare Idrottslyftet som avslutdes den 31 december 2019. Här nedan följer en beskrivning av förutsättningarna för Projektstöd Idrottsförening.

Syfte och mål

Syftet med Projektstöd Idrottsförening är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är att

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • föreningen har utbildade barn- och ungdomsledare

Sökbara områden

Det finns tre olika områden där föreningen kan söka stöd. 

Tillfälligt område med anledning av den pågående Coronapandemin. Området är öppet för ansökan som längst till och med 31 december 2020 men kan komma att avslutas tidigare.

Idrottens mål, värdegund och vision

Alla satsningar inom Projektstöd idrottsförening ska genomföras i linje med idrottens mål, värdergund och vision. Idrottens värdegrund består av fyra delar. De är:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Idrottens verksamhetsidé, vison ochvärdergund beskrivs i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill

Utifrån IdrottenVill förtydligas hur idrott för barn och unga bör bedrivas i dokumentet Anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

All idrottsverksamhet ska utgå från och följa FN:s konvention om barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. Från om med 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Här finns mer information om Barnkonventionen och idrotten

Strategi 2025

Strategi 2025 är svensk idrotts gemensamma resa mot framtiden. Genom fem olika utvecklingsresor ska föreningar och förbund bli redo att möta framtida utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Strategi 2025 är en viktig del av Projektstöd idrottsförening. Här finns mer information om Strategi 2025.

Avgränsningar

Projektstöd Idrottsförening ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden.

 • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel kommer inte att beviljas för att bekosta läger.
 • Material för anpassning av idrottsytor/anläggningar ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten i föreningen eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel beviljas inte till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- och träningsavgifter eller anmälningsavgifter till tävling.

Ansökan

Projektstöd idrottsförening pågår från 1 januari 2020 till 31 oktober 2021. Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet är välkomna att söka projektstöd.

Ansökan om projektstöd görs via föerningens egen sida IdrottOnline. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret till Projektstöd idrottsförening. Här finns en manual för hur ansökan går till.

Ansökningstider

Ansökan kan göras löpande. Svenska Orienteringsförbundet granskar inkomna ansökningar en gång varje månad. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2021.

Redovisning

Alla beviljade projekt ska återrapporteras till Svenska Orienteringsförbundet senast 30 dagar efter projektets slutdatum. Alla projekt ska varaslutförda och återrapporterade senast 1 februari 2022.

Krav på föreningar som får Projektstöd idrottsförening

Svenska Orienteringsförbundet har ett ansvar inför Riksidrottsförbundet att svara för att alla medel används enligt intentioneran för Projektstöd idrottsförening och därmed ansvariga för att följa verksamheten inom respektive projekt. Förening som får projektstöd är därför skyldig att:

 • Använda medlen till verksamhet i enligthet med beviljad ansökan
 • Återrapportera projektet till Svenska Orienteringsförbundet senast 30 dagar efter projektets slutdatum.
 • Återbetala ej nyttjade och/eller felaktigt nyttjade medel
 • Vara medveten om att ansökan och återrapport kan komma att användas i utvärderings- och forsningssyfte
 • Vara beredd på att delta i enkät- och intervjustudier som Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet initierar

Länkar

Här finns länkar till andra webbsidor med anknytning till Projektstöd idrottsförening och verksamhet för barn och unga.

Forskning och fakta

Svenska orienteirngsförbundet följer kontinuerligt upp verksamheten på olika sätt. Det görs dels genom att ta fram statistik och följa utveckling och trender i verksamheten och dels genom att på olika sätt ta del av forskning inom området idrott.

Här finns en sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhet

Här finns en sammanställning över aktuell forskning inom området idrott

Här finns studien Barns tävlande, Svenska Orineteirngsförbundet 2018

Upplysningar

Har du frågor och funderingar kring Projektstöd idrottsförening så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
010-476 53 66
070-548 11 60
This is a mailto link 

Uppdaterad: 26 MAR 2020 11:23 Skribent: Lars Greilert
E-post: Adressen Gömd
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
Svensk orienterings Instagram:

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons