In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för USM-deltagare


Värdegrund och syfte

USM har följande värdegrund och syfte:

 • Att kora en svensk mästare i respektive klass. 
 • Att skapa en av årets mest attraktiva helger med tävlingar av hög kvalité som lockar landets alla ungdomar att, oavsett ambitionsnivå, känna sig välkomna. 
 • Att utformningen på helgen är sådan att ungdomar och ledare ges möjlighet att träffas, umgås och ha roligt.

 

Discipliner

USM avgörs dels som sprintdistans, dels långdistans.

Samma helg anordnas också en distriktsstafett, utan USM-status. 

 

Rätt att delta

Rätt att tävla om svenskt mästerskap

Följande gäller enligt regelverket (TR.3.4.5):

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM, inkl. USM) har den som

 • representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
 • är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige och stadigvarande boende på folkbokföringsadressen.

Utländsk medborgare som önskar tävla om SM ska vara folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen, och före den 1 juli vid tävlingstillfällen under höstsäsongen.

Kommentar: Om omständigheterna är sådana att folkbokföring inte kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige, kan SOFT efter prövning ändå bevilja tillstånd att tävla om svenskt mästerskap.

Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Ett rapporteringsformulär för utländska deltagare finns att ladda ner från sidan med stöddokument. Det skickas till SOFT:s SM-projektledare som i sin tur informerar arrangören.

Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas, se nedan.

Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast den som uppfyller kraven i denna paragraf rätt att starta i tävling om SM. Så kallat ”deltagande utom tävlan” är inte tillåtet.

Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt SM i samma disciplin. 

Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. 

Ta mig till tävlingsregler och anvisningar   

Deltagarantal 

Generellt är det fritt deltagarantal, dvs alla får deltaga, vid samtliga USM-tävlingar, förutsatt att gällande kvalificeringsvillkor är uppfyllda, se nästa avsnitt.

Kvalificeringsvillkor vid USM-tävling

Det enda kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllt vid USM är rätt ålder:

 • I klasserna D15 och H15 ska deltagare under tävlingsåret fylla 15 år, respektive deltagare i klasserna D16 och H16 under tävlingsåret fylla 16 år. 
 • Vid USM:s distriktsstafett ska deltagare under tävlingsåret fylla minst 13 år.

För gemensam distriktsresa bestämmer OF:et (distriktsförbundet som den deltagandes klubb tillhör) antal platser och hur tilldelningen sker. 

Startordning (inkl. startmellanrum)

Startordningen för både USM i sprintdistans och långdistans genomförs med intervallstart. Stafetten genomförs med masstart klassvis.

Vid USM, sprintdistans, är startmellanrummet 1 minut.

Vid USM, långdistans, är startmellanrummet 1 minut. Spridningsmetoden kartbytesgaffling används.  

Gafflingsmetod

Så kallad kartbytesgaffling förekommer på USM, långdistans. För att inte avslöja vilka kontroller som är gafflade erhålls kartan i startögonblicket.

 

Nummerlappar

Nummerlapp ska bäras av de tävlande på bröstet. 

(På sprintdistansen skulle en extra nummerlapp bäras på ryggen, men det kravet är bortplockat.)

Servering av måltid på arenan

Arrangören serverar en tillagad måltid under tävlingsdagarna, en för respektive dag.

Följande gäller:

 • Måltiden beställs i samband med anmälan och ingår i anmälningsavgiften, även för tävlande i masstartstävlingen Revanschen.
 • Måltid kan även beställas för alla som inte tävlar. 
 • Måltiden består av huvudrätt, bröd, smör, måltidsdryck samt kaffe eller te.

 

Priser

Följande gäller:

 • USM, sprint och långdistans
  • USM-plakett tilldelas var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass.
  • Hederpriser tilldelas normalt var och en av de 6 bäst placerade i respektive klass.
 • Distriktsstafetten
  • Medalj tilldelas var och en av lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen. Ingen medalj tilldelas distriktet.
  • Inga hederspriser delas normalt ut i distriktsstafetten.

 

Distriktsstafetten i samband med USM

Distriktsstafetten är en tävling för distriktslag som arrangeras i samband med USM. Den avgörs över fyra sträckor. 

För sträckordning och beräknade segrartider, se mer under Beräknade segrartider i menyn.

Distriktsstafetten har inte SM-status.

Följande gäller i övrigt:

 • Antal lag
  • Ingen begränsning i antalet lag per distrikt finns.
 • Lagsammansättning
  • Distriktet ska i första hand bilda lag så att ålder stämmer överens med sträcka. I andra hand får yngre delta på sträcka för äldre (gäller även yngre än 15 år). Det betyder att yngre tävlande aldrig får slå ut tävlande i rätt ålder för sin sträcka.
  • På samma sätt får tjejer delta på killsträcka så länge ålderskravet hålls. Det betyder att D15 får delta på H15-sträcka – och H16-sträcka – och D16 får delta på H16-sträcka. Däremot får D16 inte delta på H15-sträckan. 
 • Kombinationslag eller individuell tävling
  • För distrikt som inte kan bilda lag enligt ovan ska arrangören antingen erbjuda möjligheten till kombinationslag med andra distrikt, eller en individuell tävling med masstart för dessa deltagare:
   • Följande gäller för kombinationslag med andra distrikt (eller lag med deltagare inom distriktet som inte uppfyller kraven för ålders- eller könsindelning):
    • Distriktens ledare anmäler aktuella deltagare till arrangören. Arrangören bestämmer sista tidpunkt för anmälan och upprättar därefter en lista på anmälda deltagare.
    • Så länge alla lagmedlemmar deltar på sträckan för sin rätta klass får kombinationslaget starta ihop med övriga lag.
    • Om tävlande i ett kombinationslag ej deltar i sin rätta klass ska laget starta 20 minuter efter ordinarie start.
    • Alla former av kombinationslag deltar utom tävlan men redovisas i resultatlistan.
   • Följande gäller för individuell tävling med masstart:
    • Tävlingen heter "Revanschen" och avgörs parallellt med stafetten.
    • Det erbjuds en damklass och en herrklass.
    • Distriktens ledare anmäler aktuella deltagare. Arrangören bestämmer sista tidpunkt för anmälan och upprättar därefter en lista på anmälda deltagare.
 • Gaffling
  • I distriktsstafetten tillämpas gaffling på samtliga sträckor.

I inbjudan respektive tävlings-PM beskrivs förutsättningar mer i detalj.

Övrigt

Logi

Logi på hårt underlag erbjuds alla deltagare, till exempel i en skola. Logi på militära logement kan också vara ett alternativ.

Från och med 2008 ingår inte logi på hårt underlag, eller motsvande, i deltagaravgiften utan separat avgift tas ut. Anledningen är att flera distrikt vill ha möjlighet att erbjuda mer än hårt underlag för sina deltagare och ska då inte behöva betala för logi de inte nyttjar. 

Invigning och lagledarmöte

Under USM-tävlingarnas första kväll tillhandahåller normalt arrangören en invigning där deltagarna hälsas välkomna. Här anordnas också ofta prisutdelning för USM-sprinten samtidigt.

Efter prisutdelningen för USM långdistans håller SOFT i ett lagledarmöte för ledare och media. Mötet anordnas i lämplig lokal i anslutning till boendet. Någon enkel form av förtäring (fika) brukar erbjudas. Information om lagledarmötet kan läsas i särskilt PM (logi-PM).

Vid lagledarmötet erbjuds preliminärt följande program:

 • Aktuell arrangör går igenom den avslutande stafetten och om det är något speciellt som behöver ventileras.
 • Allmän diskussion om USM – upplägg, discipliner, uttagningskriterier mm. Denna del håller SOFT i.
 • Kommande års arrangörer presenterar mycket kort sina respektive koncept för ledare och media. 

Samling och kvällsaktivitet

I samband med USM brukar någon form av samling och aktivitet erbjudas på kvällen före den avslutande stafetten. På senare år har det ofta förekommit disco. Ofta ingår också någon form av förtäring. Om denna består av en fullständig måltid kan arrangören komma att ta ut en avgift. Om så är fallet framgår det av PM. 

Uppdaterad: 18 NOV 2021 16:44 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link