In English
Hoppa till sidans innehåll

Spika inte!!


En något kontroversiell uppmaning till orienterare kan tyckas. Naturligtvis önskas alla läsare lycka till med att gå spik på kontrollen. Uppmaningen gäller TC-, start-, mål- och kontrollbyggare.

När vi samråder med markägare och andra berörda om ”lån” av marker för genomförande av orienteringstävlingar är det viktigt att klargöra för markägaren att denne inte kommer att drabbas av ekonomisk skada. I regel tänker vi på de skador som kan orsakas av de tävlande. Skador som på de flesta marker är obefintliga. Undantag kan vara nyplanteringar med plantor under 0,5 meter och andra områden med känslig vegetation eller under våren där känsliga fågelarter häckar. Det är ju områden som vi efter överenskommelse med markägaren lägger in som förbjudna områden.

Många känner dock inte till vilken ekonomisk skada som  kan drabba skogsägaren vid de byggnationer som sker vid TC, start- och målplatser, avskärmningar av toaletter och duschar samt vid uppsättningar av kontrollställningar. En spik i ett träd kan ställa till stor ekonomisk skada. Stocken med spiken vrakas i bästa fall i sågverket då den passerar en metalldetektor. Skogsägaren går då miste om betalning för stocken. Kanske 1 000 kr. I sämsta fall passerar stocken metalldetektorn och skadar sågverktyg, som innebär driftstopp och produktionsbortfall för sågverket på 10 000- tals kronor. Dessutom är det enligt lag förbjudet att hugga ner växande träd – stort eller litet.

Det kan tyckas att hugga bort ett litet träd kan inte ha så stor betydelse. Men det lilla trädet är kanske det som om 100 år växt upp till ett stort och värdefullt timmerträd. Detta gäller såväl löv- som barrträd. Att bryta av några kvistar eller hugga av grenar som skymmer kontrollen upplevs kanske även det att man inte orsakar någon skada. Men i vissa fall kan det innebära att trädet angrips av rötsvampar eller annan skadegörare så att kvalitén försämras. Den här typen av är också tydligt synlig och kan innebära att tidigare positiva markägare får en negativ inställning.

Hur gör vi då?

När det gäller byggnationer som behöver fästas vid träd bör i första hand bindas fast med hjälp av snöre eller rep. Kontrollställningar byggs lämpligen av torrt virke. I regel hittar man toppar från gamla avverkningar eller vindfällen. Skulle man trots allt behöva fälla levande träd så kontakta markägaren först. Denne kanske kan bjuda på det eller så kommer man överens om en ersättning. Det kan bli avsevärt dyrare om markägaren i efterhand kommer och kräver ersättning – förutom förlorad goodwill.

Uppdaterad: 11 NOV 2013 16:51 Skribent: Rune Gårdh

Postadress:
Stockholms Orienteringsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274050
E-post: orientering@sdfstock...

Se all info

Samarbetspartners

 

            
                 Stockholms bästa butik

            
                Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

             25manna
                 Världens bästa klubb vinner

             
                 10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar