In English
Hoppa till sidans innehåll

Utbildning av Stockholms ledare, tränare och arrangörer


Utbildningsfliken är en samlingsplats för information om all utbildning som rör orienteringen i stockholmsdistriktet. Tipsa oss gärna om kurser som kan vara relevanta och som anordnas av enskilda klubbar eller andra anordnare och som bör finnas med i kalendariet.

SOFTs Utvecklingsplan och "Vision 2020" för tränarutbildningar

Det händer just nu mycket på utbildningsområdet för ledare och tränare inom Svensk Orientering för att möta behovet av ökad kompetens i allmänhet och för att klara målen i RFs Strategi2025 i synnerhet. SOFT är nu klara med sitt gedigna arbete med att ta fram en allomfattande utvecklingsplan för Svensk Orientering som ska kunna användas i alla grenspecifika utbildningssammanhang. Dessutom har man en vision om att kunna skapa en mer sammanhållen utbildningstrappa (se nedan) för ledare och tränare i våra föreningar där Svensk Orienterings grenspcifika utbildningar motsvaras av RF-SISUs allmänidrottsliga. Därmed skapas ett inteagerande utbildningssystem för ledar- och tränarskap i våra föreningar. Läs mer om vad som pågår på utbildningsområdet.

Läs mer om utbudet i Utbildningskalendariet för Stockholms OF. Där finns alla utbildningar från StOF, SOFT och SISU listade inklusive våra årligen återkommande utbildningar för arrangörer.

Utbildningstrappa och Utbildningsplan

Föreningsledare och -tränare inom distriktet bär upp all verksamhet och kvaliteten på föreningsverksamheten är därför av avgörande betydelse. Utbildningstrappan hjälper föreningarna att prioritera och bygga sin kvalitet från grunden. (klickbar bild)

StOFs Utbildningsplan är ett levande dokument som beskriver mer ingående de utbildningar vi erbjuder, både allmänna idrottsledarutbildningar från SISU och grenspecifika från StOF och SOFT. Använd utbildningsplanen när klubben planerar för kvalitetshöjningar och Idrottslyft. Kontakta Utvecklingsansvarig på StOF Per Forsberg och/eller orienteringens kontakt på RFSISU Stockholm, Göran Hellgren för stöd i er process.

Viktigt!
ha som vana att ha dialog med RFSisu kring klubbens utveckling.

SISUs allmänidrottsliga ledar- och tränarutbildningar

SISU erbjuder breda icke grenspecifika tränarutbildningar som samordnas med de grenspecifika utbildningarna från Svensk Orientering och ger en god grund för ledar- och tränarskap inom orienteringen.

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildningen är första steget in i idrotten för dig som är ny som hjälpledare och tränare, oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna. Även den mer rutinerade tränaren kan ha glädje av denna introduktion. Testa gärna.

Introduktionsutbildningens delar

Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt med text och filmer:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen

Upplägg och omfattning

  • Helt webbaserad och kostnadsfri.
  • Tar 2–3 timmar att genomföra (inläsning, lyssning och reflektion).
  • Reflektionsblad och samtalsunderlag förenklar självreflektion och, med fördel, dialog tillsammans i föreningen.
  • Du får tillgång till en första övningsbank för träning.
  • Det finns möjlighet att registrera sig så att specialidrottsförbund (SF) kan se vem som har genomfört utbildningen.

Här kommer du direkt till den webbaserade introduktionsutbildningen

Efter Introduktionsutbildningen följer SISUs Grundutbildning för tränare. Se nedan.

Grundutbildning för tränare (GFT)

Mål och syfte
Den nya grundutbildningen, som ersatt den tidigare "Plattformen", bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens avsnitt:
»» Jag och idrottsrörelsen
»» Jag och ledarskapet
»» Jag och träningen
»» Jag och utövaren
»» Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
»» Fysisk träff - en kväll
»» Egna studier via webb 
»» Fysisk träff - en heldag
»» Hemuppgift

Här finns mer information om SISUs allmännidrottsliga grundutbildning för tränare

Svensk Orienterings grenspecifika ledar- och tränarutbildningar

Svenska Orienteringsförbundet har som målsättning att det ska finnas en heltäckande modell för god tränarutbildning från klubbtränaren till elittränaren. Under 2019-2021 gör vi om våra tränarutbildningar för att stärka ledarskapet på förenings- och distriktsnivå samt i förlängningen även nationell nivå.

När tränarutbildningsprogrammet är fullt utbyggt kommer det att finnas tre olika steg där varje steg är riktat till tränarskap för följande tre målgrupper: barn upp till och med 12 år, ungdomar 13-16 år respektive juniorer och seniorer.

Första steget är en introduktionsnivå som lämpar sig för den som aldrig varit ledare inom orientering. Den är dock inte obligatorisk för att gå nästa steg som är grundutbildning. Efter grundutbildning följer fortsättningsutbildning. För att få gå fortsättningsutbildning för en viss målgrupp krävs att en gått grundutbildningen för motsvarande målgrupp.

Utöver tränarutbildningarna finns en bredd- och motionsutbildning som är en konceptutbildning. Den vänder sig till dig som vill skapa och/eller utveckla verksamhet för bredd- och motionsorientering.

Här kommer du direkt till SOFTs tränarutbildningar

Introduktionsutbildning för orienteringstränare

Med den nya Introduktionsutbildning för orienteringstränare kommer alla distrikt kunna erbjuda en instegsutbildning som inte ställer några krav på kursdeltagaren gällande tidigare erfarenhet som ledare eller djupt kunnande inom orienteringen. Genom att det blir distrikten som anordnar utbildningstillfällena så kommer utbildningen ges på närmre håll och på en förhoppningsvis mer frekvent basis än vad som historiskt varit fallet med de tränarutbildningar som funnits. 

Syftet med Introduktionsutbildning för orienteringstränare är att ge inspiration och en introduktion till att vara ledare i orientering. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning och en utbildningsdag där teori och diskussioner varvas med praktiska övningar. Den omfattar 4 timmar studier på webben följt av en heldags träff där deltagarna möts. I kursbeskrivningen kan du läsa mer om innehåll och upplägg på utbildningen.

Grundnivå: Barntränarutbildningen

Barntränarutbildningen omfattar de orienteringstekniska svårighetsgraderna grön till gul nivå och fysisk träning för barn. Som kurslitteratur används för närvarande Orientera för att ha kul – att träna upp till 13 år. Här kan du se boken och köpa den. 

Preliminärt lanseras den nya Grundutbildning för barntränare vintern 2020/2021.

Fortsättningsnivå: Ungdomstränarutbildningen

violett och fysisk träning för ungdomar. Som kurslitteratur används boken Orientera för att lära sig träna – att träna 13- 16 år. Här kan du se boken och köpa den.

Preliminärt lanseras den nya Grundutbildning för ungdomstränare vintern 2020/2021.

Högre tränarutbildning: Junior- och seniortränarutbildningen

Junior- och seniortränarutbildningen (JSTU) är för dig som tränar juniorer och/eller seniorer. Ett helt nytt kursprogram för junior- och seniortränare lanseras under 2020. Läs mer om innehållet och upplägget i Kursbeskrivning för JSTU.


Svensk idrottsmedicinsk förening och Svensk idrottspsykologisk förening

Vi vill också tipsa om ett par föreningar som du kan vara medlem för att få del av kunskap och nätverk inom intressanta områden: Svensk idrottsmedicinsk förening, du hittar mer info här, och Svensk idrottspsykologisk förening, du hittar mer info här.

Uppdaterad: 13 FEB 2019 11:55 Skribent: Per Forsberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: This is a mailto link

Se all info

Samarbetspartners

 

OL-specialisten
Stockholms bästa butik

MILA 2012
Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

25manna
Världens bästa klubb vinner


10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar