In English
Hoppa till sidans innehåll

Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning


Kval- och finaltävling

A-final och B-X-finaler

De bästa i kvalet går vidare till A-final medan övriga kvalificerar sig till B-, C-, D-final osv. De senare benämns gemensamt som B-X-finaler. 

Heatindelning i kvalet och finalplatser

Följande gäller för heatindelning och platser i A-finalen: 

 • Antal deltagare till A-final är alltid minst 40 st (eller alla godkända deltagare i kvalet, om antalet deltagare är färre än 40 st). Vid många anmälda kan det bli fråga om fler än 40 st, se tabell nedan. Antalet deltagare får dock inte överskrida 50 deltagare per heat.
 • Den definitiva indelningen bestäms av arrangören i samråd med tävlingskontrollant och SOFT. 
 • Antal B-X-finaler, samt hur platserna i dem fördelas, bestäms dels utifrån antal anmälda till tävlingen, dels hur många som går till A-final. Normalt sett följer antal platser i B-X-finalerna antalet platser i A-finalen, men vid få deltagare i en C-final eller lägre kan dessa flyttas upp en final (C till B, D till C osv.). Antal platser i de olika finalerna ska meddelas i tävlings-PM. 
 • Ej startande, ej godkända, eller diskvalificerade deltagare i kvalet startar i den sista av B-X-finalerna. Det gäller även vid så få startande i kvalet att alla godkända deltagare går till A-final. Övriga deltagare får då starta i en B-final. 
 • Inga reserver sätts in i A-finalen vid eventuella återbud.

Nedanstående tabell är en generell tabell att utgå ifrån vid fastställandet av olika antal heat, deltagare/heat, finalplatser osv vid en SM-tävling med kval och final.  

Antal
anmälda
Antal
kvalheat
Antal
deltagare/
kvalheat
Antal
finalplatser
Antal
finalplatser/
kvalheat
-40 st 1 st -40 st Alla Alla
41-80 st 2 st 20-40 st 40 st 20 st
81-120 st 3 st 27-40 st 42 st 14 st
121-160 st 4 st 30-40 st 40 st 10 st
161-210 st 5 st 32-42 st 40 st 8 st
211-264 st 6 st 35-44 st 42 st 7 st
265-322 st 7 st 37-46 st 42 st 6 st
323-384 st 8 st 40-48 st 40 st 5 st
385-450 st 9 st 42-50 st 45 st 5 st
451-500 st 10 st 45-50 st 50 st 5 st
501-550 st osv 11 st … 45-50 st osv 55 st 5 st osv

 

Seedning till kvalet

Seedning baseras på samma kriterier som meriteringsgrunderna under Förutsättningar för deltagare.  

Lottning i kval och final

Följande gäller generellt:

 • Distriktsplats. Om en SM-disciplin har deltagarbegränsning, har varje distrikt rätt till en plats, en så kallad distriktsplats. Återbud som innebär att ett distrikt inte blir representerat tillsätts i första hand av en deltagare från samma distrikt (fram till och med lottning), förutsatt att deltagaren är anmäld.
 • Samma förening. Två från samma förening får inte hamna efter varandra i startlistan (se nedan för hur detta behandlas särskilt i finaltävling).
 • Återbud. Inga deltagare tillsätts efter att lottning utförts (se motivering under eget avsnitt längst ner på sidan). 
 • Godkänd startlista. Färdiga startlistor ska alltid godkännas av tävlingskontrollant, i samråd med SOFT, innan offentliggörande. Gäller även finalstartlistor.

Följande gäller vid kvaltävling:

 • Heatindelning, samt platsfördelning inom respektive heat, görs efter aktuell rankinglista.  
  • Heatindelningen bestäms utifrån att bäst rankad placeras i heat A, näst bäst rankad i heat B osv upp till nästa omgång då ordningen vänds, dvs vid fyra heat fördelas deltagarna enligt 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-D, 6-C, 7-B osv.
  • Platsfördelningen inom respektive heat görs i tre startgrupper så att tävlande med lägst (bäst) rankingpoäng startar i startgrupp 3 (sista startgrupp) medan tävlande med högst (sämst) rankingpoäng startar i första startgrupp.
 • Lottning sker därefter inom respektive startgrupp i heaten.
 • Antalet kvalheat (vid fritt deltagarantal), samt antalet deltagare i varje heat, bestäms av arrangören i samråd med tävlingskontrollant och SOFT, dock max 50 st per heat och minst 5 finalplatser/heat (se tabell nedan).

Följande gäller vid finaltävling:

 • Antalet finalplatser bestäms så snart antalet startande i kvaltävling är fastställt. Definitiv platsfördelning till finalen bestäms av arrangör i samråd med tävlingskontrollant och SOFT enligt avsnittet nedan.
 • Platsfördelning till finaltävling görs så att heat-segrare från heat A startar sist i finalen, heat-segrare från heat B startar näst sist osv. Dock finns några specialfall, se nedan.
 • Då SM-tävling ingår i serie arrangerad på uppdrag av SOFT påverkas inte antalet finalplatser för tävlande i SM, dvs startfältet utökas med deltagare som ej tävlar om SM.

Vid fördelningen av finalplatser finns några specialfall:

 • Om finalplats delas av två eller flera tävlande (de har samma kvaltid) ska inbördes startordning i finalen lottas.
 • Om sista finalplatsen delas av två eller flera tävlande (de har samma kvaltid) kvalificerar sig samtliga till final.
 • Två från samma förening får inte hamna efter varandra i startlistan för finalen. Tävlande med sämre ranking flyttas framåt en startposition, dvs får starta tidigare. Om framflyttad tävlande åter hamnar bredvid annan från samma förening skjuts den andre framåt en startposition, dvs här tas ej hänsyn till ranking längre. 

 

Övriga SM-discipliner

SM, ultralång: Seedning

Vid SM, ultralång, som genomförs med masstart, ska seedning ske efter ranking. Bäst rankade får lägst startnummer och står längst fram i starten.

SM, natt: Seedning och lottning generellt

Deltagarna i respektive klass seedas i tre lika stora startgrupper efter aktuell rankinglista (gallringsfiltret i Sverigelistan). De bäst rankade går ut i sista tredjedelen av startfältet, näst bäst rankade i mellersta tredjedelen och resterande deltagare i den första tredjedelen.

För 2020 års SM i nattorientering, som ingår som deltävling i Swedish League, gäller särskilda förutsättningar för deltagarurval enligt information på Swedish League-sidorna

SM, stafett: Lagsammansättning och seedning

Samtliga klasser genomförs över tre sträckor med en deltagare per sträcka.

För seniorklasser ska de 25 bästa lagen från fjolårets resultatlista seedas. Dessa får startnummer 1-25 och står längst fram i starten. Potentiellt bra lag som står som ej godkänt i fjolårets resultatlista seedas så de får startnummer 26 och uppåt. Övriga lag får startnummer efter lottning.

För juniorklasser seedas de bästa lagen vid behov. Hur många lag bestäms av arrangör i samråd med SOFT.

SM, sprintstafett: Kval och seedning

En klass (DH21) genomförs över fyra sträckor, med en deltagare per sträcka. Löpordningen är varannan dam, varannan herre och alterneras så att damer startar jämna år och herrar udda år. Lagen kan även bestå av 3, alternativt 4, damer.

I övrigt gäller följande:

 • Vid många anmälda lag kan det genomföras kval där lagen delas in i olika heat.
 • Kvaltävlingar genomförs på samma bana i samtliga heat.
 • Masstart för respektive kvalheat och för finalen.
 • Max 40 lag till final. Antalet lag kan utökas beroende på antalet anmälda lag.
 • Vid två kvalheat går 15 st lag/heat vidare till final på placering. Därutöver de 10 bästa tiderna från de två kvalheaten.
 • Lagmedlemmar kan bytas från kval till final.

De 25 bästa lagen från fjolårets resultatlista seedas. Dessa får startnummer 1-25 och står längst fram i starten. Potentiellt bra lag som står som ej godkänt i fjolårets resultatlista seedas så de får startnummer 26 och uppåt. Övriga lag får startnummer efter lottning.

Återbud

Senast i samband med att tiden för efteranmälan går ut meddelas återbud till en e-postadress, angiven av arrangören i tävlings-PM. Därefter ges återbud på ett telefonnummer, också angivet av arrangören i tävlings-PM, fram till en timma före första start för att speaker, media, ledare och publik ska få en så korrekt startlista som möjligt.

Inga deltagare tillsätts efter att lottning genomförts, se nedan.

Ingen reservtillsättning på SM efter utförd lottning

Efter att lottning utförts och startlista publicerats tillåts inga fler deltagare på SM, dvs ingen reservtillsättning sker. Den främsta orsaken är reservernas olika förutsättningar att på allt för kort varsel ta sig till SM, samt eventuellt boka boende. För att så sen reservtillsättning ska vara motiverad behöver dessutom arrangören kontakta aktuell reserv och erinra sig om att denne verkligen avser starta innan nästa reserv på reservlistan kan kontaktas. Att lasta arrangören med denna relativt tunga administrativa uppgift så sent inpå arrangemanget anser Svenska Orienteringsförbundet inte är motiverat och rekommenderar därför senaste reservtillsättning till cirka tre dagar före tävling.

OBS! Återbud ska dock fortfarande lämnas fram till en timma före första start, se föregående avsnitt.

Uppdaterad: 13 JAN 2022 14:30 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link