In English
Hoppa till sidans innehåll

Av SOFT godkänd


I regelverket ges ett antal definitioner av sådant som är "av SOFT godkänd/godkänt". Denna sida förklarar ytterligare vad som avses.

Godkänd utbildning för tävlingsledare, tävlingskontrollant, banläggare och bankontrollant

Från reglerna:

"Vid tävlingar inom nivåerna 1-3 ska tävlingsledare och tävlingskontrollant ha genomgått av SOFT godkänd utbildning för tävlingsledare eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Vid tävlingar inom nivåerna 1-3 ska banläggare och bankontrollant ha genomgått av SOFT godkänd banläggarutbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper." 

Ett projekt kring arrangemangsutveckling pågår och inom ramen för detta också framtagandet av ett nytt utbildningsprogram för arrangörer. I detta kommer att att framgå vad som menas med "av SOFT godkänd utbildning".
- Läs mer om utbildningsprogram för arrangörer (egen avdelning)

Som framgår av kommentaren till regelparagrafen är det OF i det distrikt där tävlingen anordnas som bedömer och avgör om kompetensen hos aktuella personer är tillräcklig för nämnda befattningar.

Som också framgår av paragrafen kan en person ha förvärvat motsvarande kunskaper som en utbildning (traditionell utbildning eller förnyelseutbildning). Följande kriterier bör tas i beaktande vid utnämnande av motsvarande befattning:

 • Personen i fråga bör bevisligen ha goda kunskaper inom området.
 • Ha haft tidigare i tiden närliggande uppdrag.
 • Inneha goda referenser.
 • Ha haft svårigheter att delta i utbildningar och fortbildningar.

Tillämpningen av undantagsmetoden bör förekomma sparsamt.

Godkänd karta

Från reglerna:

"Tävling inom nivåerna 1-3 får arrangeras endast på karta som för sitt ändamål är godkänd av SOFT."

Det betyder att den ska följa kartnormen, vilket utförligare beskrivs i anvisningarna under ett särskilt kapitel om karta.

Godkänt elektroniskt stämplingssystem

Från reglerna:

"Vid tävling inom nivåerna 1-3 får endast av SOFT godkänt elektroniskt stämplings- och tidtagningssystem användas."  

Två system är godkända, Emit och Sportident.
- Läs mer om de godkända stämplingssystemen (egen avdelning)

Godkänd lottning

Från reglerna:

"Lottningen får vara manuell eller datorstödd och ska ske med av SOFT godkänd metod eller programvara.

Samtliga utfall av lottningen ska vara slumpmässiga. Upprepade lottningar med samma procedur, manuell eller datorstödd, får inte ge lika eller snarlika utfall."

SOFT:s eget tidtagningsprogram OLA tillhandahåller godkänd lottningsprocedur. Men det finns fler program som har en lottningsprocedur som följer slumpmässig lottningsprocedur.

Läs mer under avdelningen Tävlingsadministration under Arrangera.

Om du har ett tidtagningsprogram som du anser uppfyller ovanstående krav om slumpmässiga utfall behöver du inte skicka in något för godkännande hos SOFT. Däremot kan SOFT kräva in programkod om det inkommer felrapporter om att proceduren inte är slumpmässig.

Godkänd skärm, reflexstav (vid nattorientering), kontrollenhet och sifferkod

Från reglerna:

"Startpunkt, kontroller och mål ska vara angivna på kartan och markerade i terrängen.

Kontrollpunkterna ska markeras med kontrollskärm som är godkänd av SOFT och vara försedda med godkänd kontrollenhet samt tydlig och godkänd sifferkod.

Vid tävling i mörker ska kontrollpunkten markeras med av SOFT godkänd reflexstav eller lampa som visar rött sken."

Godkänd orienteringsskärm

Följande gäller för orienteringsskärmen:

 • Den ska ha en storlek av ca 30 x 30 cm.
 • Den ska vara ordnad i triangulär form, dvs med tre sidor där varje sida är diagonalt indelad i en vit färg och en orange färg.
 • Den orange färgen ska ha färgkoden PMS 165.

Skärmen får ha en mindre logotyp eller ett namn på sig, förutsatt att logotypen eller namnet är skärmtillverkarens, arrangörens eller tävlingens. 

Godkänd reflexstav 

Följande gäller för reflexstavens form och färger:

 • Den ska vara cylinderformad, samt vara ihålig och relativt lätt för att minimera vikten. Materialet ska klara av både väta och kyla.
 • Den ska ha ett reflekterande material av hög kvalité, dvs ett material som reflekterar bra, som håller i många säsonger och som sitter kvar.
 • Den ska, uppifrån och ner när den sitter upphängd, ha reflekterande material i färgerna blå, vit och röd (i den ordningen). 
 • Den ska ha någon form av upphängningslösning med snöre eller tråd för att kunna hänga vertikalt. Den får inte hänga i själva cylindern, dvs horisontellt.

Följande gäller för reflexstavens dimensioner:

 • Den ska ha en diameter på ca 3 cm.
 • Den totala längden på stavens regleras inte.
 • Den ska bestå av följande ungefärliga bredder när det gäller det reflekterande materialet:
  • Blå: ca 6 cm
  • Vit: ca 3 cm
  • Röd: ca 6 cm

Det reflekterande materialet ska täcka runt hela staven. Tänk på att om det reflekterande materialet klistras på så ställer en så pass liten diameter höga krav på att det reflekterande materialet sitter kvar och inte lossnar från staven. 

Godkänd kontrollenhet

När det gäller elektroniska kontrollenheter, se "Godkänt elektroniskt stämplingssystem" ovan.

Kontrollenhet kan också avse själva anordningen som den elektroniska kontrollenheten sitter på, till exempel en käpp eller en träbock. Någon lista över godkända sådana finns inte, utan här är det mer fråga om en anordning som är robust och som inte välter omkull vid normal påverkan av tävlande.

Hängande stämplar eller elektroniska enheter är inte tillåtet vid tävling. 

Godkänd sifferkod

Godkända sifferkoder hittas i dokumentet Kontrollbeskrivningar under sidan för stöddokument, se menyn till vänster. 

Godkännandeprocedur för produkter

För produkter har normalt sett SOFT ingen godkännandeprocedur. Ofta står istället Internationella orienteringsförbundet för denna. Kontakta därför IOF om mer information önskas om godkännandeproceduren kring en ny produkt.

För frågor kring reflexstaven för nattorientering, kontakta regelansvarig på SOFT, se länk nedan. 

Inget inskickande nödvändigt

När det gäller framtagandet av nya orienteringsskärmar och reflexstavar behöver inte dessa skickas in till SOFT för godkännande så länge de har motsvarande färg, storlek och utseende som beskrivs ovan. SOFT uppmanar dock till att kvalitén på utrustningen med jämna mellanrum ses över - allt för att deltagarna vid våra orienteringstävlingar ska bli så nöjda som möjligt.

Kontakta regelansvarig vid frågor

Om du är osäker på om t ex en skärm eller en utbildning är av SOFT godkänd, ta kontakt med regelansvarig på SOFT.

Uppdaterad: 12 OKT 2017 16:22 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link