In English
Hoppa till sidans innehåll

Få fler ungdomar att stanna kvar


Målgrupp

Ungdomar i åldern 13-20 år.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Bakgrund

Den här delen av stödet riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år och ska användas till att utveckla verksamheten så att fler väljer att stanna kvar och delta i föreningens verksamhet.Projektstöd ges till särskilda insatser som ger en långsiktig utveckling av verksamheten.

Att behålla ungdomar är och har länge varit en stor utmaning för idrotten. Svensk orientering är inget undantag. Från 10-11 år minskar antalet medlemmar kraftigt. Från 11 år till 20 år minskar antalet medlemmar med 59 % och från 11 år till 25 år minskar antalet medlemmar med 74 %. Källa: IdrottOnline 31/12 2019.

Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är ett analysföretag som fokuserar på ungdomsfrågor. Varje år sedan 1991 genomför Ungdombarometern en stor enkätundersökning med 15-24 åriga respondenter. Sedan mitten på 90-talet har en del av undersökningen kretsat kring ungas inställning till motion, träning och idrott, detta som ett led i det samarbete Riksidrottsförbundet och Ungdomsbarometern byggt upp under lång tid. Ur det omfattande materialet gå det att se förändringar och trender över tid och ett nuläge.

I rapporten Kom in in matchen, FoU-rapport 2016-7 Riksidrottsförbundet, samanfattas Ungdomsbarometerns resultat av den studie som gjordes under 2015 och 2016.

Hösten 2018 genomförde Ungdomsbarometern ytterligare en studie. Resulten presenterades under 2019 och finns sammanfattad i en rapport.

Några av de aktuella trenderna från de senaste studierna är:

 • Intresset för träning, idrottande, kost och hälsa ökar i målgruppen
 • Andelen unga som tränar i föreningsregi sjunker kraftigt med stigande ålder
 • Andelen unga som tränari i egen regi och/eller i privat regi ökar med stigande ålder

Slutsats: Intresset för träning och fysisk aktivitet är konstant över tid eller till och med ökar något med stigande ålder. Med stigande ålder minskar intresset för att var med i en idrottsförening och unga tränar istället i egen regi och/eller i privat regi.

Det finns flera olika orsaker till att unga slutar träna i förening. Några av orsakerna är:

 • Skola/jobb tar tid
 • Skador
 • Tröttnade på aktiviteten
 • Hittade andra intressen
 • Flyttade till annan ort
 • Det blev för dyrt
 • Det gick dåligt, presterade sämre tävlingsresultat
 • Kraven på prestation blev för stora
 • Tjejer anger i större utsträckning än killar att de inte upplever att de duger eller är tillräckligt duktiga
 • Kompisar slutade
 • Fick en ny tränare

Omkring 48 procent av de unga betraktar tävling som oviktigt, tjejer i större utsträckning än killar och äldre i större utsträckning än yngre. De unga som fortfarande är kvar i föreningen tycker i större utsträckning att tävling är viktigt.

Studien Barns tävlande

Under hösten 2018 genomförde Svenska Orienteringsförbundet en studie kring barn och ungdomars tävllande i orientering. Studien omfattade både tävlingsvanor och tävlingsmönster hos målgruppen och attityder till tävling och orsaker till avhopp. Studien följdes upp under vintern och våren 2019 genom 18 mötesplatser på olika platser i landet. Både studien och resultatet av mötesplatserna finns här.

Det finns flera olka orsaker till att barn och unga slutar att orientera. Några av orsakerna är:

 • Man prioriterar en eller flera andra idrotter
 • Det är inte roligt, man tappar intresset
 • Man har få eller inga kompisar
 • Föreningen är liten och bedriver ingen eller endast i mindre omfattning verksamhet för barn och unga
 • Orienteringen upplevs för svår
 • Man upplever ett stort tryck på att tävla
 • Skola/jobb tar tid
 • Skador och ohälsa
 • Dåliga tävlingsresultat, presterade sämre

Slutsats: Det finns flera likheter mellan svaren i Ungdomsbarometerns studie och de svar som framkom i studien Barns tävlande.

Vad skulle kunnat vara annorlunda? Här är några av de svar som deltagarna i studien gav.

 • Fler kompisar i samma ålder
 • Större gemenskap, gärna vid sidan av tävlandet
 • Bra träningar
 • Minska trycket på att tävla
 • Föräldrarnas engagemang är viktigt
 • Möjlighet att vara med även om man inte satsar
 • Möjlighet att kunna vara med på träning utan krav på att tävla

Exempel på aktiviteter

 • Bilda en ungdomsstyrelse i föreningen. Ungdomsstyrelsen består av unga och kan vara ett stöd till föreningens ordinarie styrelse genom att lyfta fram ungas synpå verksamheten i föreningen.
 • Ungdomar som är utbildade inom Ungoteket skapar ny verksamhet för andra unga i föreningen.
 • Använd Naturpasset och/eller HittaUt för att skapa andra tävlingsformer för unga. Vilket lag tar flest kontroller på en bestämd tid?
 • Etablera kontakt med en vänförening i en annan idrott. Låt ungdomarna lära varandra sin idrott. Utmana varandra i varandras grenar.
Uppdaterad: 22 JAN 2020 15:36 Skribent: Lars Greilert
E-post: Adressen Gömd
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
Svensk orienterings Instagram:

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons