In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för SM- och USM-deltagare


Värdegrund och syfte

SM

 • Att kora en svensk mästare i respektive klass.
 • Men också att skapa attraktiva tävlingar av hög kvalité som lockar landets alla juniorer och seniorer att delta, oavsett ambitionsnivå.

USM

 • Att kora en svensk mästare i respektive klass. 
 • Att skapa en av årets mest attraktiva helger med tävlingar av hög kvalité som lockar landets alla ungdomar att, oavsett ambitionsnivå, känna sig välkomna. 
 • Att utformningen på helgen är sådan att ungdomar och ledare ges möjlighet att träffas, umgås och ha roligt.

 

Discipliner

SM avgörs över discplinerna lång, medel, natt, sprint och ultralång, samt stafett och sprintstafett.

USM avgörs dels som sprintdistans, dels långdistans. Samma helg anordnas också en distriktsstafett, utan USM-status. 

 

Rätt att delta

Rätt att tävla om svenskt mästerskap

Följande gäller enligt regelverket (TR.3.4.5):

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) har den som

 • representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
 • är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige och stadigvarande boende på folkbokföringsadressen.

Utländsk medborgare som önskar tävla om SM ska vara folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen, och före den 1 juli vid tävlingstillfällen under höstsäsongen.

Kommentar: Om omständigheterna är sådana att folkbokföring inte kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige, kan SOFT efter prövning ändå bevilja tillstånd att tävla om svenskt mästerskap.

Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Ett rapporteringsformulär för utländska deltagare finns att ladda ner från sidan med stöddokument. Det skickas till SOFT:s SM-projektledare som i sin tur informerar arrangören.

Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas, se nedan.

Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast den som uppfyller kraven i denna paragraf rätt att starta i tävling om SM. Så kallat ”deltagande utom tävlan” är inte tillåtet.

Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt SM i samma disciplin. 

Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. 

Ta mig till tävlingsregler och anvisningar   

Deltagarantal 

Generellt är det fritt deltagarantal, dvs alla får deltaga, vid samtliga SM- och USM-tävlingar, förutsatt att gällande kvalificeringsvillkor är uppfyllda, se mer under rubrik ”Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling” nedan.

Undantag kan gälla då SM ingår som deltävling i serie arrangerad på uppdrag av SOFT. För huvudklass som innehåller deltagare som inte uppfyller villkoren för att tävla om SM upprättas två separata resultatlistor – en resultatlista för endast SM-deltagare och en resultatlista för Swedish League, med alla deltagare.

Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling

De kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllda vid deltagande i SM, respektive USM, enligt regelverket är de som tas upp nedan.

Villkor för SM-deltagande och meritering (ej USM)

Följande gäller för att få delta på SM (ej USM)

 • Åldersbegränsningar
  • Vid SM-tävling ska deltagare i åldersgrupper 18, 20 och 21 år under tävlingsåret fylla lägst 17 år, förutom i stafett där deltagare i åldersgrupp 20 under tävlingsåret ska fylla lägst 15 år.
 • Klubbrepresentation
  • Deltagare och lag ska representera en svensk klubb ansluten till Svenska Orienteringsförbundet. 
 • Rankingkrav 
  • Vid SM-tävling med individuell start (=ej masstart) ska deltagare vara rankad, dvs rankingavgiften ska vara betald, i det svenska rankingsystemet senast vid tidpunkten för ordinarie anmälan till respektive tävling. Som rankingsystem används gallringsfiltret i Sverigelistan. Under Sverigelistan finns mer information om hur man rankar sig och betalar rankingavgiften.
  • Vid SM-tävling med masstart, dit stafetten och sprintstafetten räknas, saknas rankingkrav.
 • Antal lag i stafetterna
  • Klubb i stafett och sprintstafett får delta med obegränsat antal lag.

-  Ta mig till gallringsfiltret i Sverigelistan (extern länk)

Följande gäller för meritering till SM-tävling med individuell start (ej USM):

 • Meritering utgår från aktuellt gallringsfilter i Sverigelistan, dvs de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden (räknat fram till ordinarie anmälningstids utgång). Max två utländska resultat får ingå.
 • Tävlingar på ultralång distans med individuell start räknas i meriteringssyfte som långdistans. 
 • Poäng uppnådda i "högre" klass lämnas utan hänsyn. Dock kan dispens sökas hos SOFT för deltagande i "högre" klass på DM-tävlingarna då för få deltagare är anmälda i berörd klass. 
 • Inga tävlingar med gemensam start eller jaktstart får ingå i uttagningen. 
 • Subjektiv ranking räknas för meritering till samtliga klasser.
 • Inga deltagare tillsätts efter att lottning utförts (se motivering längre ner).

Villkor för USM-deltagande 

Åldersbegränsningar för USM-deltagande:

 • I klasserna D15 och H15 ska deltagare under tävlingsåret fylla 15 år, respektive deltagare i klasserna D16 och H16 under tävlingsåret fylla 16 år. 
 • Vid USM:s distriktsstafett ska deltagare under tävlingsåret fylla minst 13 år.

För gemensam distriktsresa bestämmer OF:et (distriktsförbundet som den deltagandes klubb tillhör) antal platser och hur tilldelningen sker.

 

Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning (ej USM)

Allt som rör heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning ligger på en egen sida, se Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning

 

Startordning (inkl. startmellanrum)

Startordningen för samtliga individuella SM-discipliner genomförs med intervallstart, förutom SM, ultralång, som genomförs med masstart klassvis. Samtliga stafetter genomförs med masstart klassvis.

Startmellanrummet bör generellt vara 1 minut för sprintdistans, 2 minuter för medeldistans och 3 minuter för långdistans. Kan vara mindre vid många deltagare eller större vid få deltagare.

Vid SM, natt, ska normalt startmellanrummet vara 1 minut och spridningsmetoden kartbytesgaffling användas.

 

Gafflingsmetod

Ska förekomma på SM, natt, ultralång, stafett och sprintstafett.

Bör förekomma på SM, lång och USM, lång. 

Priser  

SM-priser

Följande gäller:

 • En SM-plakett tilldelas:
  • Vid individuell SM-tävling var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass, förutom vid knockout-sprint, då tilldelas de 6 bästa medalj.
  • Vid SM, stafett, var och en av lagmedlemmarna i de 10 bäst placerade lagen, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fyra SM-plaketter per lag.
  • Vid SM, sprintstafett, var och en av lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fem SM-plaketter per lag.
 • En RF-plakett tilldelas var och en av segrarna i D21, H21, D20 respektive H20 i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de segrande lagen, samt även en RF-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Inga RF-plaketter delas ut i D18 eller H18 på de individuella tävlingarna.
 • Hederpriser tilldelas normalt de 6 bäst placerade i varje klass i individuell SM-tävling och till lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen i stafetten.
 • SM- och RF-plaketter tillfaller endast deltagare som tävlar om det svenska mästerskapet, vilket betyder att i de fall deltagare i utländska klubbar har fått dispens för att delta utom tävlan om mästerskapet (exempelvis då SM ingår i en serie arrangerad på uppdrag av SOFT), så kommer det att finnas separata resultatlistor där det framgår vilka som är SM-pristagare.

USM-priser

Följande gäller:

 • USM, sprint och lång
  • USM-plakett tilldelas var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass.
  • Hederpriser tilldelas normalt var och en av de 6 bäst placerade i respektive klass.
 • Distriktsstafetten
  • Medalj tilldelas var och en av lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen. Ingen medalj tilldelas distriktet.
  • Inga hederspriser delas normalt ut i distriktsstafetten.

 

Nummerlappar

 • Hur nummerlapp ska placeras påtalas i tävlings-PM.
 • Tävlande som inte uppfyller kraven nekas start.
  • Vid skogsdistanser ska nummerlapp bäras på endast bröst.
  • Vid sprintdistanser ska nummerlapp bäras på både bröst och rygg.   

 

Servering av måltid på arenan

Arrangören ska servera de tävlande en tillagad måltid under tävlingsdagen/tävlingsdagarna. Det här gäller även till tävlande i B-X-finaler om sådana erbjuds.

Måltiden ska bestå av huvudrätt, bröd, smör, måltidsdryck samt kaffe eller te. Ledare och publik bör också ges möjlighet att mot betalning kunna erhålla någon form av måltid.

 

Särskilt vid USM

Logi

Logi på hårt underlag, t ex i en skola, ska erbjudas alla deltagare. Logi på militära logement kan också vara ett alternativ.

Från och med 2008 ingår inte logi på hårt underlag, eller motsvande, i deltagaravgiften utan separat avgift tas ut. Anledningen är att flera distrikt vill ha möjlighet att erbjuda mer än hårt underlag för sina deltagare och ska då inte behöva betala för logi de inte nyttjar. 

Invigning och lagledarmöte

Under USM-tävlingarnas första kväll tillhandahåller normalt arrangören en invigning där deltagarna hälsas välkomna. Här anordnas också ofta prisutdelning för USM-sprinten samtidigt.

Efter prisutdelningen för USM långdistans håller SOFT i ett lagledarmöte för ledare och media. Mötet anordnas i lämplig lokal i anslutning till boendet. Någon enkel form av förtäring (fika) brukar erbjudas. Information om lagledarmötet kan läsas i särskilt PM (logi-PM).

Vid lagledarmötet erbjuds preliminärt följande program:

 • Aktuell arrangör går igenom den avslutande stafetten och om det är något speciellt som behöver ventileras.
 • Allmän diskussion om USM – upplägg, discipliner, uttagningskriterier mm. Denna del håller SOFT i.
 • Kommande års arrangörer presenterar mycket kort sina respektive koncept för ledare och media. 

Samling och kvällsaktivitet

I samband med USM brukar någon form av samling och aktivitet erbjudas på kvällen före den avslutande stafetten. På senare år har det ofta förekommit disco. Ofta ingår också någon form av förtäring. Om denna består av en fullständig måltid kan arrangören komma att ta ut en avgift. Om så är fallet framgår det av PM. 

Distriktsstafetten i samband med USM

Distriktsstafetten är en tävling för distriktslag som arrangeras i samband med USM.

Distriktsstafetten har inte SM-status.

Följande gäller i övrigt:

 • Ingen begränsning i antalet lag per distrikt finns.
 • Distriktet ska i första hand bilda lag så att ålder stämmer överens med sträcka. I andra hand får yngre delta på sträcka för äldre (gäller även yngre än 15 år). På samma sätt får tjejer delta på killsträcka så länge ålderskravet hålls (D15 får delta på H15-sträcka – och H16-sträcka – och D16 får delta på H16-sträcka. Däremot får D16 inte delta på H15-sträckan). 
 • Om ett distrikt har deltagare som inte platsar i något lag kan arrangören antingen erbjuda kombinationslag med andra distrikt i stafetten, eller en individuell tävling med masstart (se inbjudan vad som gäller):
  • Kombinationslag med andra distrikt. Distriktens ledare anmäler aktuella deltagare till arrangören. Arrangören bestämmer sista tidpunkt för anmälan och upprättar därefter en lista på anmälda deltagare. Så länge alla lagmedlemmar deltar på sträckan för sin rätta klass får kombinationslaget starta ihop med övriga lag. Om tävlande i ett kombinationslag ej deltar i sin rätta klass startar laget tidigast 10 minuter efter ordinarie start. Alla former av kombinationslag deltar utom tävlan men redovisas på resultatlistan.
  • Individuell tävling med masstart. Denna avgörs parallellt med stafetten. Det erbjuds en damklass och en herrklass. Distriktens ledare anmäler aktuella deltagare. Arrangören bestämmer sista tidpunkt för anmälan och upprättar därefter en lista på anmälda deltagare.
 • I distriktsstafetten tillämpas gaffling på samtliga sträckor.

I inbjudan respektive tävlings-PM beskrivs förutsättningar mer i detalj.

Uppdaterad: 28 JUL 2021 13:08 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
Partners
bagheera_eventor_paketpris_ol_mars21.gif
 Våra partners
Länkar
Svensk orienterings Instagram:

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons