In English
Hoppa till sidans innehåll

Söka pengar


Både föreningar och enskilda orienterare kan på olika håll söka pengar för att kunna satsa vidare på orientering. Från Svenska Orienteringsförbundet kan du bland annat söka pengar via 
Projektstöd idrottsförening
LOK-stödet

Här nedan finns tips på ett antal ställen att söka pengar, både från Svenska Orienteringsförbundet och andra ställen

Verksamhets- och projektstöd

Projektstöd idrottsförening

Projktstöd idrottsförening är en stödform från Riksidrottsförbundet. Svenska Orienteringsförbundet har möjlighet att fördela 1 200 000 kronor under 2020 och 1 340 000 kronor under 2021.

Syftet med Projektstöd idrottsförening är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Svenska Orienteringsförbundet kan fördela medel inom två områden.

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten
  • Att föreningen har utbildade barn- och ungdomsledare

Utöver det kan Riksidrottsförbundets distriktsförbund fördela medel inom området:

  • Stärka idrotten i idrottssvaga områden

Här finns mer information om Projektstöd idrottsförening

Skogssportens Gynnare

- En ideell förening som bildades 1961 och som samarbetar med Svenska Orienteringsförbundet. Vårt mål är att stödja och främja den svenska orienteringsidrottens utveckling och utbredning. Vi gör det genom att samla in och förvalta pengar som vi delar ut till individer, klubbar och andra som på ett eller annat sätt gör stora insatser för svensk orientering. 
- Mer fakta

Allmänna arvsfonden

För att få projektstöd ska föreningen
- motivera på vilket sätt projektet är nyskapande och utvecklande. 
- visa hur hela projektet ska finansieras. 
- ha med minst en av Arvsfondens målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionshinder) i planeringen och utförandet av projektet. 
- ha en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. 
- Exempel på kostnader som ett projekt kan få stöd för är projektledning, lokalhyra och inköp av utrustning. Utrustningen ska behövas för att genomföra projektet. 
- Bidrag kan sökas hela året, men måste ske före projektstart. Svar inom tre månader.
Fakta: www.arvsfonden.se

Anläggningar

Riksidrottsförbundet, RF

RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter RF årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.
- Fakta: www.rf.se

Allmänna arvsfonden

- Stöd ges till nyskapande och utveckling av ny verksamhet, som kräver förändringar av lokalen eller anläggningen,
- Stöd utgår ej till ordinarie underhåll.
- Bidrag kan sökas hela året, men måste ske före byggstart. Besked inom tre månader.
Fakta: www.arvsfonden.se

Boverket

- Investeringsstöd till allmänna samlingslokaler för ny- och tillbyggnad eller renovering. För att lokalen ska räknas som allmän samlingslokal krävs att den kan utnyttjas av det lokala föreningslivet.
- Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bidrag ges för att anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.
- Bidrag måste sökas före byggstart och senast 31 december, med besked senast i maj månad kommande år.
Fakta: www.boverket.se

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Andra stöd till anläggningar

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål. Kontakta handläggaren på ditt distriktsidrottsförbund, så kan de hjälpa dig att finna fler finansiärer.

Leaderprojekt

- Leader-områden, stödområden inom EU, finns runt om i landet. Olika förutsättningar gäller i regionerna, men i flera fall kan det vara möjligt att inom ramen för projekten passa in idrottsanläggningar eller delar av dessa.
- Här kan du läsa mer om Leader.

Kommunalt bidrag

- Söks via din kommun. Här skiljer sig reglerna för, och möjligheterna till, bidrag mycket mellan kommunerna.

Stipendier

Här kan du hitta information om ytterligare idrottsstidendier.

Stiftelser med mera

- Lokalt kan det finnas stiftelser som ger bidrag till den här typen av projekt, framförallt med inriktning på byggnation av lokaler för ungdomsverksamhet. Undersök vilka möjligheter som finns på lokalplanet.
- Sammanställning över ett stort antal stiftelser finns på Arvsfondens hemsida,www.arvsfonden.se och vidare under rubriken Söka stöd.

Uppdaterad: 09 MAR 2016 12:27
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link